GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

1. Есїс шударга бус зарцтай уулзсан нь (Матай 9:9-14)Суурь ойлголт: Есїсийн їед хамт хооллох нь Иудэйчїїдийн нєхєрлєлийн тэмдэг байсан юм. Сїслэг бишрэлтэй хїмїїс татвар хураагчдийг їзэн яддаг байсан, учир нь тэд Ромийн хїчийг булаан авахын тулд татвар хураадаг байсан. (Монгол: Монгол улсыг Хятадууд захирдаг байхад зарим Монголчууд тэдний талд байсантай адил) Татвар хураагчид татвар тєлєгчдєєс илїї мєнгє авч єєрсдийнхєє халаасанд хийдэг байсан. Матай Библийн 10 хуулийг заалгуулж байсан, Жишээлбэл: Бїї хулгай хий. Фарисай хїн нь шїтлэгтэнгїїдийн ахлагч байсан хїн юм. (Монголын лам нартай адилхан)

1. Хэрвээ хїн сайхан амьдрахад хангалттай мєнгє байхгїй бол аз жаргалтай байж чадах
уу?

 • Татвар хураагч Матайн амьдралыг тєсєєл. Тїїний цалинг харгалзахгїйгээр амьдарлд нь тохиолдсон муу зїйлїїдийг авч хэлэлц.
 • Матай татвар хураагч байхдаа Бурхан болон тїїний хуулийн тухай ямар бодолтой байсан бол?
 • Єнєє їед яагаад хїмїїс мєнгє болон бусдын эд зїйлсийг єєртєє авах нь энгийн болсон бэ?

  2. Матай Есїсийг тїїний єрєєнд орж ирэх їед юу гэж хэлэх бол гэж та бодсон бэ?
 • Яагаад Есїс Матайгаас:” Чи миний дагалдагч болохыг хїсч байна уу?” гэж асуугагїй бэ?
 • Сїсэгтэнгїїдийн алдартай багш, Матайг єєрийнх нь шавь нартай нэгдээч гэж асуухад Матай юу гэж бодож байсан бол?
 • Есїс їїнээс болж шїїмжлэгдэнэ гэдгээ мэдсээр байж яагаад нэг татвар хураагчыг шавиа болгохыг хїссэн бэ?

  3. Матай ширээгээч эмхэлж цэгцлээгїй гэнэт ажилаа орхиод явхад хамт ажиллагсад нь юу гэж бодсон бэ?
 • Матай єндєр орлогтой ажилаа орхиод явсаны учир юу вэ?

  4. Єєрийнхєє бїх зїйлсийг орхиод Есїсийг дагаж явснаараа Матай юу олж авсан бэ?
 • Матай Есїст итгэснээс хойш эхнэр , хїїхдїїдийн амьдрал хэрхэн єєрчлєгдсєн бэ?
 • Матай яагаад Есїс болон урьдын хамтрачидтайгаа хамт оройн хоол идэхийг тєлєвлєсєн бэ? (10)

  5. Бидний нийгэмд сэтгэлд нийцээгїй хїмїїстэй нийцэхийг хїсдэггїй ямар хїмїїс байдаг вэ?(11)
 • Есїс яагаад бїх хїмїїстэй хамт байхыг хїсдэг вэ?

  6. Фарисай хїн яагаад Есїсийг биш харин тїїний шавь нарыг шїїмжилсэн бэ?(11)

  7. 12-13 дугаар ишлэл дээр Есїс юуг илэрхийлсэн байна вэ?
 • Та єєрийгєє эдгээр 2 бїлгийн алинд нь хамрагдана гэж бодож байна?: Зєвт хїн її эсвэл нїгэлтэнд її? (Та дотороо хариулж болно)

  8. Матай Есїсийн тухай намтарийг бичсэн юм: Матайн сайн мэдээ. Тэр амьдралаа орхин явж Есїсийг дагсандаа харамсаж байсан гэж та бодож байна уу? (Шалтгаанаа тайлбарла)

  9. Баярт Мэдээний асуулт: Есїс яг одоо танд: ”Намайг даг” мєн “Би зєвт хїмїїсийг бус, харин нїгэлтнїїдийг дуудахаар ирсэн” гэж хэлж байна. Та тїїнд юу гэж хариулах вэ?
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Та энэ сэдэвээс юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster