GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

5. Есїсийн сургаал: Тєєрсєн хїї (Лук 15:11-24)Суурь ойлголт: Есїсийн ярьсан бїх тїїхийг сургаалт зїйрлэл гэж нэрлэдэг. Тухайн їед эцэг нь амьд байх їед їр удамдаа хэзээч эд хєрєнгєє євєлдєггїй байж. Дундад дорны хїмїїс шигїї суурьшан зам дагуу амьдардаг байсан бєгєєд тэд байшингаа дов толгод дээр барьдаггїй ажээ. Алсын бараа харж болох цорын ганц газар гэвэл байшингийнх нь дээвэр юм.(20) Тэндхийн нэр хїнд бїхий хїмїїс хэзээ ч гїйдэггїй байжээ.

1. Эрх чєлєєг нь хязгаарладаг эцэг эхтэй залуу хїн аз жаргалтай байж чадах уу?
 • Сайн эцэг сайхан орон гэртээ байсан хирнээ бага хїї яагаад амьдралдаа сэтгэл хангалуун бус байсан бэ?
 • Хэрэв та эцэгийнх нь оронд байсан бол хїїгийн хїсэлтэнд хэрхэн хариу єгєх байсан бэ?(12а)

  2. Эцэг нь хїїгээ явуулснаараа юу болохыг мэдсэн боловч хїїгээ явах їед яагаад гуниг уйтгарлаа нуусан бэ? (12б)
 • Энэ тохиолдолд эцэг нь Бурхан, хїї нь магадгїй баптисм хїртсэн итгэгч хїмїїсийг тєлєєлсєн байна. Єєрийг нь орхиж явахаар зэхэж буй хїнд Ертєнцийн Эзэн яагаад хориг тавьж саад хийдэггїй вэ?

  3. Єнєє їеийн ихэнх залуучууд яагаад энэ хїїгийн адил буруу замыг сонгодог вэ – ганцаараа хаа сайгїй аялан тэнїїчилж, хариуцлагагїй бас их мєнгєтэй байх замыг сонгодог вэ?
 • Энэ залуу эцэгийнхээ мєнгийг яаж їрсэн бэ? 13-30 дугаар ишлэлийг хар.
 • Бага хїїд хэцїї байх їед тїїний талд зогсож тїїнд дэмжлэг єгєх найз яагаад байгаагїй вэ?

  4. Еврейчїїд гахайг бузар амьтанд тооцдог байжээ. Гахай хариулах ажилаа хийх їед тэр юу гэж боддог байсан бол?(14-15)
 • Хїї маш их єлссєн мєртлєє яагаад гахайн хоол идэхийг хїсээгїй вэ? (16)

  5. Энэ хэцїї цаг хугацаанд тэр сэтгэл санаагаараа унаж амиа хорлоогїй харин ч ухаан ороход нь юу нєлєєлсєн бэ?(17)
 • Тэнгэрийн эсрэг тїїний їйлдсэн гэм нь юу байсан бэ? (18)
 • 18-19 ишлэл дээр хїї нь эцэгийнхээ ємнє гэмшинэ гэж тєлєвлєж байсанийг хэлсэн байна. Эцэгийнхээ эсрэг їйлдсэн гэм нїгэл нь юу бэ?
 • Та тэнгэрийн эсрэг ямар гэм їйлдсэн бэ? Эцэг эхийнхээ эсрэг ямар гэм їйлдсэн бэ? (Дотроо хариулж болно)

  6. Эцэгээсээ эргэж хїї нь болоё гэж гуйхыг тэр яагаад хэзээч бодоогїй бэ? (19)
 • Ямар хїмїїс ”бид нар Бурханы хїї хэмээгдэх зохисгїй” гэж боддог вэ?(19)

  7. Эцэг нь хїїгээ хєл нєцгєн урагдсан даавуу ємсчихсєн гэр рїїгээ ирж байхыг хараад юу гэж бодсон бол?(20)
 • Эцэг нь хїїгээ холоос танихад юу саад болсон бэ?(20) (Суурь ойлголтыг унш)
 • Хїїгээ эзэгїй эдгээр жилїїдэд эцэг нь юу хийж байсан бол? (20)

  8. Хїї эцэгтээ хэлэхээр тєлєвлєж байсан їгээ яагаад бїгдийг нь хэлээгїй вэ?(18-19, 21)
 • Эцэгийнх нь гаргаж байсан зан ааш хэлж байсан їгс хїїгийн хувьд ямар утгатай байсан бэ?(22-23)
 • Эцэг нь хїїгээ хэдийд уучилсан гэж та бодож байна вэ? (Ишлэлийг ол)
 • Хїї нь эцэгийнхээ хайранд хэдийнээс итгэж эхэлсэн бэ? (Ишлэлийг ол)
 • 24 –р ишлэл дээрх Эцэгийн хэлсэн їгс нь ямар утгатай байсан бэ?

  9. Бурханы хайр хїмїїсийн хайраас юугаараа ялгагддаг вэ?
 • Энэ сургаалт зїйрлэл бидэнд єєрчлєлтийн тухай юу зааж байна?

  Баярт Мэдээний асуулт: “Миний хїї їхсэн байсан харин тэр дахин амилсан” Есїс ч
  бас Эцэгийнхээ хїслийг биелїїлэхийн тулд гэрээ орхин энэ дэлхий дээр ирсэн билээ. Харин тїїнийг гэртээ эргэн очиход їрэлгэн хїїг угтсан шиг зочлол байсангїй . Харин ч тїїний ємнє хаалга чангаар хаагджээ. Яагаад Есїс їрэлгэн хїїгийн явах байсан замаар явах болсон байсан бэ?
 • (Бїгд хариулах ёстой асуулт): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster