12. Амиа аврах ба алдах (Марк 8:34-38)Суурь ойлголт: Есүс анх удаа загалмай гэдэг үгийг энд хэрэглэж байна. Түүний үгс дагалдагчдыг цочирдуулсан нь гарцаагүй. Учир нь тухайн үед загалмайд цовдлогдох нь хамгийн ичгүүрт явдал байсан төдийгүй төсөөлхийн аргагүй зовлонт үхэл байв. Шийтгүүлсэн хүн өөрийг нь цовдлох загалмайг үүрч цовдлогдох газар хүртэл явдаг байсан. Замаар нь өнгөрөгсөд түүнийг доромжилж, тохуурхадаг байсан. (”Амь” ”хүний сүнс” гэсэн үгсийг Грэк хэл дээр 1 үгээр илэрхийлдэг.)

1.
 • 34-38 ишлэл
 • Өнөө үед яаж амьдрах нь үнэ цэнтэй тооцогддог вэ? (Өөрөөр хэлбэл ”амиа аврах” ба ”амиа алдах” гэсэн үгс орчин цагийн үгсийн санд ямар утга илэрхийлж байдаг вэ?)
 • Есүс эдгээр үгсийг хэнд зориулж хэлсэн бэ?
 • Эдгээр үгсийг сонсохоос өмнө “Есүсийг дагах” гэдэгийг хүмүүс хэрхэн ойлгож байсан бол? Сонссоны дараа яасан бол?
 • Йим болзолтойгоор ямар хүн Есүсийг дагана гэж та бодож байна?
 • Хэрвээ Есүс олон дагалдагчидтай болохыг хүссэн бол яагаад ийм үг ярьсан бэ?

  2.
 • 34 ишлэл - өөрийгөө үгүйсгэх
 • Дагалдагчдын хувьд өөрсдийгөө үгүйсгэнэ гэдэг нь ямар утгатай байсан бол?
 • Өнөөдөр таны хувьд Есүсийг дагахын тулд өөрийгөө үгүйсгэнэ гэдэг нь ямар санагдаж байна?
 • Буддын шашны ойлголтоор авч үзье. Христйин итгэл болон Буддын шашны хувьд “өөрийгөө үгүйсгэх” гэдэг ойлголт нь ямар ялгаатай вэ?

  3.
 • 34 ишлэл – загалмайгаа үүрэх
 • Есүс “загалмай” гэж хэлэхдээ бүх зовлон бэрхшээлийг хэлсэн үү? Эсвэл Христэд итгэснээс болж ирэх зовлонг хэлсэн үү?
 • Таны амьдрал загалмайгүй бол ямар байх вэ?
 • Амьдрал дунд заглмай үүрэхгүй Есүс яагаад дагалдагчиддаа зөвшөөрдөггүй вэ?
 • Зовж байгаа хүн загалмайгаа Сатанаас, бусад хүмүүсээс мөн сохор хувь заяанаасаа авах эсвэл Есүсийн гараас авч үүрэн явах нь юугаараа ялгаатай вэ?

  4.
 • Ишлэл 35 – амиа аврах эсвэл алдах
 • Хүмүүс ямар арга замуудаар өөрсдийгөө загалмай үүрэхээс чөлөөлөхийг оролддог вэ?
 • Хүн аз жаргалтай байхыг хүсдэг ч гэсэн яагаад аз жаргалтай байж чаддаггүй вэ?
 • Есүсийг дагагчид загалмайгаа үүрэх хүчийг хаанаас олдог вэ?

  5.
 • 36-37 ишлэл – сүнсээ алдах, сүнсээ аврах
 • Хүн амиа юуны төлөө өгч болох вэ?
 • Хүн төрлөхтний сүнснүүдийг аврахын тулд Есүс ямар төлөөс төлсөн бэ?

  6.
 • 38 ишлэл – Есүс болон Түүний үгнээс ичих
 • Христэд итгэдэггүй найзуудийгаа сонсож байхад библийн ямар хэсэгийг ярихад хамгийн хэцүү байдаг вэ?
 • Завхай, гэмт энэ үеийнхэнтэй Бурханы үгийн төлөө тэмцэх зориггүй итгэгчидээс Есүс яагаад ичих вэ? Есүс хэн нэгэн хүнээс ичвэл тэр хүнд юу тохиолдох вэ?

  7.
 • Баярт мэдээний асуултууд:
 • Загалмайгаа үүрээд явж байгаа хүний хувьд, Есүс ч мөн адил энэ замаар урд нь өөрийн загалмайгаа үүрээд явж байсан гэдэг нь ямар утгатай вэ?
 • Энэ үйл явдал болсоны дараахан Есүс амиа алдах ёстой байсан. Яагаад?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com