GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

16. Дэлхийн баялаг (Марк 10:17-27)Суурь ойлголт: Матай энэ хүнийг залуу хүн гэж бичсэн байдаг (Матай 19:22). Лук номонд нийгэмд өндөр байр суурьтай (Лук 18:18) нэгэн гэж бичсэн байна. Энэ залуу улс төрч, амьдралдаа үнэхээр гялалзсан амжилт олжээ. Тухайн үед Израйльд нэр хүндтэй хүн хэзээ ч олны дунд гүйж, бусдын өмнө өвдөг сөгддөггүй байв.

1.
 • Амжилт олсон залуу улс төрч Есүсийн хойноос гүйн ирж, өвдөг сөгдөхөд юу нөлөөлсөн бэ? (17)
 • Залуу Есүсийг Бурхан мөн гэдэгт итгээгүй. Гэсэн хэдий ч өөрийнх нь асуултанд хариулж чадна гэж бодсоны учир юу вэ? (17-18)

  2.
 • Амьдралынхаа турш Бурханы хуулиудыг дагасан боловч мөнх амийг авна гэдэгтээ баталгаагүй байсаны учир юу вэ?
 • Бид ч гэсэг заримдаа борооны дараа юу болох бол гэж эргэлзэдэгын учир юу вэ?

  3.
 • Олон улс төрчид мөнгө болон эмэгтэйчүүдйин тал дээр уруу татлагад өртдөг. Ямар учраас энэ залуу улс төрч хүн эдгээр уруу татлагад автахгүй байсан бэ? (19-20)
 • Бурханы хуулиудыг ажил үйлс дээрээ төдийгүй бодол санаа, хэл яриандаа хэрэгжүүлэх ёстой гэж Есүс хэлсэн. Энэ бүхнийг тэр залуу дагаж байсан болов уу?
 • Та эдгээр хуулийг хэрхэн биелүүлдгээ Есүст үнэн шударгаар хэлж чадах уу?

  4.
 • Залуугийн хувьд Бурхантай тогтоосон харилцаанд нь нэг зүйл дутуу байсан. Тэр нь юу байсан бэ? (21)

  5.
 • Хүмүүс ерөнхийдөө ямар зүйлсийг өөрсдийнхөө эд баялагаа гэж үздэг вэ? (21)
 • Энэ залууд дэлхий дээр хоёр баялагтай байсан. Тэдгээр нь юу вэ?
 • Бид яаж Тэнгэрийн улсад баялаг хуримтлуулах вэ?
 • Энэ дэлхийн баялагийг ер бусын улсын баялагтай хаьцуул. Ялгаа нь юу вэ?

  6.
 • Энэ залуу гэр бүлтэй, асарч хандах настай болсон эцэг эхтэй байсан байх. Хэрвээ тэр Есүсийн (21) хэлсэн зааврыг дагасан бол түний гэр бүлд юу тохиолдох байсан бэ?
 • Хэрвээ та энэ залуугийн оронд байсан бол Бурхан ямар ч гэсэн таны эхнэр, хүүхэд, эцэг эхийг тань халамжилж, санаа тавина гэдэгт итгэж чадах уу?
 • Бүх хөрөнгө, хадгалсан зүйлсээ орхисон нөхцөлд таныг Есүс өөрийн дагалдагчаа болгоё гэвэл та яах вэ?

  7.
 • Хэрвээ Есүс энэ залууг ямар ч болзолгүйгээр өөрийн дагалдагчдын эгнээнд оруулсан бол яах байсан бол?
 • 21-р ишлэлд Есүс түүнийг хайрлан харсан тухай бичсэн байна. Гэвч яагаад тэр залууг явхаар хатуу үгс хэлсэн бэ?
  8.
 • Нэгэнт баялагаасаа хагацаж чадахгүйгээ мэдсэн тэр залуу ямар сонголт хийсэн бэ?
 • Хэрвээ тэр залуу Бурханаас илүүтэйгээр мөнгөнд дуртай гэдгээ Есүст хэлж уучлал гуйсан бол Есүс хэрхэн хандах байсан бэ?

  9.
 • Баян залуу, Петр хоёрт хэлсэн Есүсийн хариултыг хаьцуул (27). Яагаад эрс ялгаатай байна вэ?
 • Дараах асуултын дагуу хэлэлц: Дэлхийн баялагтаа хүлэгдсэн хүнийг аврах нь Бурханд боломжтой юу?

  Баярт мэдээ: Есүс энэ дэлхийд ирэхийн тулд тэнгэрийн улсын баялагаас татгалзсан. Харин загалмай дээр тэр дэлхийн баялаг, шүтээнийг шүтдэг хүн мэтээр шийтгэгдсэн. Яагаад гэдгийг нь та мэдэх үү?


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster