Єсєр їеийхэнд зориулсан Библи судлал

Тайлбар: асуултуудын дєрвєн багануудад эмхэлсэн. Хамгийн хялбар асуултыг нь нэг од * арай хїндэвтэрийг нь хоёр од **, нэлээд хїндийг нь гурван одоор *** тус тус тэмдэглэсэн.

1. Есїс шударга бус зарцтай уулзсан ньМатай 9:9-14
2. Есїс найдваргїй євчтэй хїнтэй уулзсан ньМарк 2:1-12
3. Есїс биеэ їнэлэгч эмэгтэйтэй уулзсан ньЛук 7:36-50
4. Есїс улс тєрчтэй тааралдсан ньМарк 10:17-27
5. Есїсийн сургаал: Тєєрсєн хїїЛук 15:11-24
6. Есїсийн сургаал: Єєр нэгэн тєєрсєн хїїЛук 15:25-32
7. Есїсийн сургаал: Миний хєрш хэн бэ?Лук 10:25-37
8. Есїс 2 дээрэмчинтэй уулзсан ньЛук 23:32-43
9. Итгэл муутай шавьИохан 20:19-29

Print all lessons

© 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com1. Есїс шударга бус зарцтай уулзсан нь (Матай 9:9-14)Суурь ойлголт: Есїсийн їед хамт хооллох нь Иудэйчїїдийн нєхєрлєлийн тэмдэг байсан юм. Сїслэг бишрэлтэй хїмїїс татвар хураагчдийг їзэн яддаг байсан, учир нь тэд Ромийн хїчийг булаан авахын тулд татвар хураадаг байсан. (Монгол: Монгол улсыг Хятадууд захирдаг байхад зарим Монголчууд тэдний талд байсантай адил) Татвар хураагчид татвар тєлєгчдєєс илїї мєнгє авч єєрсдийнхєє халаасанд хийдэг байсан. Матай Библийн 10 хуулийг заалгуулж байсан, Жишээлбэл: Бїї хулгай хий. Фарисай хїн нь шїтлэгтэнгїїдийн ахлагч байсан хїн юм. (Монголын лам нартай адилхан)

1. Хэрвээ хїн сайхан амьдрахад хангалттай мєнгє байхгїй бол аз жаргалтай байж чадах
уу?

 • Татвар хураагч Матайн амьдралыг тєсєєл. Тїїний цалинг харгалзахгїйгээр амьдарлд нь тохиолдсон муу зїйлїїдийг авч хэлэлц.
 • Матай татвар хураагч байхдаа Бурхан болон тїїний хуулийн тухай ямар бодолтой байсан бол?
 • Єнєє їед яагаад хїмїїс мєнгє болон бусдын эд зїйлсийг єєртєє авах нь энгийн болсон бэ?

  2. Матай Есїсийг тїїний єрєєнд орж ирэх їед юу гэж хэлэх бол гэж та бодсон бэ?
 • Яагаад Есїс Матайгаас:” Чи миний дагалдагч болохыг хїсч байна уу?” гэж асуугагїй бэ?
 • Сїсэгтэнгїїдийн алдартай багш, Матайг єєрийнх нь шавь нартай нэгдээч гэж асуухад Матай юу гэж бодож байсан бол?
 • Есїс їїнээс болж шїїмжлэгдэнэ гэдгээ мэдсээр байж яагаад нэг татвар хураагчыг шавиа болгохыг хїссэн бэ?

  3. Матай ширээгээч эмхэлж цэгцлээгїй гэнэт ажилаа орхиод явхад хамт ажиллагсад нь юу гэж бодсон бэ?
 • Матай єндєр орлогтой ажилаа орхиод явсаны учир юу вэ?

  4. Єєрийнхєє бїх зїйлсийг орхиод Есїсийг дагаж явснаараа Матай юу олж авсан бэ?
 • Матай Есїст итгэснээс хойш эхнэр , хїїхдїїдийн амьдрал хэрхэн єєрчлєгдсєн бэ?
 • Матай яагаад Есїс болон урьдын хамтрачидтайгаа хамт оройн хоол идэхийг тєлєвлєсєн бэ? (10)

  5. Бидний нийгэмд сэтгэлд нийцээгїй хїмїїстэй нийцэхийг хїсдэггїй ямар хїмїїс байдаг вэ?(11)
 • Есїс яагаад бїх хїмїїстэй хамт байхыг хїсдэг вэ?

  6. Фарисай хїн яагаад Есїсийг биш харин тїїний шавь нарыг шїїмжилсэн бэ?(11)

  7. 12-13 дугаар ишлэл дээр Есїс юуг илэрхийлсэн байна вэ?
 • Та єєрийгєє эдгээр 2 бїлгийн алинд нь хамрагдана гэж бодож байна?: Зєвт хїн її эсвэл нїгэлтэнд її? (Та дотороо хариулж болно)

  8. Матай Есїсийн тухай намтарийг бичсэн юм: Матайн сайн мэдээ. Тэр амьдралаа орхин явж Есїсийг дагсандаа харамсаж байсан гэж та бодож байна уу? (Шалтгаанаа тайлбарла)

  9. Баярт Мэдээний асуулт: Есїс яг одоо танд: ”Намайг даг” мєн “Би зєвт хїмїїсийг бус, харин нїгэлтнїїдийг дуудахаар ирсэн” гэж хэлж байна. Та тїїнд юу гэж хариулах вэ?
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Та энэ сэдэвээс юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  2. Есїс найдваргїй євчтэй хїнтэй уулзсан нь (Марк 2:1-12)  Суурь ойлголт: Есїсийн їед байшингийн дээвэрийг зєєлєн шохойн чулуу мєн тоосгоор барьдаг байжээ. Байшингийн гадна талд нь дээвэр рїї гардаг шат байдаг байсан. Дундаж насны эсвэл хєгшин хїмїїс л тархинд нь цус харваж саа євчингєєр євчилдєг байсан. Энэ євчин туссан хїмїїс ярьж ч чадахгїй хєдлєж ч чаддаггїй байсан. Хїний хїї гэдэг нь Есїс єєрийгєє хэлж байгаа юм.

  1. Хэвтэрт байгаг мєн ярьж чадахгїй хїн аз жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Тїїний єдєр тутмын амьдралд нь ямар асрамж халамж хэрэгтэй байсан бэ?
 • Тїїнийг асарч байсан хїний єдєр тутмын амьдралыг нь тєсєєл.

  2. Энэ їед бїх Иїдэйчїїд бурханд итгэдэг байсан. Саа євчин туссаныхаа дараа энэ хїн Бурханы талаар ямар бодолтой болсон бэ?

  3. 5-р ишлэл дээр тухайн хїн гэмтэй гэдэгийг тодорхой хэлсэн. Хєдлєж чадахгїй ч гэсэн энэ хїн ямар гэм їйлдсэн байж болох вэ?
 • Таны бодлоор: Євчин биднийг сайн хїн болгоход єєрчилдєг її эсвэл бїр ч муу хїн болгодог її?

  4. Саа євчинтэй хїнийг дэвсгэр дээр хэвтїїлэн хотоор авч явхад нь юу хэцїї байсан бэ?
 • Яагаад хїмїїс євчтэй хїнийг Есїст хїргэхийн тулд байшингаас гарч зай тавьж єгєєгїй вэ? (4)
 • Хаалгаар орох ямар ч боломж байхгїйг найзууд нь хараад яагаад буцаж яваагїй вэ?

  5. Саа євчтэй хїнийг авчирсан дєрвєн хїн євчтэй хїнтэй ямар холбоотой байсан бэ? Олон янзын боломжуудыг авч їз (3)
 • Саа євчтэй хїнийг дээврээр оруулж ирэхийн тулд урьдчилан сэргийлэх ямар арга хэмжээнїїд хэрэгтэй байсан бэ? (Суурь ойлголтоос байшингийн тухай дахин унш)
 • Дээврийг хуулж нїх гаргахад тэдэнд ямар багажууд хэрэгтэй байсан бэ мєн багажийг хаанаас олж авсан бэ?
 • Дээврийг хуулж нїх гаргаж байхад доор єрєєнєєс нь ямар сургаал сонсогдож байсан бол?

  6. Найзууд нь саа євчтэй хїнийг эдгээхийн тулд Есїсийн ємнє авчирсан. Гэтэл Есїс яагаад тэр хїнийг гэмийг нь эхэлж уучилсан бэ?(5)
 • Есїс яагаад энэ дэс дараалалийг баримталсан бэ? Эхлээд гэм нїглийг нь уучилж дараа нь євчинийг нь эдгээсэн бэ?
 • Саа євчтэй хїний хувьд єнгєрсєн амьдралдаа хийсэн гэм нїгэлийн уучлалыг авсан нь ямар утгатай байсан бэ?

  7. Та єєртєє байгаа хамгийн хэцїї асуудлынхаа тєлєє Есїсээс тусламж гуйлаа гэж бодьёо. “Гэтэл Есїс танд хїї/охин минь чиний гэм нїгэл чинь уучлагдсан” гэж хэлбэл та баярлах уу эсвэл гомдох уу?
 • Хэрвээ танд сонголт байсан бол дараах хоёр зїйлийн алыг нь сонгох вэ? Сайн ухамсар эсвэл хамгийн хэцїї асуудал тань шийдвэрлэгдэх.
 • Саа євчтэй хїн єєрийгєє аврагдсан гэж мэдсэний дараагаар євчиндєє хандах хандлага нь хэрхэн єєрчлєгдсєн бэ?

  8. 5-р ишлэл дээр Есїс саа євчтэй хїний бус харин тїїний найз нарын итгэлийн тухай єгїїлж байна. Їїнээс авч їзэх юм бол саа євчтэй хїн Есїстэй уулзахаас ємнє итгэгч биш байсан. Тэгвэл тэр хїн таны бодлоор яг аль ишлэлээс итгэж эхэлсэн бэ?
 • Хуулийн багш нар Есїсийг гэм нїгэл уучилж чаддаг гэдэгт яагаад итгээгїй вэ?(7-8)

  9. 9-р ишлэл дээрх Есїсийн тавьсан асуултанд хариул.
 • Тухайн хїнийг эдгээхийн тулд Есїсээс ямар тєлєєс гарсан бэ? Тїїний гэм нїглийг уучилахын тулд Есїсээс ямар тєлєєс шаардагдсан бэ?
 • 10-12 дугаар ишлэл дээр болсон зїйлсийг та єєрєє нїдээрээ харсан гэрч байсан бол Есїсийн тухай ямар бодолтой байх байсан бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: Хэрвээ хийсэн гэм нїглээс болж таны зїрх сэтгэл тань шаналж байгаа бол Есїс танд юу хэлж байгааг сонс “ Миний хїї/охин чиний гэм нїгэл чинь уучлагдсан”. Есїс єєрийнхєє амласаныг биелїїлэхийн тулд єєрєє загалмай дээр золиос болсон. Тэгвэл тїїний амлалт єнєєдєр таны хувьд ямар утгатай вэ? (Та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  3. Есїс биеэ їнэлэгч эмэгтэйтэй уулзсан нь (Лук 7:36-50)  Суурь ойлголт: 44-46 ишлэлїїд дээр Есїсийн їед хїндэттэй зочидыг хэрхэн хїлээж авдаг байсаныг єгїїлжээ. Хїмїїс хоол идэхдээ газар хажуулдан суудаг байжээ. Тиймээс ямарваа нэгэн хїний хєл нь бохир байвал хїмїїсийн хоол идэх хїслийг бууруулдаг байжээ. Иїдэйчїїдийн ёсоор эмэгтэй хїн танихгїй эрэгтэй хїмїїсийн ємнє їсээ задгай тавихыг хориглодог байсан. Фарисай гэдэг нь Бурханд хїчтэй итгэдэг хїнийг хэлнэ. Симон гэдэг нь Есїсийн дагалдагч биш єєр Симон юм.

  1. Таны бодлоор биеэ їнэлдэг хїн аз жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Єєрийн биеэ їнэлдэг энэхїї эмэгтэйг хотын бїх хїмїїс мэддэг байсан. Юунаас болж тэр эмэгтэй биеэ їнэлэгч болсон бэ?

  2. Фарисай хїн Симоны хувьд амьдралд нь чухал зїйлїїд юу байсан бэ?
 • Симон Есїсийг єєрєє гэртээ зочиноор урьсан боловч яагаад зарц нартаа Тїїний хєлийг угаа гэж хэлсэнгїй вэ? (36, 44-46)
 • Симон Есїсийг гэртээ хоолонд урьсан шалтгаан нь юу вэ? Олон янзын хариултуудыг ол. (36)

  3. Тэр эмэгтэй яаж Симоны гэрт болон тїїний хоололдог єрєєнд орж ирсэн бэ? Олон янзын хариултуудыг ол.
 • Гєлтєгнєн савтай їнэт тос маш их їнэтэй байсан. Тэр эмэгтэй ямар зорилготойгоор хаанаас яаж їнэт тосыг олж авсан бэ? (Олон янзийн хариултыг ол)

  4. Фарисай хїний гэрт очивол таатай уур амьсгал єєрийг нь угтаж авахгїйг мэдсээр байж эмэгтэй яагаад тэнд очиж Есїстэй уулзахыг хїссэн бэ?
 • Тэр їед шїтлэгтэй хїмїїс гэмт хїмїїстэй харьцдаггїй байсан. Яагаад эмэгтэй Есїсийг бусдаас єєр гэдэгт итгэж байсан бэ?

  5. Эмэгтэй яагаад Есїст хїрэхийг хїссэн бэ?(38)
 • Бидний дургїйцлийг хїргэдэг хїн эсвэл хулган, могой бидэнд хїрвэл юу болох вэ?
 • Есїс эмэгтэйг єєрт нь хїрэхэд дургїйцээгїйг авч їзвэл, эмэгтэй юуг ойлгож авсан бэ?

  6. Энэ эмэгтэй хамгийн сїїлд хэзээ уйлсан бол?
 • Єєр хїний хєлийг нулимасаараа угаахын тулд хир их нулимас хэрэгтэй вэ?
 • Эмэгтэй яагаад Есїсийн хєлийг нортол тийм их уйлсан бэ?
 • Эмэгтэй яагаад Есїсийн хєлийг алчуураараа юмуу хувцасаараа биш харин їсээрээ арчисан бэ?
 • Эмэгтэй тэр орой нэг ч їг хэлээгїй, гэвч тїїний байгаа байдал нь юуг хэлж байсан бэ?

  7. 41-42 дугаар ишлэл дээр Есїс мєнгє зээлдїїлэгч болон мєнгє зээлэгчийн тухай бяцхан сургаалт зїйрлэл ярьжээ. Мєнгє зээлдїїлэгч нь Бурхан байсан бол 2 мєнгє зээлсэн хїнээр хэнийг хэлсэн байж болох вэ?
 • Есїс гэм нїгэлийг эргэлзээ болон єртэй харьцуулж байна. 500 денарын єр нь энгийн ажилтаны жил хагасын цалинтай тэнцэх бєгєєд 50 денар нь 1 сар хагасын цалинтай тэнцэх юм. Бидний їед энэ нь хир их мєнгє вэ?
 • Таны амьдралдаа хийсэн гэм болгоныг 100 тєгрєгєєр їнэлээд тїїнийгээ єр гэж бодвол та єнєєдєр Бурханд хир их єртэй вэ? (Та дотороо хариулж болно.)

  8. Симон яагаад Есїс болон Эмэгтэй хоёрыг їзэн ядсан бэ? (39)
 • Бид нарт яагаад бусдын гэм нїгэлийг олж харах нь єєрсдийн гэмийг харахаас илїї амархан байдаг вэ?

  9. Аль нь эхэлж болсон бэ: Эмэгтэй эхэлж єєрийнх нь гэм нїгэл уучлагдсан гэдэгт итгэсэн її эсвэл гэм нїгэлийг уучлалыг авахын тулд эхэлж Есїсийг хайрласан уу? (42-43, 47 ишлэлїїдийг уншаад олон янзын хариултыг ол)
 • Бурханд єртэй байсан эмэгтэйн єрийг хэн тєлсєн бэ?
 • Симоны Бурханд єртэй байсан єр нь юу болсон бэ?
 • Бїх хїмїїсийн єрийг Есїс ямар зїйлээр тєлсєн бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: Есїс таны бїх гэм нїгэлийг мэддэг ч тэднийг їл хайхран танд “ гэм нїгэл чинь уучлагдсан. Итгэл чинь таныг аварлаа. Амар тайван явдаа” гэж хэлж байна. (48-50). Зєвхєн тїїнд л энэ їгийг хэлэх эрх байдаг. Учир нь тэр таны гэм нїгэлийн єрийг єєрийн цусаар тєлсєн. Та тїїнд ямар хариулт єгєх вэ?(та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  4. Есїс улс тєрчтэй тааралдсан нь (Марк 10:17-27)  Суурь ойлголт: Энэ хїнийг маш залуу парламентийн гишїїн гэж бусад Сайн Мэдээний номонд бичсэн байдаг. (Агуу зєвлєл хэмээх нэртэй) (Матай 19:22, Лук 18:18) Їхлийн дараа тэр мєнхийн улсад эсвэл мєнхийн там руу явна гэдгээ мэдэж байсан. Тухайн їед Израйлийн соёлд ямар ч эрэгтэй хїн єєр нэгэн эрэгтэй хїний урд гїйн очиж євдєг сєгддєггїй байсан.

  1. Таны бодлоор хїн їхлийн дараа юу болохоо мэдэлгїйгээр аз жаргалтай байж чадах уу?
 • Залуу улс тєрч Есїсийн хойноос гїйн ирж євдєг сєгдєхєд юу нєлєєлсєн бэ? (17)
 • Залуу эр Есїсийг Бурхан гэж бодсон уу эсвэл нэг ер бусын мэргэн хїн гэж бодсон уу? (17б-18)

  2. Амьдралынхаа турш Бурханы тушаалуудыг дагасан боловч мєнх амийг авна гэдэгт итгэлгїй байсны учир юу вэ?
 • Бид яагаад їхлийнхээ дараа мєнхийн улсад очино гэдэгт эргэлздэг вэ?
 • Бид їхлийнхээ дараа мєнхийн улсад очино гэдэгт итгэлтэй байж болох уу? (Шалтгаанаа тайлбарла)

  3. Таны бодлоор Есїс 19-р ишлэл дээр ямар тушаалыг дагах нь хамгийн хэцїї гэж хэлсэн вэ?
 • Олон улс тєрчид мєнгє болон завхайрлийн тал дээр уруу татагддаг. Яаж залуу улс тєрч эдгээр уруу татлагад автахгїй байж чадсан бэ?(20)
 • Бурханы хуулиудыг ажил їйлс дээрээ тєдийгїй бодол санаа, хэл яриандаа хэрэгжїїлэх ёстой гэж Есїс хэлсэн. Энэ бїхнийг тэр залуу дагасан болов уу? (19-20)
 • 20-р ишлэл дээрх зїйлсийг энэ залуугын адил та хэлж чадах уу?

  4. Залуугын хувьд (Бурхантай тогтоосон харилцаанд нь) нэг зїйл дутуу байсан. Тэр нь юу байсан бэ?(21)

  5. 21-р ишлэл дээр Есїс тэнгэрийн баялагийн тухай ярьж байна. Бид яаж тэнгэрийн улсад баялаг хуримтлуулах вэ?
 • Энэ дэлхийн баялагийг тэнгэрийн баялагтай харьцуулж їзвэл ялгаа нь юунд байна вэ?
 • Єнєє їеийн залуучууд юуг хамгийн эрхэм зїйлээ болгодог вэ?
 • Таны хувьд юу чинь хамгийн эрхэм бэ? (Дотороо хариулж болно)

  6. Энэ залуу гэр бїлтэй, асарч хандах настай эцэг эхтэй байсан байх. Хэрвээ тэр Есїсийн (21) хэлсэн зааврыг дагасан бол гэр бїлийх нь яах байсан бол?
 • Хэрвээ та энэ залуугын оронд байсан бол Бурхан ямар ч їед таны эхнэр, хїїхэд эцэг эхийг тань халамжилж, санаа тавина гэдэгт итгэж чадах уу?
 • Та єєрийн дэлхий дээрх эд баялагаасаа татгалзаж ингэснээрээ тэнгэрт эд баялагийг цуглуулж чадна гэж бодож байна уу?

  7. 21-р ишлэл дээр Есїс тэр залууг хайрласан гэж байна. Гэвч яагаад Есїс тэр залууг явахаар хатуу їгс хэлсэн бэ?

  8. Есїсийн шаардсан зїйлийг биелїїлж чадахгїйгээ мэдсэн тэр залуу Есїсийг орхиж явахаас гадна єєр ямар сонголт хийж болох байсан бэ?(22)

  9. Энэ мєчєєс эхлэн залуугийн амьдрал ямар байсныг тєсєєл. Тэр жаргалтай байсан уу? Їхлийнхээ талаар юу гэж боддог байсан бол?
 • Баян залуу Петр хоёрт єгсєн Есїсийн хариултыг харьцуул (21, 27). Хариулт нь адилхан байна уу эсвэл єєр байна уу?
 • Хэн їхлийнхээ дараа тэнгэрийн улсад очиж болох вэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: “Бурханд бїх юм боломжтой”: Есїс энэ дэлхийд ирж бидэнд тэнгэрийн улсын билетийг єгєхийн тулд тэнгэрт байгаа баялагаасаа татгалзсан юм. Энэ хїн Есїсийг орхин явснаараа маш том алдаа хийсэн. Та юу хийх вэ? (Дотроо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах ёстой): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  5. Есїсийн сургаал: Тєєрсєн хїї (Лук 15:11-24)  Суурь ойлголт: Есїсийн ярьсан бїх тїїхийг сургаалт зїйрлэл гэж нэрлэдэг. Тухайн їед эцэг нь амьд байх їед їр удамдаа хэзээч эд хєрєнгєє євєлдєггїй байж. Дундад дорны хїмїїс шигїї суурьшан зам дагуу амьдардаг байсан бєгєєд тэд байшингаа дов толгод дээр барьдаггїй ажээ. Алсын бараа харж болох цорын ганц газар гэвэл байшингийнх нь дээвэр юм.(20) Тэндхийн нэр хїнд бїхий хїмїїс хэзээ ч гїйдэггїй байжээ.

  1. Эрх чєлєєг нь хязгаарладаг эцэг эхтэй залуу хїн аз жаргалтай байж чадах уу?
 • Сайн эцэг сайхан орон гэртээ байсан хирнээ бага хїї яагаад амьдралдаа сэтгэл хангалуун бус байсан бэ?
 • Хэрэв та эцэгийнх нь оронд байсан бол хїїгийн хїсэлтэнд хэрхэн хариу єгєх байсан бэ?(12а)

  2. Эцэг нь хїїгээ явуулснаараа юу болохыг мэдсэн боловч хїїгээ явах їед яагаад гуниг уйтгарлаа нуусан бэ? (12б)
 • Энэ тохиолдолд эцэг нь Бурхан, хїї нь магадгїй баптисм хїртсэн итгэгч хїмїїсийг тєлєєлсєн байна. Єєрийг нь орхиж явахаар зэхэж буй хїнд Ертєнцийн Эзэн яагаад хориг тавьж саад хийдэггїй вэ?

  3. Єнєє їеийн ихэнх залуучууд яагаад энэ хїїгийн адил буруу замыг сонгодог вэ – ганцаараа хаа сайгїй аялан тэнїїчилж, хариуцлагагїй бас их мєнгєтэй байх замыг сонгодог вэ?
 • Энэ залуу эцэгийнхээ мєнгийг яаж їрсэн бэ? 13-30 дугаар ишлэлийг хар.
 • Бага хїїд хэцїї байх їед тїїний талд зогсож тїїнд дэмжлэг єгєх найз яагаад байгаагїй вэ?

  4. Еврейчїїд гахайг бузар амьтанд тооцдог байжээ. Гахай хариулах ажилаа хийх їед тэр юу гэж боддог байсан бол?(14-15)
 • Хїї маш их єлссєн мєртлєє яагаад гахайн хоол идэхийг хїсээгїй вэ? (16)

  5. Энэ хэцїї цаг хугацаанд тэр сэтгэл санаагаараа унаж амиа хорлоогїй харин ч ухаан ороход нь юу нєлєєлсєн бэ?(17)
 • Тэнгэрийн эсрэг тїїний їйлдсэн гэм нь юу байсан бэ? (18)
 • 18-19 ишлэл дээр хїї нь эцэгийнхээ ємнє гэмшинэ гэж тєлєвлєж байсанийг хэлсэн байна. Эцэгийнхээ эсрэг їйлдсэн гэм нїгэл нь юу бэ?
 • Та тэнгэрийн эсрэг ямар гэм їйлдсэн бэ? Эцэг эхийнхээ эсрэг ямар гэм їйлдсэн бэ? (Дотроо хариулж болно)

  6. Эцэгээсээ эргэж хїї нь болоё гэж гуйхыг тэр яагаад хэзээч бодоогїй бэ? (19)
 • Ямар хїмїїс ”бид нар Бурханы хїї хэмээгдэх зохисгїй” гэж боддог вэ?(19)

  7. Эцэг нь хїїгээ хєл нєцгєн урагдсан даавуу ємсчихсєн гэр рїїгээ ирж байхыг хараад юу гэж бодсон бол?(20)
 • Эцэг нь хїїгээ холоос танихад юу саад болсон бэ?(20) (Суурь ойлголтыг унш)
 • Хїїгээ эзэгїй эдгээр жилїїдэд эцэг нь юу хийж байсан бол? (20)

  8. Хїї эцэгтээ хэлэхээр тєлєвлєж байсан їгээ яагаад бїгдийг нь хэлээгїй вэ?(18-19, 21)
 • Эцэгийнх нь гаргаж байсан зан ааш хэлж байсан їгс хїїгийн хувьд ямар утгатай байсан бэ?(22-23)
 • Эцэг нь хїїгээ хэдийд уучилсан гэж та бодож байна вэ? (Ишлэлийг ол)
 • Хїї нь эцэгийнхээ хайранд хэдийнээс итгэж эхэлсэн бэ? (Ишлэлийг ол)
 • 24 –р ишлэл дээрх Эцэгийн хэлсэн їгс нь ямар утгатай байсан бэ?

  9. Бурханы хайр хїмїїсийн хайраас юугаараа ялгагддаг вэ?
 • Энэ сургаалт зїйрлэл бидэнд єєрчлєлтийн тухай юу зааж байна?

  Баярт Мэдээний асуулт: “Миний хїї їхсэн байсан харин тэр дахин амилсан” Есїс ч
  бас Эцэгийнхээ хїслийг биелїїлэхийн тулд гэрээ орхин энэ дэлхий дээр ирсэн билээ. Харин тїїнийг гэртээ эргэн очиход їрэлгэн хїїг угтсан шиг зочлол байсангїй . Харин ч тїїний ємнє хаалга чангаар хаагджээ. Яагаад Есїс їрэлгэн хїїгийн явах байсан замаар явах болсон байсан бэ?
 • (Бїгд хариулах ёстой асуулт): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  6. Есїсийн сургаал: Єєр нэгэн тєєрсєн хїї (Лук 15:25-32)  Суурь ойлголт: Їнэндээ эцэг нь бага хїїдээ хєрєнгєнийхєє талыг нь єгсєн ч їлдсэнийг нь том хїїдээ єгєх байсан (12). Том хїї эцэгийнхээ їгэнд итгээгїйд эцэгийнх нь буруу биш байсан.

  1. Эцэг эх нь єєрт нь хайргїй гэж боддог залуу хїмїїс жаргалтай байж чадах уу?
 • Том хїї жаргалгїй байсан бол яагаад дїїтэйгээ хамт гэрээ орхин яваагїй вэ?
 • Энэ хїн амьдралдаа юуг бїхнээс илїїтэйгээр хїсэж байсан бэ?

  2. Том хїї єєрийгєє єв залгамжлагч гэхээсээ илїї зарц барлаг мэтээр їздэг байсан нь юуных вэ?(12б, 29, 31)
 • Энэ сургаал зїйрлэл дээр Эцэгийг Бурханаар, бага хїїг Христэд итгэх итгэлээ алдсан хїн гэж тєсєєлсєн бол том хїї ямар хїнээр тєсєєлєгдсєн бэ?
 • Эцэг нь Хїї нартайгаа шудрагаар хандсан гэж та бодож байна уу?
 • Бурхан бидэнтэй їргэлж шудрагаар ханддаг гэж та бодож байна уу?

  3. Том хїї єдєр бїр талбай дээр их хєдєлмєр гаргасан гэж бодоход нь юу нєлєєлсєн бэ?
 • Танд 29-30 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа том хїїгийн адил сэтгэгдэл тєрч байсан уу? Тийм бол ямар тохиолдолд вэ?
 • Найз нєхєдтэйгээ баярлаж цэнгэмээр байгагаа том хїї нь хэзээ ч илэрхийлдэггїй байсан учир юу вэ? (29)
 • Том хїї найзууддаа зориулан ямаа, хонь эсвэл тугал нядалж найр хийсэн бол эцэгт нь ямар сэтгэгдэл тєрєх байсан бол? (30-31)

  4. Том хїїгийн муухай ааш зан гаргасан шалтгаан нь юу вэ? (27-28)
 • Хоёр хїї хоёулаа эцэгийнхээ нїїрийг бусадын ємнє улайлган эвгїй байдалд оруулсан. Гэтэл эцэг нь їїнд яагаад уурлаагїй вэ?
 • 28б, 31-32 дугаар ишлэлийг харахад эцэгийн талаар танд ямар сэтгэгдэл тєрж байна?
 • 28б, 31-32 дугаар ишлэлийг харахад Бурханы талаар танд ямар сэтгэгдэл тєрж байна?

  5. Эцэг нь том хїїгээ маш ихээр хайрласан боловч хїї яагаад эцэгийгээ хайрлаагїй вэ?
 • Энэ сургаалт зїйрлэлийн гол утгыг нь ярилц. Ямар шалтгаанаас болж бид Бурханыг хайрладаггїй вэ?

  6. Том хїї єєрийгєє “Би таны хэлсэн їг болгоныг биелїїлдэг” гэжээ (29). Эцэг нь хїїгээсээ єєртєє хэрхэн хандаасай хэмээн хїсэмжилж байсан бэ?

  7. Яагаад Есїс том хїїг найранд оролцсон їгїйг хэлэлгїй сургаалаа дуусгасан бэ? (28-32)

  8. Есїсийн сургаалт зїйрлэлїїдїїдэд гарч байгаа ихэнх найр наадам нь мєнхийн улсыг тєлєєлсєн байдаг. Энэ сэдвээс їзэхэд хэн нь мєнхийн улсад очиж чадах вэ?
 • Энэ сургаалт зїйрлэлийн дагуу хэрвээ хэн нэгэн нь тэнгэрийн улсад очиж чадахгїй бол хэний буруу болох вэ?

  9. Маргааш єглєє нь ах дїї хоёр талбайд ажиллахаар хамт явлаа гэж бодоход тэдний бодол санаа хэр зэрэг зєрєєтэй байсан гэж та бодож байна?
 • Дэлхийн бїх хїмїїс энэ сургаалт зїйрлэл дээр гарч байгаа ах дїї хоёрын аль нэгэнтэй нь тєстэй байдаг. Та єєрийгєє алинтай нь тєстэй гэж бодож байна вэ? (Та дотороо хариулж болно)

  Баярт Мэдээний асуулт: Есїс танд хандаж “Миний гэсэн бїх юм чинийх” гэж айлдсан юм. Загалмайд цовдлогдох їед Есїс танд тэнгэрийн улсад орон тоо олж єгсєн юм. Таныг Баптисм хїртэж байх їед чинь тэр танд їїнийг євлєсєн юм. Харин том хїї энэ амлалтанд итгээгїй. Тэр єєрєє боолын байр суурийг євлєсєн юм. Та тэнгэрийн улсад очихын тулд зїгээр л суух уу эсвэл та сайн їйлс хийх її?(Та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй ): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  7. Есїсийн сургаал: Миний хєрш хэн бэ? (Лук 10:25-37)  Суурь ойлголт: Иерусалимаас Иерихо хїртэлх зам нь 30км зайтай байсан бєгєєд дээрэмчид аялагчидыг замд нь отож дээрэмддэг байсан учираас маш аюултай байдаг байж. Сїмд манаач хийдэг байсан хїмїїсийг Лэви хїн гэдэг байжээ. Тухайн їед Еврейчїїд Самаарчуудтай хамт нэг газар нутагт амьдардаг байсан боловч тэд єстєн дайснууд байж. (Та єєрийнхєє нутгийг жишээ болгож їз. Жишээлбэл Монгол улс: Самаарчуудыг Хятад хїмїїс бусадийг нь Монгол хїмїїс гэж бодож їзвэл танд энэ сургаал зїйрлэл илїї ойлгожтой байх болно.)

  1. Хэрвээ хїн зєвхєн гэр бїлдээ санаа тавьж єєрийнхєє зовлонд ердєє анхаарахгїй байх юм бол тэр хїн жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Та ядуу хїмїїсд зориулан хир их мєнгє зарцуулдаг вэ?

  2. Ємнєх хичээл дээр бид нэгэн улс тєрчийн тухай їзсэн, тэр хїн энэ хуулийн
  багш хоёр хоёулаа адилхан асуулт тавьсан байна. “Тэнгэрийн улсад очих зам нь юу вэ” гэсэн асуултанд хэрхэн хариулсаныг хар.(25-27)
 • Есїсийн 27-р ишлэл дээр айлдаж байгаатай адилхан болзолтойгоор Тэнгэрийн улсад очих ямар боломж танд байна вэ?

  3. Есїс сургаалт зїйрлэлдээ нэгэн зодуулсан залуугийн тухай єгїїлж байна. Зодуулсан залуу зам дээр хэдэн цагаар хэвтэж байх їедээ юу гэж бодсон бол?
 • Амласан цагтаа ирээгїй аавыгаа эхнэр хїїхэд нь юу гэж бодож байсан бол?

  4. Явган хїмїїс зодуулсан хїнд туслах нь яагаад аюултай вэ?
 • Тахилч бас Лэви хїн хоёр сїмд їйлчилдэг байсан учир їїргээ биелїїлэхийн тулд тэр замаар явж байв. Зодуулсан хїн энэхїї 2 хїний тєрсєн хїї нь байсан бол тэд яах байсан бол?
 • Гэмт хэрэгт хохирсон хїнд туслаагїй тэрхїї хоёр хїнд ямар шалтгаан байж болохыг бодож їз. (31-32)
 • Та ийм нєхцєл байдалд байсан бол яах байсан бэ?

  5. Хїїхэд байхаасаа хайрын тухай хуулийг сонсож байсан боловч энэ 2 хїн энэ хуулийг хэрхэн ойлгосон бэ? (27-р ишлэлийг хар)
 • “Би Бурханыг бїх сэтгэл зїрхээрээ хайрладаг, гэхдээ надад бусад хїмїїсд туслах ямар ч боломж байхгїй “ гэж хэлсэн хїнийг та юу гэж бодох вэ?

  6. Хэрвээ Самари хїн Еьрей хїний хажуугаар єнгєрсєн бол тэр яаж єєрийгєє зєвтгєх байсан бэ? Суурь ойлголтыг хар.
 • Энэ нєхцєл байдалд Самари хїн бусад хїмїїсийн єгч чадахгїй, єєр ямар нэмэлт тусламж їзїїлсэн бэ?(33-35)

  7. Хоёрхон єдрийн хєлсєнд 2 мєнгєн зоос їлдээсэн нь нэг хїний бїтэн 2 сарын буудлын хєлстэй тэнцэх мєнгє ажээ. Энэ нь манай ханшаар хир их мєнгє вэ?
 • Самари хїн огт танихгїй хїнд яагаад ийм их хэмжээний мєнгє єгсєнийг та олон талаас нь авч їз.
 • Таны бодлоор Самари хїн хайрын тухай хуулийн хэдэн хувийг нь биелїїлсэн бэ? (27-ишлэлийг хар)

  8. “Хєрш” гэж Есїс хэнийг хэлсэн бэ?
 • Таны ойрын бас холын туслах ёстой хєрш чинь хэн бэ?

  9. Таныг энэ дїрїїдийн нэгийг нь сонго гэвэл тэ алийг нь сонгох вэ?: Зодуулсан хїн її, дээрэмчинийг її, тахилчыг уу, Лэви хїнийг її эсвэл дэн буудалын эзэнийг її? Та яагаад энэ хїнийг сонгосон шалтгаанаа хэлнэ її?
 • Энэ сургаалт зїйрлэл дээр Есїс Самари хїнтэй юугаараа тєстэй вэ?
 • Есїс зодуулсан хїнтэй юугаараа тєстэй вэ?
 • 27-р ишлэл дээр Есїс тэнгэр рїї очих бас нэгэн єєр замыг тодорхойлсон байна. Тэр зам нь ямар зам бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: “Явж їїний адил їйлд” гэж Есїс хэлсэн байна. Бїх
  хїмїїс танд санаа тавьдаггїй , хажуугаар чинь єнгєрдєг байсан бол, Есїс їїнийг
  хийхгїй. Тэр одоо ч таны хажууд зогсож таны сэтгэлийн шархыг чинь эдгээхийг
  хїсч байна. Та тэрэнд юу гэж хариулах вэ? (Та дотороо хариулж болно.)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  8. Есїс 2 дээрэмчинтэй уулзсан нь (Лук 23:32-43)  Суурь ойлголт: Есїсийн їед зєвхєн ноцтой гэмт хэрэг хийсэн хїмїїсийг цовдолдог байжээ. Тэгвэл энэ хоёр мэргэжлийн дээрэмчид мєнгєнєєс болж хїн алсан юм уу эсвэл єєр ямар нэгэн ноцтой гэмт хэрэг хийсэн бололтой. Хуучин гэрээний їеэс хойш Иїдэйчїїдийн хїлээж байсан хааныг Мэссиа гэдэг байжээ.

  1. Бусдыг нударгаараа цохисон эсвэл їг хэлээрээ гомдоосон хїн аз жаргалтай байж чадах уу?
 • Єнєє їеийн залуучуудад гэмт хэрэг їйлдэх бусдыг бїлэглэн дээрэмдэх нь яагаад таалагддаг вэ?

  2. Энэ хоёр хїнийг хулгай хийх, хїн алах гэх мэт нїглїїдийг їйлдэх болсон шалтгаан нь юу вэ?
 • Энэ 2 хїнийг гэмт хэрэг їйлдэхээс нь ємнє хэн болиулж чадах байсан бэ?
 • Таны зан чанар чинь бусдад бас єєрт чинь хор хєнєєлтэй байсан бол та єєрийгєє єєрчилж чадах уу?

  3. Тэр 2 дээрэмчин Есїсийг цовдлогдож байх їед бусдаас илїї ойрхон байсан учираас тэд Есїсийн зан чанарыг ажигласан байх. Есїсийн хэлсэн ямар їг мєн ямар їйлдэл нь тэднийг гайхшруулсан бэ? (34-38)
 • Есїс яагаад єєрийг нь зовоож байсан хїмїїсийг тэнгэрлэг эцгээсээ хамгаалсан бэ? (34)
 • Та єстєн дайсныхаа тєлєє гуйн залбирч чадах уу? “Бурхан минь та тїїнийг єршєєгєєч. Тэр намайг цохисоноороо гэм нїгэл хийсэн гэдгээ єєрєє ч мэдэхгїй”. (34)

  4. Энэ ишлэлїїдээс захирагчид, цэргїїд бас загалмайд цовдлогдсон хоёр хїний нэг нь Есїс рїї юу гэж хашгирсаныг ол.(34б-39)
 • Юунаас болж тэд Есїсийг тохуурхаж байсан бэ? (35-39)
 • Яагаад Есїсийн найз нарын алин ч тїїнийг ємєєрєєгїй вэ?
 • Та тухайн їед загалмайн доор зогсож байсан бол юу хийх байсан бэ?

  5. Хоёр гэмт хэрэгтний нэг нь Есїсийг хаан мєн єєрийн гэсэн хаанчлалтай гэж бодсоны учир юу вэ? (37-38)
 • Энэ дэлхйин хаадуудтай харьцуулахад Есїс юугаараа илїї их эрх мэдэлтэй хаан бэ?
 • Тэдний нэг нь Есїсийг зєвхєн хаан биш Бурхан мєн гэж бодсоны учир юу вэ?(40)

  6. Ихэнх гэмт хэрэгтэнгїїд буруу хийсэн зїйлээ хїлээн зєвшєєрдєггїй. Їхлийн шийтгэл авсан нь хийсэн гэмт хэрэгийнхэн зєв шийтгэл гэдэгийг хїлээн зєвшєєрєхєд юу нєлєєлсєн бэ?(41)
 • Нєгєє дээрэмчин нь яагаад гэм нїгэлээ хїлээн зєвшєєрєєгїй вэ?
 • Энэ 2 гэмтний хэнийг нь та илїї ойлгож байна вэ?: Гэмт хэргээ хїлээн зєвшєєрсєнийг нь її эсвэл эсэргїїцсэнийг нь її?

  7. 42-р ишлэл дээрх богино залбирал нь: ”Намайг санаарай”. Зовлонд унасан їед бид хайрладаг хїмїїсээсээ “Намайг санаарай” гэж яагаад хїсдэг вэ?
 • Энэ дээрэмчин яагаад Есїсээс шууд тэнгэрийн улсад очихыг хїсэж байгаагаа хэлээгїй вэ?

  8. 43-р ишлэл дээрх єгсєн Есїсийн хариултыг тэд сонсоод юу гэж бодсон бол?
 • Есїс энэхїї алуурчиныг яагаад тэнгэрийн улсад очихыг зєвшєєрсєн бэ?
 • Уг гэмт хэрэгтэн хэдийд итгэж эхэлсэн бэ? (Ишлэлийг ол)

  9. Есїст итгэсэн гэмт хэрэгтний амьдралынх нь сїїлчийн хэдэн цагийг тєсєєлж їз. Энэ цагуудад тэр аз жаргалтай байсан уу эсвэл гунигтай байсан уу?
 • Гэмт хэрэгтний ээж нь, эхнэр нь эсвэл хїїхэд нь загалмайн доор зогсож байсан гэж бодвол, тэр хїн гэр бїлдээ єєрийнхєє талаар ямар дурсамж їлдээсэн бол?
 • Энэ хїн ирээдїйн Библи унших хїмїїст ямар гэрчлэл їлдээсэн бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: Дээрэмчиний хувьд тэнгэрийн улсын хаалга нээлттэй байсан боловч Есїс тамын хаалгаар орох ёстой болсон. Та ч гэсэн “Есїс ээ намайг санаарай” гэж залбирахыг хїсвэл, тэр танд мєн “Нэгэн єдєр чи надтай диваажинд хамт байх болно” гэж хариулна.
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com


  9. Итгэл муутай шавь (Иохан 20:19-29)  Суурь ойлголт: Томас Есїсийн 12 дагалдагч нарын нэг байсан юм. Магадгїй Томас ихэр байсан байх. Яагаад гэвэл тїїний нэр нь “ихэр” гэсэн утгатай юм.

  1. Хамгийн сїїлийн єдєр бидний бие булшнаасаа босох болно гэдэгт итгэдэггїй хїмїїс жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Томасын зан чанарт ямар сайн шинжїїд байсан бэ? Ямар муу шинжїїд байсан бэ?
 • Есїс яагаад энэ хїнийг шавь нарынхаа нэгээр сонгосон гэж та бодож байна вэ?

  2. Есїсийн дахин амилалтын єдрийн єглєє нь шавь нар нь тїїний талаар юу бодож байсан бол?
 • Дагалдагчид Есїсийн дахин амилалтанд яагаад итгээгїй вэ?
 • Томас яагаад Есїсийн дахин амилсан бїтэн сайны орой бусад шавь нарын хамт байгаагїйг янз бїрийн шалтгаанаар эргэцїїлэн бод. (24)

  3. Хэдийгээр Есїсийн дахин амилалтийг 3 зїйлээр: Хуучин Гэрээний зєгнєлїїд, Есїсийн єєрийн тухай урьдчилан хэлсэн їгс, тїїний хамгийн дотны 10 найзууд санал нэгтэйгээр баталсан ч Томас яагаад итгээгїй вэ? (25а)
 • Хэрвээ та Томасын оронд байсан бол, Есїсийн дахин амилалтанд итгэх байсан уу? Шалтгаанаа хэлнэ її?

  4. Долоо хоногын турш дагалдан явсан баяр хєєртэй шавь нарын дунд Томасд ямар мэдрэмж тєрсєн бэ?
 • Томас єєрийн замыг хєєлгїй бусад дагалдагчидтай хамт байсанд юу нєлєєлсєн бэ?
 • Хэрэв тэр энэ їед найз нараасаа явсан бол юу тохиолдох байсан бол?
 • Хэрвээ бид Христчин нєхдєє орхин явбал бидэнд юу тохиолдох вэ?

  5. Есїсийн дахин амилалтанд итгэхээсээ ємнє Томас яагаад тїїнд хїрэхийг хїссэн бэ?(25б)
 • Есїс Томасын хэлсэн їгийг (25-27 дугаар ишлэл дээр) давтан хэлэхэд Томасд ямар мэдрэмж тєрсєн бол?

  6. Есїс сїнс эсвэл Ариун сїнс биш гэдгийг ямар зїйлїїд бидэнд харуулж байна вэ?
 • Томас їнэхээр Есїсийн гар дахь хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн, Тїїний хажуу уруу нь гараа хийж їзсэн болов уу?

  7. Томас Шинэ Гэрээнд Есїсийг “Бурханы Хїї” гэж биш , “Бурхан” гэж дуудсан анхны хїн байсан (28). Дэлхийн бїх итгэгчид яагаад Есїсийг Бурхан гэж боддог вэ?

  8. Есїс 29-р ишлэл дээр хэний талаар юуг єгїїлж байна вэ?
 • Хараагїй, мэдрээгїй байсан ч Бурханы єршєєл ба тусламжинд итгэх нь яагаад чухал вэ?

  9. Энэ хэсэгээс їзвэл, Есїс тїїнд итгэхийг хїссэн боловч итгэж чадахгїй хїнтэй хэрхэн ханддаг вэ?
 • “Би Есїст итгэж байна гэхдээ тїїний дахин амилалтанд итгэж чадахгїй.” гэж хэлсэн хїнд та ямар хариулт єгєх вэ? Баярын Мэдээний асуулт: Томас Есїс рїї хандан: “Эзэн минь, Бурхан минь” гэж хэлсэн. Та єнєєдєр їїний адил гэмээ хїлээн зєвшєєрч чадах уу? (Та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com