30. ТА НАМАЙГ ЮУНД ОРХИВ (Матай 27:33-54)


Суурь ойлголт: Загалмайд цовдлогдсон хүнд ярих, заримдаа амьсгалахад ч хэцүү байдаг. Эш үзүүлэгч Елигах (ишлэл 49) түүнээс 800 жилийн өмнө амьдарч байсан. Жирийн хүмүүсийг сүмийн хөшигний ар дахь Ариунаас Ариун газрыг харахыг зөвшөөрдөггүй байв (ишлэл 51).

1.
 • Үхлийн ялын шийтгэлийг тэрхүү газарыг эзэлж авсан хүчний үүрэгтнүүдэд хариуцуулдаг байсан. Ишлэл 33-36-д үндэслэн, та тэдгээр Ромын цэргүүд тушаалаар амьд хүмүүсийг загалмайд цовдлохдоо ямар байдаг байсан гэж боддог вэ?
 • Цовдлогдсон хүмүүсийн өвчинг намдаахын тулд тэдэнд ихэнхдээ дарс өгдөг байсан. Энэ үед цэргүүд дарсыг уух боломжгүй болгохын тулд яагаад цөстэй хольсон гэж та бодож байна вэ? (ишлэл 34)
 • Хүн юунаас болж бусдын зовлонд дасаж мөн үүнийг үл ойшоон доог тохуй хийдэг болдог вэ? (Та хүчирхийлэлтэй кино, видео тоглоомууд бидэнд хэр их нөлөөлж болно гэж боддог вэ?)

  2.
 • Есүсийн дайснууд Түүнийг яагаад шоолсон шалтгаануудын хувьд юу нь гайхмаар вэ? (ишлэл 39-44)
 • Хэрэв та тэр мөчид Есүсийг харсан бол Түүнийг Бурхан байсан гэдэгт итгэж чадах байсан уу?

  3.
 • Түүний дайснууд Есүсийг эцсийн үгээрээ юу хэлнэ гэж хүлээж байсан бэ?
 • Бурхан яагаад Есүсийг орхисон бэ? (ишлэл 46)
 • Хэрэв та Бурхан таныг орхисоныг мэдэрсэн бол энэ нь ямар нөхцөлд болсон бэ?

  4.
 • Есүс Бурханыг Өөрийн Бурхан хэмээн дуудсаар байсаныг сонсоод тэнд байсан хүмүүс хэрхэн хүлээн авсан гэж та бодож байна вэ?
 • Ишлэл 46 дахь үгсийг Дуулал 22:1-ээс иш татсан. Яагаад Есүс өөрийн амь тавьж буй зовлонг өөрийн үгээр бус Библийн үгээр илэрхийлсэн бэ?
 • Та энэ дэлхийд эцсийн үгээрээ юу гэж хэлэх вэ?

  5.
 • Яагаад зарим хүмүүс нас барахдаа хашгирдаг вэ? (ишлэл 50)
 • Есүсийн хашхирсан нь түүний үхлйин талаар юуг илэрхийлсэн бэ?

  6.
 • Тэр өдөр Голгот дахь агаарын даралт хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? (ишлэл 51-54)

  7.
 • Яагаад Ромын зуутын дарга (Библи огт мэдэхгүй хүн) энэ Бурханд мөн хүмүүст орхигдсон хүн, үнэхээр Бурханы Хүү байж хэмээн итгэсэн бэ? (ишлэл 54)
 • Яагаад Иудейчууд Есүсийн үхлийг Ромын зуутын даргаас өөрөөр харсан бэ?

  8.
 • Бид ихэнхдээ Есүсийг ертөнцийн нүглийг мөрлөн үүрсэн учир маш их зовсон гэж боддог. Хэрэв Тэр ганц таны нүглийг үүрээд загалмай уруу явсан бол Түүний зовлон хэр их байх байсан гэж та боддог вэ?
 • Хэрэв та энэ дэлхийн ганц хүн байсан бол Есүс ганц таны төлөө ирж, энэ бүх зовлонг эдлэх байсан гэж боддог уу? Өөрийн тайлбарыг өг.

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Та энэ хэсгийг харахдаа нэг зүйлийг, тухайлбал Есүс танд ямар их хайртайг тодорхой харж чадна.

  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com