GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

21. ”Есүсийн дахин ирэх тухай” (Марк 13: 14-32)Суурь ойлголт: Энэ хэсэгт Есүс Иерусалимын сүйрэл (Энэ нь дөч гаруй жилийн дараа МЭ 70 онд болсон) ба Түүний дахин ирэхийн өмнөх үеийн тухай (одоо бид тэр үед амьдарч байна) ярьсан.

1.
 • Зарим эрдэмтэд хэрвээ хүн төрлөхтний түүхийг 24 цагтай өдөр гэж бодвол одоо 23:55 мин болж байна гэж үздэг. Энэ саналын тухай та юу гэж бодож байна вэ?
 • Та Есүсийг таныг дэлхий дээр амьдарч байх үед дахин эргэж ирээсэй гэж хүсэж байна уу? Шалтгаанаа хэлнэ үү?

  2.
 • “Жигшүүрийн бузар юм” (14 ишлэл) гэдэг нь Даниел номон дээр Антиохус Епифанес нарын МЭӨ 168 үнд Иерусалмын сүмд Грегийн Зевс бурханд зориулан босгосон тахилын ширээг хэлж байна. Есүс энэ зүйл эцэсйин үед дахин тохиолдоно гэж зөгнөсөн. “Жигшүүрийн бузар юм” Бурханы сүмд буюу төгсгөлийн үеийн Христийн сүм цуглаанд тавигдана гэдэг нь таны бодлоор юу гэсэн үг вэ?
 • МЭ 70 онд христчид Есүсийн хэлсэн үгийг санаад бүслэлтэнд орсон Иерусалимыг орхин зугтсанаар амиа аварсан юм. Энэхүү үгс нь эцсийн үед ямар утгатай байж болох вэ? Христчид юунаас зугтах хэрэгтэй болох вэ? (14-18)

  3.
 • Их гай гамшгийн үед хүн төрлөхтөнд юу болох тухай Есүс яагаад тодорхой хэлж өгөөгүй вэ? (19-20)

  4.
 • Энэ хэсгээс үзвэл Есүсийн дахин ирэхээс өмнө сүмд итгэгчдийн дунд ямар байдал бий болох вэ? (21-23) (Энэхүү бичээсийн дагуу зарим итгэгчид эцсийн өдрүүдэд дэлхий дахинд сэргэн мандалт болно гэж итгэдэг. Энэ тухай та юу гэж бодож байна?)
 • Хэн нь худал, хэн нь жинхэнэ Христийг тунхаглаж байна гэдгийг бид яаж мэдэх вэ? (21-22)
 • Хуурамч христийн эш үзүүлэгчид яаж тэмдгүүд ба гайхамшгийг үйлдэж чадах вэ?
 • Магадгүй хуурамч христийн эш үзүүлэгчид өөрсдийгөө зөв гэж итгэдэг байх. Юу тэднийг ингэж их алдахад хүргэдэг вэ?
 • Агуу гамшгийн үед жинхэнэ итгэгчид хууртагдаж болох уу? Шалтгааныг нь хэлнэ үү?

  5.
 • 24-25 ишлэлд дүрслэгдсэний дагуу тэнгэр ба огторгүйд мөн уур амьсгалд юу\хэн өөрчлөлт авчирах вэ? Янз бүрийн шалтгаануудын тухай бод.

  6.
 • Есүс эргэн ирэх үед итгэгч нарт юу тохиолдох вэ? Бусад хүммүс яах вэ? (26-27)

  7.
 • Есүс инжрийн модны тухай сургаалт зүйрлэлээрээ өнөөдөрийн бидэнд юу хэлэхийг хүсэж байна вэ? (28-29)


  8.
 • Чөлөөт теолгичид Есүс буцаж ирэх цаг хугцааныхаа тухай эш үзүүлэхдээ алдаа гаргасан гэж үздэг (30). Та тэдний энэ зүйлийн тухай юу гэж бодож байна вэ? (Хэрвээ Есүс жирийн нэгэн нүгэлт хүн байсан гэх үзэл газар авбал христчин итгэл юу болох вэ?)
 • 39-р ишлэлийн жинхэнэ утга нь юу гэж та бодож байна вэ?

  9.
 • Эцсийн үеийн христчдийн амьдралд Бурханы үг ямар утгатай байх бол? (31)
 • Өнөөдөр таны амьдралд Бурханы үг ямар утгатай байна вэ?

  10. Есүсийн дахин ирэх өдөр яагаад эцсийн өдөр хүртэл нууц байх ёстой вэ? (32)


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster