18. Сохор гуйлгачны хашхиралт (Марк 10:46-52)



Суурь ойлголт: Бидний мэдэж байгагаар Есүс Иериход нэг л удаа очсон. Энэ үйл явдал Түүний Иерусалим орох замд нь болсон. Есүс Давидын удамын хүн юм. Бурхан Давид хаанд түүний хүү Израйлын хаан ширээнд үүрд залрах болно гэж амласан (2Самуел 7:12-16). Тухайн үед Израйлыг дарлаж байсан Ромчууд хэн нэгэн хүн өнгөрсөн хаадын тухай дурсахыг тэвчдэггүй байжээ.

1.
 • Хэрэв та гуйлгаар амь зуухаас өөр аргаагүй болвол хамгийн хэцүү зүйл нь юу байх бол?

  2.
 • Жилийн жилд замын хажууд сууж байхдаа хүн юу сурч болох бол?
 • Есүс 3 жилийн тулш Израйлын Иерихогоос бусад газарт ажиллаж явааг Бартимай сонсоод юу гэж бодож байсан бол?

  3.
 • Бартимай эдгэрэхийн тулд яагаад Есүсийн хэд хэдэн удаа очиж байсан 30км зайтай орших Иерусалим руу яваагүй вэ?
 • Есүсийг Иериход ирэхэд нь уулзъя гэсэн төлөвлгөө Бартимайд байсан гэж та бодож байна уу?
 • Сохор Бартимай хэр зэрэг оюуны чадвахитай хүн байсан бол?

  4.
 • Бартимай Есүсийг яагаад Давид хааны хүү гэж дуудсан бэ? (47)
 • Бартимай Есүсийг Давидын хүү гэж хамаг хүчээрээ хашхирахдаа Ромчуудаас яагаад айгаагүй вэ?
 • Хүмүүс Бартимайн дууг хорихыг хичээхэд Есүсийг дуудаж байсан түүний дууны өнгө хэр өөрчлөгдсөн бэ? (47-48)
 • Давидын хүү гэсэн нэгэнд Есүс хэрхэн хандсан бэ?

  5.
 • Бартимай тусламж гуйн хашхирсанд хүмүүс түүнийг дуугүй байлгах гэж
  оролдсон шалтгааныг олон талаас нь авч үзнэ үү.
 • Хүмүүс сохор хүнийг буруутгахын оронд яах ёстой байсан бэ? (48)
 • Таныг тусламж хүсэн хашхирч байхад эргэн тойроны чин хүмүүс эсэргүүцэж байсан үе бий юу? Яагаад эсэргүүцсэн бол?

  6.
 • Есүс чамайг дуудаж байна гэж хүмүүс Бартимайд хэлхэд тэх хэрхэн
  хүлээж авсан бэ? (49-50)
 • Бартимай шөндөө дороо дэвсэж мөн нөмөрч унтдаг нөмрөгөө үргэлж авч явдаг байсан байх. Харин Христ рүү очихдоо тэр яагаад нөмрөгөө шууд орхисон бэ? (50)

  7.
 • Есүс яагаад Бартимайгаас мэдээжийн зүйл асуусан бэ? (51)
 • Өнөөдөр Есүс танаас мөн адил зүйлийг асууж байна. Та хэрхэн хариулах вэ?

  8.
 • Есүс түүний нүдийг хэрхэн эдгээсэн бэ? (52)
 • Марк 10:52 ишлэлийг “Итгэл чин чамайг аварлаа” эсвэл “Итгэл чин чамайг эдгээлээ” гэж хоёр янзаар орчуулж болно. Олон хүний өмнө Есүс энэ бүхнийг Бартимайд хэлсэний учир юу вэ?

  9.
 • Бартимай Есүсийг дагаж явсан. Иерусалим хүрсэн байх магадалтай. Яагаад тийшээ явсан гэж та бодож байна вэ? (52б)
 • Маргааш нь Есүсийг Иерусалим руу ороход хүн бүр Түүнийг “Давидын Хүү” гэж хашхирч дуудаж байсан (Марк 11:9-10). Тэд яагаад Ромчуудаас айгаагүй вэ?
 • Бартимай хараа орсны дараах долоо хоногтоо өөрийг нь эдгээсэн ачтан загалмайд цовдолж байхыг харсан. Есүсийн үхлийн талаар тэр юу гэж бодож байсан бол?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com