GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

22. “Хайр хэзээ ч хувирахгүй” (Марк 14:1-9)Суурь ойлголт: Лүүк 10:38-42, Иохан 11, Иохан 12:1-2 хэсгүүдэд Бетаны Марийн тухай юу сургаж байгааг удирдагч товч зааж өгч болно. (Энэ хэсэгт гарч байгаа Марь Лүүк 7:37-50д гарч буй эмэгтэй биш.) Марта, Мариа ба Лазарын эцэг эх нь магадгүй нас барсан байх. Тэгээд тэд нөхөрт гараагүй охиддоо хэрэгцээнд нь, эсвэл хуриманд нь, үгүй бол хөгширсөн үед нь хэрэг болно гэж тодорхой хэмжээний мөнгө үлдээсэн байж болох юм. Есүсийн амьдралын сүүлчийн долоо хоног дөнгөж эхлэж байлаа.

1.
 • Хэрвээ найз чинь удахгүй үхнэ гэдэгийг мэдвэл та түүнд ямар зүйл бэлэглэх вэ?
 • Есүс энд Өөрийнхөө оршуулгын тухай дурьдаж байна. (8) Есүс удахгүй үхнэ гэдэгийг дагалдагчид нь ойлгоогүй. Харин Мариа ойлгосон гэж та бодож байна уу? Шаалтгааныг хэлнэ үү?

  2.
 • Цэвэр нардаар хийсэн гөлтөгнөн савтай тосыг худалдаж авахын тулд жирийн ажилчны бүтэн жилийн ажлын цалинтай тэнцэх мөнгийг төлөх хэрэгтэй. Тиймээс хэрэглэх үедээ зөвхөн нэг дуслыг л дусаадаг байжээ. Манай улсын мөнгөөр нэг ваар ийм тос ямар үнэтэй байх вэ?
 • Ийм хэмжээний мөнгө цуглуулахад ямар хугацаа шаардагдах вэ?
 • Маш үнэтэй энэ тосыг худалдан авч байхдаа Мариа өөрийнхөө хуримын мөнгө, тэтгэврийнхээ тухай юу бодож байсан бол?

  3.
 • Яагаад Мариа үнэтэй тосыг Есүсийн толгой дээр хэдхэн дусаахын оронд ваартай тосыг бүгдийг нь цутгасан бэ?
 • Мэссиа буюу Христ гэдэг үгс нь “Тослогдсон нэгэн” гэсэн утгатай. Еврейчүүдийн хаадыг ширээнд залахдаа тослодог заншилтай байжээ. Гэтэл Есүс оршуулагдахынхаа өмнө тослогдсон. Яагаад?

  4.
 • Мариа өөрийн хуримтлуулсан бүх мөнгийг ваартай үнэт тос авахад зарцуулсан. Шүүмжлэлийн аль хэсэг нь түүнийг хамгийн их гомдоосон бэ? (4-5)
 • Ганц жилийн цалингаар хотын ядууст хэрхэн туслаж болох вэ? (4-5)

  5.
 • Есүсийг Мариаг өмгөөлж хэлсэн үгийн аль нь түүнийг (Мариаг) баярлуулсан бэ? (6-9)
 • Есүс таныг ”тэр хийж чадахаа л хийсэн” гэж хэлж чадахаар та амьдарч байна уу? (8)
 • Одооноос эхлэн та Есүсийн төлөө юу хйиж чадах вэ?

  6.
 • Мариагийн хийсэн үйлдэл болон, Есүсийн хийсэн үйлдэлийн ижил төстэй тал нь юу вэ? (9)
 • Мариа үнэтэй тосыг Есүсийн төлөө асгасан эсвэл Мариагийн төлөө Есүс Өөрийн цусаа урсгасан хоёрын аль нь их гарздал байсан гэж та бодож байна вэ?

  7.
 • Мариагийн хийсэн зүйл нь яагаад үеийн үед дурьсагдахаар онцлог байсан бэ? (9)
 • Танаас ямар дурсамж үлдээсэй гэж та хүсэж байна вэ?
  8.
 • Тэр өдөр Есүсийн төлөө “гарлагдсан” мөнгөнийхөө тухай Мариа дараа нь юу гэж бодож байсан бол?
 • Мариа Есүсийг тэгж их хайрлахыг яаж сурсан бэ?
 • Бид яаж Есүсийг Мариа шиг хайрлахад суралцаж чадах вэ?

  Баярт мэдээ: Мариа Есүсийн үгийг сонссоноороо Түүнийг хайрлахад суралцсан. Тийм ч учраас тэр Есүст яг зөв цагт нь үйлчлэх чадвартай болсон. Мариа эхлээд сайн мэдээнд итгэсэн. Энэ итгэл нь түүний сэтгэлд бүх зүйлээ Эзэнд өргөх хүсэл болтол өсчээ. Мариагийн үйлсийн үр дүнд Есүс газар дээрх сүүлчийнхээ өдрүүдэд нардын үнэр анхилуулан байлаа.


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster