GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

13. ДЭМИЙ ҮГС (Матай 12:33-37)


Суурь ойлголт: Хэлэлцүүлгийн өмнө та сүүлчийн долоо хоногт ямар үгээр ярьсан тухайгаа эргэн дурс.

1.
 • Ямар нөхцөлд танд хэлээ хориход хамгийн хэцүү байдаг вэ?
 • Хэрэв та өөрийн амьдралаа эргүүлж чаддагсан бол үнэндээ хэнд хэлснээ буцаан өөрөөр хэлэх байсан бэ? (Та сэтгэл зүрхэндээ хариулж болно.)

  2.
 • Бурханд бидний үгс яагаад бидний үйлстэй адил чухал байдаг вэ?
 • Бидний үгс ямар талаараа модны жимстэй адил вэ? (ишлэл 33)
 • Муу модыг сайн модоор хэрхэн өөрчилж болох вэ?
 • Муу хүн хэрхэн сайн хүн болж чадах вэ?

  3.
 • Есүс сонсогчдоо дуудахдаа “ Хорт могойн удам аа” гэсэн хатуу дүрслэл ашигласан. Хорт могой бузар үгс ярьдаг хүнтэй ямар адил талтай байдаг вэ? (ишлэл 34)
 • Есүс : “ Учир нь зүрхний бялхалаар ам ярьдаг” гэсэн үгсээрээ юуг илэрхийлдэг вэ? (ишлэл 34)
 • Ишлэл 34-өөр өөрсдийгөө шалга. Таны зүрхэнд юу дүүрэн байна вэ? (Та зүрх сэтгэлдээ хариулж болно.)

  4.
 • Ишлэл 35-д Есүс эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүрийн зүрхэнд агуулах байдаг гэдгийг заадаг. Хүмүүс зүрхнийхээ агуулахыг ямар зүйлээр дүүргэдэг вэ?
 • Та Есүсийн талаар эсвэл Түүнд ярьдаг зүйлээ тунгаа. Таны үгс эсвэл үгийн дутагдал тань Есүстэй харилцдаг харилцааны талаарх юуг харуулдаг вэ?

  5.
 • . “Бодлогогүй үгс” (ишлэл 36) гэж юу вэ?
 • “Бодлогогїй їг”-ийн эсрэг нь юу байж болох вэ?
 • Яагаад бид эцсийн өдрийн шүүлтэнд “муу” үгээс илүү “бодлогогүй” үг бүрийнхээ төлөө тайлагнах ёстой вэ?
 • Энэ хэсэгт үндэслэн шүүлтийн өдөр танд юу тохиолдоно гэж та бодож байна вэ?

  6.
 • Та зүрх сэтгэлдээ байгаагаа бусдаас урт хугацаанд нуух чадвартай гэж боддог уу? Жишээлбэл, хэрэв таны зүрхэнд үзэн ядалт, гуниг зовлон дүүрэн байвал зөвхөн эелдэг үгсээр ярих боломжтой юу?
 • Бодлоггүй зүйл хэлэхгүйн тулд аль болох бага ярьдаг хүмүүсийг та юу гэж боддог вэ?

  7.
 • Та одооноос Есүсийн энэ сургаалыг хэрхэн дагах боломжтой гэж бодож байна вэ?

  8.
 • Есүс нэг удаа Би бол усан үзмийн мод, шавь нар нь мєчрүүд гэж хэлсэн (Иохан 15:1). Тэгвэл бид зүрхэндээ муу агуулахтай байсан ч хэрхэн сайн жимсийг төрүүлж болох вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс үгсээсээ болж доромжлогч хэмээн буруушаагдсан ч зүрхний агуулах нь сайн зүйлсээр дүүрэн байсан. Түүний загалмай бидний дэмий үгсийн гашуун үр жимстэй гунигийн мод байсан.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster