GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

9. МАТАЙГ ДУУДСАН НЬ (Матай 9:9-13)


Суурь ойлголт: Есүсийн цаг үед Иудейчуудийн нөхөрлєлийн тэмдэг нь хамт хооллоход байсан. Шүтлэгтэй хүмүүс татвар хураагчидийг дорд үздэг байсан. Учир нь тэд мөнгөний асуудалд шудрага байдаггүй байв. Ер нь Матайг энэ сайн мэдээг бичсэн хүн гэж үздэг бөгөөд уг ном нь түүний нэрээр нэрлэгдсэн юм.

1.
 • Татвар хураагч Матайн өдөр бүрийн амьдралыг төсөөл. Үүнд ямар сайн, ямар муу зүйл байв?
 • Та Матайг татвар хураагч байхдаа Бурхантай ямар харилцаатай байсан гэж боддог вэ?
 • Матай Есүсийг татвар хураагчдийн газарт орох үед юу гэж хэлэх байх гэж бодож байв?

  2.
 • Яагаад Есүс Матайгаас: “Чи миний шавь болохыг хүсэж байна уу?” гэж асуугаагүй вэ?
 • Алдар нэртэй багш, гайхамшгийг үйлдэгч Өөрийг нь дагалдагчаа болгохыг хүсэхэд Матай хэрхэн хүлээн авсан гэж боддог вэ?
 • Есүс үүнээс болж шүүмжлэгдэнэ гэдгээ бүрэн мэдсэн хэдий ч яагаад хуучны татвар хураагчийг шавиа болгохийг хүссэн бэ?
 • Есүс яагаад таныг шавиа болгохыг хүсдэг вэ?

  3.
 • Матайг ширээгээ эмхэлж цэгцлэлгїй татварын газраас гарахад хамт ажиллагсад нь юу гэж бодсон бэ?
 • Матай яагаад өөрийн байнгын, орлогтой ажлаа орхиж зүрхэлсэн бэ?
 • Матай бүх зүйлээ орхин Есүсийг дагаснаар юуг олож авсан бэ?
 • Есүс таны амьдралд анх удаа, эсвэл зуу дахь удаагаа “Намайг дага” гэж хэлж байна. Та түүнд юу гэж хариулах вэ?

  4.
 • Есүст итгэсэн гэрийн эзэн Матайгаас болж түүний эхнэр, хүүхдүүдийн амьдрал хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж та боддог вэ?
 • Матай яагаад Есүс болон урьдын хамтрагчиддаа зориулан найр хийхийг хүссэн бэ? (ишлэл 10)

  5.
 • Бидний нийгэмд сэтгэлд нь нийцээгүй хүмүүстэй нийлэхийг хүсдэггүй ямар хүмүүсийн бүлэглэл байдаг вэ?
 • Яагаад Есүс бүх төрлийн хүмүүстэй нийлэхийг хүсдэг бэ?

  6.
 • Есүс ишлэл 12-13-аар юуг илэрхийлсэн бэ?
 • Та өөрийгєє эрүүл эсвэл өвчтэй ба зөвт эсвэл нүгэлтнүүд гэсэн эдгээр бүлгийн алинд нь хамрагдана гэж боддог вэ? (Та сэтгэлдээ хариулж болно.)
 • Энэ сэдвийн дагуу үзвэл та яагаад амьдралдаа нүгэл ба өвчинг мэдэрсэн гэж боддог вэ?
 • Зарим үед хөршдөө өршөөл үзүүлэхээс Бурханд ямар нэгэн зүйлийг өргөх нь яагаад илүү хялбар байдаг вэ?

  7.
 • Яагаад тэрхүү “эмч” Есүс бяцлагдах ётсой байв? Яагаад цорын ганц зөвт Тэрээр нүгэлтнүүдийн адил тооцогдох ёстой байв?


  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс Бурханд төгс өргөл болсон—Энэ бол Бурхан биднээс хөршдөө үйлчлэхэд хэрэглэдэг эрч хүчээс гадна, өөр ямар ч өргөлийг хүсээгүйн шалтгаан юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster