GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

23. ХААН ХҮҮГИЙ ХУРИМЫН НАЙР (Матай 22:1-14)


Суурь ойлголт: Хурим нь Есүсийн үеийн хүмүүсийн өдөр бүрийн амьдралд онцгой үйл явдлуудын нэг байсан. Илчлэл номонд заримдаа тэнгэрийн хаанчлалыг “хурим” гэж дууддаг. Энэ сургаалт зүйрлэлд уригдсан зочид нь үндсэндээ Иудейчуудыг дурдсан, гэвч одоо эдгээр нь Христчин цуглаанд холбоотой боловч энэ урилгыг ул хүлээн аваагүй хүнийг хэлж байна.

1.
 • Та зурагтаар харсан хааны хуримын тухайгаа эргэн дурс. Ямар хүмүүс уригдсан байв?
 • Өнөө үед хэн ишлэл 3-5 тодорхойлсон шиг ааш авиртай байдаг гэж та боддог вэ?

  2.
 • Уригдсан зочид хааны тухай юу гэж бодсон байж болох вэ?
 • Зочдод энэ урилганаас татгалзах нь яагаад харьцангүй хялбар байв?
 • Уригдсан зочид өөрсдийн ааш авирийнхаа үр дүнгээс яагаад айгаагүй вэ?

  3.
 • Бурхан зарц нар ба Библээр хүмүүс биднийг тэнгэрийн хаанчлалын хуриманд дуудаж байна. Яагаад ихэнх хүмүүсийн ааш авир яг энэ сургаалт зүйрлэл дэх уригдсан хүмүүсийнхтэй адил байдаг вэ? (ишлэл 3-5)

  4.
 • Та өөр зүйлийг хийгээд завгүй байхдаа цуглаанд эсвэл Библи судлалд уригдах үедээ үүнийг хэрхэн хүлээн авдаг вэ?
 • Бурханы урилган (Библи) дээр үндэслэсэн таны хандлагыг авч үзвэл та хааны хурим, тэнгэрийн хаанчлал гэх мэт зүйлсийг хэр их үнэлдэг вэ?

  5.
 • Хүмүүс яагаад заримдаа Бурханы зарц нартай ишлэл 6 дээрх мэт харьцдаг вэ?
 • Ишлэл 7 хэзээ биелэгдсэн бэ? Хэзээ биелэгдэх вэ?

  6.
 • Хуриманд уригдсан эхний болон хоёр дах бүлэг хүмүүсийн өдөр бүрийн амьдралыг харьцуул (ишлэл 5,10).
 • өнөө үед гудамжнаас тэнгэрийн хаанчлалд ордог хүмүүс хэн бэ? (ишлэл 9-10)
 • Хийх юмгүй гиюүрэгчид хааны урилга нь уль суурьтай хүлээн авахад ач холбогдолтой гэдэгт хэрхэн итгэв?
 • Хэний хувьд Бурханы тэнгэрлэг хуримын урилга нь уйтгар гунигаас илүү баяр хөөр авчирдаг вэ?

  7.
 • Хаан гудамжнаас ирсэн зочид бүрт дээл бэлдсэн байсан гэдэг нь ердийн санаа. Та яагаад зочдын нэг нь энэ дээлийг өмсөхөөс татгалзсан гэж бодож байна вэ? (ишлэл 11-12)
 • Библид хуримын дээл ихэнхдээ Бурханы нүгэлтнүүдэд өмсүүлсэн зөвтгөлийн нөмрөгийг хэлдэг. Өөрийн “хувцсыг” өмсөөд тэнгэрийн хаанчлал уруу орж чадна гэж боддог хүмүүст ямар итгэл байдаг вэ?

  8.
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн санаагаар ишлэл 14 ямар утгатай вэ?
 • Бурханы хааны хуримын урилга хэнд хариахан хүрээгүй байга бэ?
 • Хэн сонгогдоогүй вэ?

  9.
 • Есүс яагаад хуримын дээлгүй зарцтай адил хувь тавиланг туулсан бэ? (ишлэл 13)

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Удирдагч Илчлэл 7:13-14 унших ёстой.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster