GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

31. БУЛШИЙГ МАНАСАН НЬ (Матай 27:62-28:15)


Суурь ойлголт: Есүсийн дайснууд Түүнд жирийн гэмт хэрэгтний тавиланг төлөвлөсөн. Голдуу загалмайгаас унасан зүйлийг нохойнууд иддэг байсан. Хэдий тийм ч Есүс зүй ёсны дагуу Булшинд тавигдсан байсан (57-62). Хүмүүс Ромын цэргүүдийг маш зоригтой гэж үздэг байсан.

1.
 • Шавь нар нь таг мартсан байхад яагаад ахлах тахилчид ба Фарисайчууд Есүсийн дахин амилах тухайгаа урьдчилан хэлснийг санаж байв? (ишлэл 62-63)
 • Яагаад ахлах тахилчид шавь нарыг байгагаас нь илүү их зоригтой хэмээн үзэв? (ишлэл 64)
 • Та ахлах тахилч нар Есүсийн дахин амилалтын боломжинд үнэхээр итгэсэн гэж боддог уу?

  2.
 • Ишлэл 65 бол Библид Пилатын тухай хамгийн сүүлчийн удаа дурддаг. Та энэ зүйлээс түүний талаар ямар сэтгэгдлийг олж авч байна вэ?
 • Пилат тэр өдрийн үйл явдлын талаар юу гэж бодсон байж болох вэ?
 • Пилат Есүсийг мартаж чадсан болов уу? Өөрийн тайлбарыг өг.

  3.
 • Үхсэн хүний цогцсыг манахыг тушаахад Ромын цэргүүд хэрхэн хүлээн авсан гэж та бодож байна вэ?
 • Тэдгээр цэргүүд Есүсийн дахин амилалтын өдөр юуг үзсэнийг анхааралтай хар (ишлэл 2-4).
 • Бид ишлэл 4 дэх цэргүүдийн нөхцөл байдлыг эмнэлгийн хэлээр хэрхэн тодорхойлж болох вэ?

  4.
 • Ромын зоригтой цэргүүдийг байрлалаа орхиод зугттал их айлгасан нь юу байсан бэ?
 • Та цэргүүдийг талбараасаа зугтахаас өмнө булш уруу харсан гэж боддог уу? Өөрийн тайлбарыг өг.

  5.
 • Ромын цэргүүдийн мэдэгдлийг ахлах тахилч нар хэрхэн тайлбарласан гэж та боддог вэ? (ишлэл 11-14)
 • Ахлах тахилч цэргүүдийг шийтгэхийг шаардахын оронд их хэмжээний мөнгө өгсөн нь юуг баталдаг вэ? (ишлэл 12-15)
 • Бурхан ахлах тахилчийн үйлдсэн зүйлийг бас өөрийн хаанчлалын төлөө хэрхэн хамгийн сайнаар өөрчилсєн бэ?

  6.
 • Ахлах тахилчид Есүсийг дахин амилсан гэдэгт итгэх ёстой байсан бүх баримтуудыг олж жагсаа.
 • Хэрэв та эдгээр ахлагч тахилчид фарисайчуудын оронд байсан бол Есүсийн амилалтанд итгэх байсан уу?

  7.
 • Цэргүүдийн түүх ямар агуу үр дагаварыг агуулдаг вэ? (ишлэл 13)
 • Зуунтын цэргийн дарга энэ түүхийг сонссон бол хэрхэн хариу үйлдэх байсан гэж та боддог вэ? (ишлэл 13)

  8.
 • Яагаад Есүс ахлах тахилчийн өмнө харагдаагүй вэ?
 • Шавь нар нь үүний дараахан зоригтой хүмүүс болон өөрчлөгдсөн бөгөөд үхлээс ч айлгүйгээр Түүний дахин амилалтыг тунхаглаж эхэлсэн. Яагаад Есүсийн дайснууд тэр үед ч Христэд итгэгчид болоогүй вэ? (Луук 16:31)
 • Та тэдгээр хүмүүсийн үлдсэн амьдрал ямар байсан гэж боддог вэ?

  9.
 • Есүсийн дахин амилалт таны хувьд ямар утгатай вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster