GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

19. ӨРШӨӨГҮЙ ЗАРЦ (Матай 18:21-35)


суурь ойлголт: Энэ сургаалт зүйрлэлд хаан нь Бурханыг, зарц нар нь хүмүүс биднийг, өр нь бидний нүглүүдийг, шорон нь тамыг тус тус төлөөлдөг. Нэг талант нь 17 жилийн ажлын хөлстэй тэнцэнэ (ишлэл 24). 100 денар 3 сарын хөлстэй тэнцэнэ (ишлэл 28).

1.
 • Таны эсрэг мууг үйлдэхээ зогсоогоогїй хүнийг та хэр олон удаа уучлах боломжтой гэж боддог вэ (ишлэл 21)

  2.
 • СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛ
 • 10 000 талант бидний өнөөдрийн мөнгөөр хэр их болох вэ? (ишлэл 23-24)
 • Ганц хүн хэрхэн ийм их мөнгөний алдагдалд орсон байх боломжтой вэ? Таны бодлоор, хааны шийтгэл шудрага байсан уу? эсвэл үгүй юу (ишлэл 25)? Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Яагаад тэр зарц хаанаасаа өрнөөс нь хэлтрүүлээч хэмээн уучлал гуйгаагүй вэ? (ишлэл 26)
 • Энэ зарц өрөө эргүүлэн төлөхийн тулд 10 000 талант хаанаас яаж олно гэж та бодож байна вэ? (ишлэл 26)
 • Энэ зарц өрнөөсөө чөлөөлөгсөндөө талархсан, аз жаргалтай байгаагүй мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг (ишлэл 27-28). Яагаад?
 • Хүн гурван сарын хөлстөй тэнцэх мөнгийг хэр удаан хадгалах ёстой вэ? (ишлэл 29)
 • Хоёрдогч хүнийг уулчах чадвартай болгоход эхний зарцад юу тохиолдох ёстой байв? (ишлэл 30)

  3.
 • СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
 • Өр ба нүгэлд ямар нийтлэг зүйл байдаг вэ?
 • Та нүгэл хийх бүртээ Бурханы өмнө өртэй болог гэж бодье: худал хэлэх 50 доллар, бохир бодол 100 доллор, хүнийг үзэн ядах нь 1000 доллар гэх мэт төсөөл. Энэ мөчид та Түүнд хэр их өртэй болсон гэж бодож байна вэ?
 • Бид хөршийнхөө нүглийг уучлах дургуй үедээ яагаад ихэнхдээ өөрсдийгөө өмөөрдөг вэ?
 • Ишлэл 26 дахь үгсийг Бурханд хэлдэг хүний итгэлд ямар алдаа байна вэ?

  4.
 • ДҮГНЭЛТ
 • Эхний зарц Христэд итгэгч хүний талаар уу эсвэл Христэд итгэдэггүй хүний талаар уу?
 • Уучлахыг хүсэхгүй байх ба уучлах чадваргүй байхын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн дагуу бид уучлалын зүрх сэтгэлийг хэрхэн олж авах вэ?
  (ишлэл 32-33)
 • Есүс Өөрийг нь загалмайд хадсан хүмүүсийн төлөө залбирсан. Тэр яагаад энэ сургаалт зүйрлэлийн өршөөлгүй зарцийн адилаар шийтгүүлсэн бэ? (ишлэл 34-35)

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс өршөөлгүй зарц бид нарын байрлалыг авсан.Тэр бид болон бүх хүн төрөлхтний өрийг сүүлчийн зоос хүртэл нь төлсөн. Энэ үнэ нь алт эсвэл мөнгө байгаагүй Түүний үнэт цус байсан (1 Петр 1:18-19).

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster