GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

7. Эмэгтэй хүний нэр төрөө алдсан хүн (Марк 5:25-34)Суурь ойлголт: Мосэгийн хуулийн дагуу эмэгтэй хүн сарын тэмдэг нь ирэх үед ариун биш гэж тооцогддог байв. Тийм эмэгтэй хүнд хүрэх мөн хүрсэн эд зүйлд нь хүрэхийг хориглодог байжээ. Сарын тэмдэг нь ирсэн үед тэд мөн сүмд орох эрхгүй байдаг байжээ (Левит 15).

1.
 • Библийн энэ хэсэгт гарч буй эмэгтэй 30-40 орчим настай байсан. Тэр аль залуу байхдаа л өвчтэй болсон юм. Хэрвээ тэр гэр бүлтэй бол энэ өвчин нь түүнд ямар үр дагвар авч ирэх вэ? Хэрвээ гэр бүлгүй бол яах вэ?
 • Үргэлж цус алддаг бол хүний биед хэрхэн нөлөөлөх вэ?
 • Ийм өвчин хүний царай төрхөнд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

  2.
 • Залуу насандаа ийм өвчнөөр өвчилсөн эмэгтэй Бурханы талаар ямар бодолтой байсан бол?
 • Удаан хугацааны турш өвдсөнөөс болж түүний Бурхантай харилцах харилцаа хэрхэн өөрчлөгдсөн байж болох вэ?

  3.
 • Энэ эмэгтэй нэгэн цагт хөрөнгөтэй байсан тухай 26-р ишлэл дээр байна. Тэр хаанаас мөнгөтэй болсон, ямар зүйлд зарцуулах ёстой мөнгө байсан талаар олон талаас нь авч хэлэлц.

  4.
 • Тухайн үед тусгай мэргэжлийн эмэгтэйчүүдийн эмч гэж байсангүй. Гэсэн хэдий ч эрүүл болохын тулд тэр эмэгтэй эмчид үзүүлэхэд, мөн эмчилгээ хийлгэхэд бүх мөнгөө зарцуулсан байсан. Түүний хувьд эдгэрэх нь яагаад чухал байсан бэ?
 • Эдгэрэх юмсан гэсэн хүслийг үүднээс олон янзын эмч, эдгээгч нарын талаар энэ эмэгтэй ямар бодолтой явдаг байсан бол? (26)
 • Есүс болон бусад эмчлэгчдийн хоорондын ялгаа нь юу вэ?

  5.
 • Бусад эмч нараас болж итгэл алдарсан эмэгтэй “Есүсийн хувьд хүрэх л юм бол эдгэрнэ” гэдэгт яагаад баттай итгэж байсан бэ? (28)
 • Таны хамгийн хэцүү асуудлыг Есүс амархан шийдвэрлэж чадна гэдэгт та дээрх эмэгтэй шиг итгэж байна уу?

  6.
 • Бусад өвчтэй хүмүүсийн адил тэр эмэгтэй яагаад Есүсээс тусламж гуйгаагүй вэ?
 • Эдгэрэхийн тулд өнөөх эмэгтэй хувцасанд нь хүрсэн. Яагаад энэ замыг сонгосон бол?

  7.
 • Түүнйи нөмргөнд нь хэн нэгэн зөөлөн хүрсэнийг Есүс яаж мэдсэн бол?
 • Есүс эмэгтэйтэй ярилцахгүйгээр түүнийг явуулсангүй. Яагаад?

  8.
 • 30-р ишлэлд байгаа асуултыг эмэгтэй Есүсээс сонсоод юу гэж бодсон бэ?
 • Есүс эргэн, түүн рүү харахад тэр эмэгтэй Есүсийн нүднээс юуг олж харсан бэ? (32)

  9.
 • Тэр эмэгтэй Есүст юу ч хэлэхгүй гэж бодож байсан боловч эцэст нь бүх үнэнээ хэлсэн. Тэр юу гэж хэлсэн бэ? (33)
 • Та Есүст өөрийнхөө тухай олон зүйл ярьсан уу? Яриагүй бол яагаад вэ?

  10. 34-р ишлэлийг 2 маягаар орчуулж болно. “Итгэл чинь чамайг эдгээлээ.” эсвэл “Итгэл чинь чамайг аварлаа.” Яагаад яг энэ үгийг Есүс тэр эмэгтэйд хэлэхийг хүссэн бэ?
 • Есүс тэр эмэгтэйтэй насаар ойролцоо байсан боловч түүнийг яагаад “Охин минь” гэж дуудсан бэ?

  Баярт мэдээ: Үнэндээ Есүс ч гэсэн загалмай дээр цусаа урсгах үед, шашны хувьд бузартсан юм. Тэр үед түүнд хүрсэн бүхэн бузартсан. Учир нь энэ бол Есүс энэ эмэгтэйг мөн таныг аврахын тулд төлсөн төлөөс юм.


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster