GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

Маркийн Библийн судалгаанууд

Тайлбар: асуултуудын дєрвєн багануудад эмхэлсэн. Хамгийн хялбар асуултыг нь нэг од * арай хїндэвтэрийг нь хоёр од **, нэлээд хїндийг нь гурван одоор *** тус тус тэмдэглэсэн.

1. Сайн мэдээний эхлэл 1:1-11***
2. Эрүүл биед саруул ухаан 2:1-12*
3. Есүст тавьсан занга 3:1-6**
4. Шуурган дунд 4:35-41**
5. Ямар ч найдваргүй мэт санагдах үед 5:1-20**
6. Хамгийн хэцүү зүйл тохиолдх үед 5:21-24, 35-43**
7. Эмэгтэй хүний нэр төрөө алдсан хүн 5:25-34*
8. Тавган дээрх толгой 6:16-29**
9. 25000 талх ба 10000 загас 6:30-44**
10. Эффата-Нээгд 7:31-37**
11. Өөрийн гэсэн зорилгогүй сохор хүн 8:22-26**
12. Амиа аврах ба алдах 8:34-38***
13. Бага итгэлтэй нэгэн 9:14-29*
14. Уруу татагчийн хувь тавилан 3: 42-50***
15. Есүс ба хүүхдүүд 10:13-16**
16. Дэлхийн баялаг 10:17-27*
17. Хэн нь тэргүүн бэ? 10:32-45**
18. Сохор гуйлгачны хашхиралт 10:46-52*
19. Хараагдсан мод 11:12-14, 20-25***
20. Бие махбодын дахин амилалт байхгүй? 12:18-27***
21. ”Есүсийн дахин ирэх тухай” 13: 14-32***
22. “Хайр хэзээ ч хувирахгүй” 14:1-9**
23. “Есүсийг шүүсэн тоглоом” 15:1-15**
24. Итгэмээргүй амилалт 16:1-11**

Print all lessons

Version for printing    
ДАУНЛОУДС    
Холбоо барих    
Webmaster