2. ДОРНЫН МЭРГЭД (Матай 2:1-12)


Суурь ойлголт: үүнээс 500 жилийн өмнө цөллөгө дууссан байсан боловч олон Еврейчүүд Перст (урьдын Вавилон) суурьшсан хэвээрээ байв. Мэргэн хүмүүс нь одон орон судлаач, зурхайчид байсан бөгөөд энэ нь Еврейн шашнаас өөр байв. Перс ба Паластиений хооронд 1000-1500 километр зайтай байсан.

1.
 • Хэрэв тэмээ өдбрт 30 километр явдаг бол мэргэн хүмүүсийн аялал хэр удаан үргэлжилсэн бэ?
 • Энэ аяллын талаар тэдгээр хүмүүсийн хөрш, эхнэр, эзэд ямар бодолтой байсан гэж та бодож байна вэ?

  2.
 • Тэдгээр мэргэн хүмүүс өөрсдийн хаанд мөргөхийн оронд яагаад Иудейчуудын хаанд мөргөхийг хүсэв?
 • Яагаад мэргэн хүмүүс Иудейн шинэ хаанд үнэт бэлэг өгөхийг хүсэв (ишлэл 11)?

  3.
 • Иудейчууд бараг 600 жил гаруй хаангүй байжээ. Херод зөвхөн Ромчуудын хамжлага байсан. Яагаад Херод болон бїх Иерусалимчууд шинэ хааны тухай сонсоод мэгдсэн бэ (ишлэл 11)?
 • Үнэндээ Херод юунд итгэдэг байсан бэ?(Тэр өөрийн хүч чадал—Библи—Мессиа – Бурханы төлөвлөгөө гэх мэтйин талаар ямар итгэлтэй байсан бэ?)

  4.
 • Ишлэл 2, 9 харвал од мэргэн хүмүүсийг аль газраас аль газар уруу удирдсан бэ?
 • Яагаад Бурхан од мэргэн хүмүүсийг шууд Бетлехем уруу удирдахыг зөвшөөрөөгүй вэ? Яагаад Иерусалим уруу тойруу замаар удирдсан вэ?(Бурханы бичсэн үгийг сонсох нь мэргэн хүмүүст яагаад тийм чухал байв?)
 • Бурхан таныг Есүс уруу удирдахын тулд ямар “од”-ыг таны амьдралд илгээсэн бэ?

  5.
 • Вавилончууд Бабелийн цамхгийг барьсан бөгөөд Гэрээний авдрыг хулгайлж, Сүмийг сүйтгэсэн. Мэргэн хүмүүс тэдний үр сад байсан. Яагаад Бурхан Өөрийн дайснуудыг шинэхэн төрсөн хаан хүүдээ хамгийн түрүүнд мөргүүлэхийн тулд удирдсан бэ?

  6.
 • Шинэ хаан Бетлехемд төрсөн тухай мэдээг сонсоод ердөө 12 километрийн зайтай Иерусалимын хүмүүсээс хэн нь ч түүнд мөргөхөөр ирээгүй нь учир юу вэ?

  7.
 • Мэргэдийн урьдчилан төсөөлсөн таамгаас шинэ хаан ямар талаараа ялгаатай байв?
 • Мэргэн хүмүүсийн итгэлийн ямар байдал нь бидэнд жишээ болж чадах вэ?

  8.
 • Мэргэн хүмүүс үнэт бэлгүүдийг бяцхан Есүст өгсөн. Тэд түүнээс хариуд нь юуг авав?
 • Яагаад тэдгээр бэлгүүд Иосефийн гэр бүлийнхэнд тийм хэрэгцээтэй байв (ишлэл 13)?
 • Та Есүст энэ жилийн төрсөн өдрийн бэлгээр нь юу өгөх вэ?

  9.
 • Эдгээр мэргэн хүмүүс Перст эргэн очиоод буруу шашин болон хиймэл шүтээнүүдийн дунд хэрхэн амьдарч байсан бол?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс өөрийн амьдралын ихэнх цаг үед хаан гэж үзэгдэхгүй байсан. Мэргэн хүмүүс түүний амьдралын эхэнд ийнхүү Түүд мөргөсөн бөгөөд Ромын захирагч Пилат энэ нэрийг Түүний загалмайд бичсэн. Есүс дайснуудаа ч бас түүн рүү ирэхийг урьсан хаан байсан.

  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com