GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

10. Эффата-Нээгд (Марк 7:31-37)Суурь ойлголт: Энэ хэсэгт гарч буй хүн бага наснаасаа дүлйи байсан нь тодорхой байна. Дүлйи учраас бусадтай төдийлөн сайн харилцаж чадахгүй, бас сайн ярьж сураагүй байна. (Тухайн үед дохионы хэл түгээмэл биш байсан). Мэссиа дүлийг сонсголтой, сохрыг хараатай болгоно гэж зөнч Исаиа 700 жилийн өмнөөс зөгнөсөн. (Исаиа 35:5) (37)

1.
 • Өдрийн турш сонсдог дуу авиануудаа тур бодно уу. Хэрвээ та юу ч сонсдоггүй байсан бол танд юу хамгийн хэцүү байх бол?

  2.
 • Дүлйи хүн бага насаа хэрхэн өнгрөөсөн талаар төсөөлөн бод. (Эцэг, эхэд нь хүүхэддээ зааж сургах, аюулаас хамгаалах, түүгээр ажил хийлгэх гэх мэт боломжууд байсан болов уу? Тэр үеийнхэнтэйгээ ямар харьцаатай байсан бол? Тэр ямар хүн байсан гэж та бодож байна вэ?)

  3.
 • Насанд хүрсэн дүлий хүний өдөр тутмын амьдралыг үеийнх нь хүмүүсийн амьдралтай харьцуул.
 • Тэр хүн синагогт эсвэл сүмд цөөн хэдэн удаа ирсэн байж болох юм. Тэр үл үзэгдэх Бурханы тухай хэр зэрэг ойлголттой байсан гэж та бодож байна вэ?

  4.
 • Дүлйи хүнийг Есүсийн өмнө авчирсан хүмүүс ямар сэтгэлээр түүнийг авч ирсэн бол, олон талаас нь бод. (32)
 • Хэрвээ та дүлий хүнийг Есүс дээр аваачсан бол, хааш нь дагуулан авч явж байгаагаа, яагаад тийш явах хэрэгтэй болсон талаар түүнд яаж тайлбарлах байсан бэ?
 • Цугласан олон хүмүүсийн дунд байх нь энэ хүнд яагаад маш хэцүү байсан бэ?

  5.
 • Найз нар нь дүлйи хүнийг эдгээж өгөөч гэж Есүсээс гуйхад Тэр яагаад шууд эдгээж өгөөгүй вэ? (32-34)
 • Дүлий хүн яагаад эсэргүүцэлгүйгээр үл таних багштай хамт явсан бэ? (33)

  6.
 • 33-34 ишлэлд байгаа Есүсийн хийсэн дөрвөн үйлдлийг дүлйи хүн хэр зэрэг ойлгосон бол? (Түүнийг эдгээхээс өмнө Есүс тэнгэр лүү харснаар дүлий хүнд юу ойлгуулахыг хүссэн бэ? Түүний гүн санаа алдсан нь ямар учиртай вэ?)

  7.
 • Марк энэ номондоо Есүсийн хэлсэн үгийг Аримай буюу эх хэл дээр нь бичсэний учир юу вэ? (34) (Шинэ гэрээний эх бичмэл нь Грэк хэл дээр бичигдсэн байдаг.)
 • Яг одоо Есүс таны өмнө зогсож Еффата-нээгд хэмээн хэлж байна. Бусад хүмүүстэй ямар харилцаатай байдгаа. Есүс танд ингэж хэлсэн нь ямар утгатай вэ? (Та дотроо хариулж болно.)

  8.
 • Хэлд орж буй хүүхэд хэлний хамгийн чухал үгсийг сурахад ихэвчилэн 3 жил шаардагддаг. Гэтэл энэ хүн нүд ирмэн төдийд энэ бүгдийг яаж сурсан бол?

  9.
 • Есүсийн хийсэн гайхамшиг бүр тэнгэрийн улсын тухай өгүүлдэг. Энэ үйл явдлаар бид юу сурч болох вэ?

  10. Есүс болсон үйл явдлыг бусдад ярьж болохгүй гэж хэлсэн ч хүмүүс яагаад ярьсаар байсан бэ? (36)
 • Өнөө үед сүм цуглаанууд дотроо болж буй гайхамшигт үйл явдлуудыг мэдээлэлийн хэрэгслэлээр цацах нь үр дүнтэй юу?
 • Хүмүүс найз нөхөддөө ямар мэдээ тараахыг Есүс хүсдэг вэ?

  Баярт мэдээ: Есүс загалмай дээр өлгөгдөхөд, Түүний Эцэгтэйгээ тогтоосон ойр дотно гүнзгий харилцаа нь тасарсан. Энэ нь гэм нүгэлтэй биднийг Бурхантай холбохын тулд Есүсийн төлсөн төлөөс юм.


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster