GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

9. Итгэл муутай шавь (Иохан 20:19-29)Суурь ойлголт: Томас Есїсийн 12 дагалдагч нарын нэг байсан юм. Магадгїй Томас ихэр байсан байх. Яагаад гэвэл тїїний нэр нь “ихэр” гэсэн утгатай юм.

1. Хамгийн сїїлийн єдєр бидний бие булшнаасаа босох болно гэдэгт итгэдэггїй хїмїїс жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Томасын зан чанарт ямар сайн шинжїїд байсан бэ? Ямар муу шинжїїд байсан бэ?
 • Есїс яагаад энэ хїнийг шавь нарынхаа нэгээр сонгосон гэж та бодож байна вэ?

  2. Есїсийн дахин амилалтын єдрийн єглєє нь шавь нар нь тїїний талаар юу бодож байсан бол?
 • Дагалдагчид Есїсийн дахин амилалтанд яагаад итгээгїй вэ?
 • Томас яагаад Есїсийн дахин амилсан бїтэн сайны орой бусад шавь нарын хамт байгаагїйг янз бїрийн шалтгаанаар эргэцїїлэн бод. (24)

  3. Хэдийгээр Есїсийн дахин амилалтийг 3 зїйлээр: Хуучин Гэрээний зєгнєлїїд, Есїсийн єєрийн тухай урьдчилан хэлсэн їгс, тїїний хамгийн дотны 10 найзууд санал нэгтэйгээр баталсан ч Томас яагаад итгээгїй вэ? (25а)
 • Хэрвээ та Томасын оронд байсан бол, Есїсийн дахин амилалтанд итгэх байсан уу? Шалтгаанаа хэлнэ її?

  4. Долоо хоногын турш дагалдан явсан баяр хєєртэй шавь нарын дунд Томасд ямар мэдрэмж тєрсєн бэ?
 • Томас єєрийн замыг хєєлгїй бусад дагалдагчидтай хамт байсанд юу нєлєєлсєн бэ?
 • Хэрэв тэр энэ їед найз нараасаа явсан бол юу тохиолдох байсан бол?
 • Хэрвээ бид Христчин нєхдєє орхин явбал бидэнд юу тохиолдох вэ?

  5. Есїсийн дахин амилалтанд итгэхээсээ ємнє Томас яагаад тїїнд хїрэхийг хїссэн бэ?(25б)
 • Есїс Томасын хэлсэн їгийг (25-27 дугаар ишлэл дээр) давтан хэлэхэд Томасд ямар мэдрэмж тєрсєн бол?

  6. Есїс сїнс эсвэл Ариун сїнс биш гэдгийг ямар зїйлїїд бидэнд харуулж байна вэ?
 • Томас їнэхээр Есїсийн гар дахь хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн, Тїїний хажуу уруу нь гараа хийж їзсэн болов уу?

  7. Томас Шинэ Гэрээнд Есїсийг “Бурханы Хїї” гэж биш , “Бурхан” гэж дуудсан анхны хїн байсан (28). Дэлхийн бїх итгэгчид яагаад Есїсийг Бурхан гэж боддог вэ?

  8. Есїс 29-р ишлэл дээр хэний талаар юуг єгїїлж байна вэ?
 • Хараагїй, мэдрээгїй байсан ч Бурханы єршєєл ба тусламжинд итгэх нь яагаад чухал вэ?

  9. Энэ хэсэгээс їзвэл, Есїс тїїнд итгэхийг хїссэн боловч итгэж чадахгїй хїнтэй хэрхэн ханддаг вэ?
 • “Би Есїст итгэж байна гэхдээ тїїний дахин амилалтанд итгэж чадахгїй.” гэж хэлсэн хїнд та ямар хариулт єгєх вэ? Баярын Мэдээний асуулт: Томас Есїс рїї хандан: “Эзэн минь, Бурхан минь” гэж хэлсэн. Та єнєєдєр їїний адил гэмээ хїлээн зєвшєєрч чадах уу? (Та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster