6. Хамгийн хэцүү зүйл тохиолдх үед (Марк 5:21-24, 35-43)Суурь ойлголт: Хотын хамгийн нэр хүндтэй хүмүүсээс синагогын удирдагчдыг сонгодог байв. Сайн мэдээний номнуудад гарч буй синагогийн удирдагчдаас Иайриас бусад нь Есүсийн эсрэг байсан. Иайр нь ганц охинтой байлаа (Лук 8:42)
1.
 • Удаан хугцаагаар хүлээсний эцэст энэ гэр бүл хүүхэдтэй болсон. Хүүхэдтэй болсоны дараа энэ гэр бүлийн өдөр тутмын амьдрал ямар байсаныг төсөөл.

  2.
 • Охин нь өвдсөний дараа эцэг эхийн хоорондох харилцаа ямар болсон бэ? Олон талаас нь авч үз.
 • Охни нь өвдсөний дараа Иайрын Бурхантай харилцах харилцаа ямар болсон вэ?

  3.
 • Иайр өөрийнх нь хүрээнийхний дунд нэр хүндгүй нэгнээс тусламж гуйхаас яагаад буцаагүй вэ?
 • Иайр Есүсээс тусламж гуйсан. Бид үүнээс юуг сурах вэ? (22-23)

  4.
 • Гэрээс нь муу мэдээ ирэхэд эцгийн сэтгэл ямар болсон бол? (35)
 • Есүст төвөг удах ямар ч хэрэггүй гэж бодогдох, бүх юм өнгөрсөн мэт санагдах үе байсан уу? Хэзээ?

  5.
 • Иайрын хувьд тун хэцүү зүйл тохиолдсон ч Есүс яагаад түүнд “бүү ай” гэж хэлсэн бэ? (36)
 • Та энэ дэлхийд юунаас хамгийн их айдаг вэ? (Зүрх сэтгэл дотроо хариулж болно.)
 • Маш их хэцүү зүйл тохиолдох үед Есүс танд “бүү ай” гэж хэлбэл та хэрхэн хандах вэ?

  6.
 • Есүс өнөөдөр танд “ Бүү ай зөвхөн итгэ” гэж хэлж байна. Таны одоогийн нөхцөл байдалд энэ нь ямар утгатай вэ?
 • Охин нь нас барсан ч Иайр юунд итгэж байсан бэ?
 • Хэрэв Иайр Есүст огт найдаагүй байсан бол яах байсан бол?

  7.
 • Нөхөр нь байхгүй хооронд охин нь нас барахыг Иайрын эхнэр харсан. Нөхөр нь Есүсийн хамт гэртээ ирхэд эхнэр нь ямар сэтгэлтэй байсан бол?
 • Есүсийг Иайрын гэрт ирэхэд оршуулах бэлтгэл ажил аль хэдийнээ эхэлсэн байв. Марк 5:39-д хэлсэн үгээрээ Тэр гэрт байсан хүмүүст юу хэлэхийг хүссэн вэ?

  8.
 • Есүс охиныг хэрхэн амилуулсан тухай анхааралтай унш (41-43). Ямар зүйл сонирхлыг тань татаж байна вэ?

  9.
 • Түүний үйлчлэлд энэ гайхамшиг нь их ашиг авчрах байсан хэдий ч, Тэр бусдад хэлэхгүй байхыг хатуу сануулсаны учир юу вэ?

  10. Охины хувьд энэ үйл явдал ямар ач холбогдолтой вэ? Түүний ирээдүйн амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
 • Энэ явдлын дараа эцэг эхийнх нь амьдралд ямар өөрчлөлт гарсан бол?
 • Есүсийн үхэл болон Түүний дахин амилалтын тухай цуу яриаг энэ гэр бүлийнхэн дараа нь сонсоод юу гэж бодсон бол?

  Баярт мэдээ: “Бүү ай зөвхөн итгэ” гэж Есүс хэлвэл “Энэ зүйлийг Надад даатга, Би санаа тавья” гэсэн утгатай. Есүс Эцгээсээ тусгаарлагдана гэсэн ганц зүйлээс л айж байсан. Тиймээс Гэтсэмэн цэцэрлэгт хөлсөө цус болгон дуслуулж байсан юм. Ингсэнээрээ, Тэр бидэнд Бурханаас тусгаар байх (там) нь бидний айх ёстой цорын ганц зүйл гэдэгийг ухаруулсан. Бусдыг нь тэр өөрчилж Өөрт нь итгэгч хүний амьдралд ивээл болгон өгдөг.


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com