GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

4. Шуурган дунд (Марк 4:35-41)Суурь ойлголт: Дагалдагчдын дунд 4 загасчин байсан. Тэд Галил нуурыг таван хуруу шигээ мэддэг байсан.

1.
 • Галил нуурь нь 20х12 км хэмжээтэй. Тэгвэл нуурыг завиар гатлахад хэр хугацаа шаардагдах вэ?
 • Хэн нэгэн танд йимэрхүү нуурыг “Шөнө дунд болхоос өмнө гатла!” гэж хэлбэл та яах вэ?
 • “Үдшийн бүрийд нуурыг гатла” гэж Есүс дагалдагчиддаа хэлэх үед тэд яагаад эсэргүүцээгүй вэ? (35)

  2.
 • Шуурган дунд шидэгдэж, дайвалзаж байгаа завин дээр ямар хүн унтаж чадах вэ? Олон талаас нь тайлбарлана уу. (Есүсийн Бурхантай харилцах харилцаа болон Түүний үхэлд хандах хандлагын талаар эндээс юу харж болох вэ?)

  3.
 • Завиа живүүлэхгүйн тулд дагалдагчид юу хийж байсан бэ?
 • Тухайн үед дагалдагчид Бурханы хүчинд яагаад итгээгүй вэ?

  4.
 • Та болон таны хайртай хүн живхээр хэцүү байдалд орсон үед Есүс унтаж ер санаа тавихгүй байгаа мэт санагдах үе байсан уу? Тэр тухайгаа ярина уу.
 • (4:38) Энэ бол үнэндээ залбирал юм. Энэ ишлэлээр дамжуулан бид залбиралын тухай юу сурч чадах вэ?

  5.
 • Яг хэрэгтэй байсан тусламжаа Есүсээс авчихаад дагалдагчид яагаад алмайран гайхсан бэ?
 • Хамгийн сүүлд та нилээд хүндхэн байдалд орохдоо тэдгээр дагалдагчидтай хэр зэрэг адил эсвэл өөр байсан вэ?

  6.
 • Хямралд орсон үедээ бид Есүсийн ямар тусламжинд найдах ёстой бэ?

  7.
 • Салхи шуурга Есүсийн тушаалд үнэхээр захирагдсан гэдэгт итгэхэд танд хэцүү юу эсвэл амархан уу? (4:39) Яагаад?
 • Таны эргэн тойронд болж бүй шуурган дунд Есүс зогсож, “Чимээгүй, намд” гэж хэлж байна. Түүний үгс таны байгаа нөхцөлд байдалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

  8.
 • 4:40-д байгаа үгийг дагалдагчид Есүсээс сонсох үэд ямар санагдсан бол?
 • Есүс дагалдагчидда хэлсэн зүйлийг мөн танд хэлвэл та хэрхэн хандах вэ?

  9.
 • Дагалдагчидын айн түгшсэн 2 зүйл нь хоорондоо ямар ялгаатай вэ? (Үхлээс айх айдас мөн гайхамшигийг үйлдсэний дараа Есүсээс айсан айдас 40-41)

  10. Есүс яагаад итгэл нь дутуу хүмүүст ч гэсэн тусалдаг вэ?
 • Энэ явдлын дараа дагалдагчидын итгэл хэрхэн өөрчлөгдсөн вэ?
 • Одоо туулж байгаа хэцүү зүйлийн дараа та итгэлээр хэрхэн өсмөөр байна вэ?

  Баярт мэдээ: Дагалдагчид живж үхэх аюулаас аврагдсан ч гэсэн Есүсийн хувьд тийм байсангүй. Загалмай дээр цовлогдох нь живж үхэхтэй адил тарчлах үхэл юм. (Удирдагч нь Дуулал 69:1-2, 14:15 уншина уу.) Энэ хэсэгт загалмай дээрх Есүсийн зовлонг илэрхийлсэн байдаг. Энэ нь биднйиг хүхэрт нуураас татаж гарган, аврахын тулд Есүсийн төлсөн төлөөс юм. (Илчлэлт 20:14)


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster