GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

8. ХАРИЙН ОФИЦЕР (Матай 8:5-13)


Суурь ойлголт: Зуутын дарга бол Ромын хүчний байгууллагыг төлөөлдөг офицер байсан. Тэр сөргөлдөөндг ба цаазаар олон хүмүүсийн амийг авсан байж болзошгүй. Ромын цэргүүдийн шүтлэг нь эзэн хаандаа мөргөх байсан юм. Удирдагч Абрахам, Исаак, Иакоб нарын тухай баримтийг товч тайлбарлах ёстой.

1.
 • Энэ сэдэв дэх зуутын дарга зарцаасаа жинхэнэ Бурханы тухай сургаал сонссон байх. Ромын офицер яагаад Түүнд ойртох болсон талаар зарим өөр шалтгаануудыг бод. (ишлэл 5-6)

  2.
 • Иудейчууд ер нь харь хүмүүсийн гэрт зочилдоггүй байв. Яагаад гэвэл энэ нь тэдний ёс заншлийн дагуу бузар юм. Зуутын даргын санаанд Есүсийг гэртээ хүлээн авах нь зохисгүй гэсэн ямар өөр шалтгаан байсан байж болох вэ? (ишлэл 7-8)

  3.
 • . Зуутын даргын Есүст ойртон ирж байсан яг тэр үеийнх нь итгэлийг тодорхойл.
 • Та Есүсийн ганц үгээр таны бэрхшээл шийдэгдэнэ гэдэгт итгэдэг үү? (ишлэл 8)

  4.
 • Зуутын дарга Есүстэй өөрийгөө юугаараа адил гэж бодсон бэ? (ишлэл 9)
 • Зуутын дарга Есүсээс өөр хэнч үл харж чадах түүний армийг хэрхэн харж чадав?
 • Есүс өнөөдөр яг таныг залбирах үед хүнд туслахыг нэг тэнгэр элчдээ тушааж чадна гэдэгт та итгэдэг үү?

  5.
 • Сайн Мэдээний номнууд Есүсийн хүний итгэлийг гайхсан зөвхөн хоёр үйл явдлыг л дурддаг. Зуутын даргын итгэлийн талаар ямар онцгой зүйл байна вэ (ишлэл 8-10)? (Гайхамшигт итгэх ба Есүсийн үгэнд итгэх хоёрын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?)
 • Та тэр хүн өөрийгөө тийм агуу итгэлтэй гэдгээ мэдсэн гэж боддог уу?
 • Хэрэв та өмнө нь Есүсийн тусламжийг хархаасаа өмнө түүний үгэнд итгэж байсан бол туршлагаасаа хуваалцна уу.

  6.
 • Ишлэл 11 ба 12-т Есүс Библийг үргэлж мэддэг байсан тэдгээр хүмүүсээс анхнаасаа өөр шүтлэгийн хүлээн зөвшөөрсөн харь хүмүүсд өөрт нь итгэх илүү амархан байдаг гэж хэлдэг. Яагаад тийм байдаг вэ?
 • Хүний тэнгэрийн хаанчлал уруу явах эсвэл харанхуйд (там) хаягдахын хэмжүүр нь юу вэ?

  7.
 • Бурхан Абрахам, Исаак, Иакоб нарт Мессая ба газрын талаарх амлалтуудаа өгсөн. Тэдгээр гурван хүмүүсийн итгэл яагаад Ромын зуутын даргыи итгэлтэй адил байна вэ?

  8.
 • Зуутын дарга зарцдаа тохиолдсон зүйлийг хараахан мэдээгүй байсан. Та түүнийг гэртээ юуг олж харна гэж найдсан гэж боддог вэ? (ишлэл 13)
 • Есүс ишлэл 13 дахь үгийг өнөөдөр танд хувьчлан хэлж байна. Та Түүнд юу гэж хариулах вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс “(Бурханы хаанчлалын) гаднах харанхуйд хаягдаж, тэндээ уйлж, шүдээ” хавирах болно” (ишлэл 12) хэмээснийг гүйцэлдүүлсэн. Тэр ийм замаар анхнаасаа Бурханы хаанчлалын иргэн болоогүй байсан Ромын цэргүүд болон бидэнд “ хаанчлалын паспортыг” бэлтгэсэн.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster