GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

12. ХӨНГӨН АЧАА (Матай 11:28-30)


Суурь ойлголт: Буулга гэдэг нь хоёр үхэрийг ачаа тээвэрлэхийн тулд хамтад нь холбодог модон хүрээ байсан.

1.
 • Бидний өдөрүүдэд хүмүүс мөрөн дээрээ үүрч буй хамгийн нийтлэг буулга нь юу вэ?
 • Өөрт байгаа зовлонг хүнд ачаа мэт дүрслэхийг оролд. Хэрэв хамгийн хүнд ачааг 100 килограмм гэж төсөөлвөл танд буй ачаа хэр хүнд гэж бодож байна вэ?

  2.
 • Нүглийн ачаанаас зовлонгийн ачаа юугаараа ялгаатай байдаг вэ? (Танд зовлон, муу сэтгэлийн алийг нь тээхэд илүү хэцүү вэ?)

  3.
 • Өөрийн амьдралыг ямар ч ачаагүйгээр төсөөл. Ийм амьдралд ямар сайн ба муу талууд байдаг вэ?

  4.
 • Тантай ачааг чинь үүрэлцэх чадвартай ямар хүн байдаг гэж та боддог вэ?
 • Үүрч буй ачаатайгаа Есүсийн өмнө очиж, Түүнд ачаагаа өгнө гэдэг нь бодит байдалд ямар утгатай вэ?

  5.
 • Есүс ишлэл 29-өөр юуг илэрхийлдэг вэ?
 • Та өөрийн сүнсэнд амралтыг олсон уу? (Та зүрх сэтгэлдээ хариулж болно.)
 • Яагаад дөлгөөн хүн өөрийн ачаанаас амралтыг олдог вэ? (Яагаад ихэнх хүмүүс өөрсдийн ачаагаа үүрч байхдаа шаналгаатай болдог вэ?)
 • Бид хэрхэн Есүс шиг дөлгөөн, даруу болох вэ?

  6.
 • Есүсийн: “Буулгыг минь өөр дээрээ ав.” гэж хэлсэн үгс ямар утгатай вэ? (Есүсийн буулга гэдэг нь юу вэ? Яагаад энэ нь бидний ачаануудаас өөр байдаг вэ?)
 • Хэрэв бид Есүстэй хамт буулгыг нь үүрвэл бидний нөхцөл байдалд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

  7.
 • Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн гэж хэлснээр Есүс юуг илэрхийлсэн вэ? (ишлэл 30)

  8.
 • Есүст өөрсдйин хүнд ачаагаа өгөхийг хүсдэггүй хүмүүс яадаг вэ?
 • Христэд итгэгчид ч бас өөрсдийн ачаануудаа үргэлж Есүст өгдөггүй. Яагаад?

  9.
 • Хэрэв та үүнд ямар ч гэм буруу байгаагїй бөгөөд хэний алдаанаас үүссэн асуудал байв гэж бодох ёсгүй гэдгээ мэдвэл таны ачаа хэр ил хөнгөн болно гэж бодож байна вэ?
 • Хэрэв та зовлонг чинь Есүс бүх талаараа хамгийн сайн байхаар аарчлөнө гэдэгт итгэж чадвал таны ачаа хэр их хөнгөн болох вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Удирдагч Иохан 19:17 уншиж болно. Есүсийн загалмай бидний бүх ачааг; тухайлбал бидний зовлонгууд ба нүглүүдийг агуулдаг.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster