GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

५. फरिसी तथा पित्तलको सर्प (यूहन्ना ३ः१–१६)पृष्टभूमिः धार्मिक कुराहरूमा निकोदेमस भनेका एक प्रख्यात पेशीय व्यक्ति भए तापनि, उनले नदेखिने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेका थिएनन् । आपूmभन्दा सानो उमेरको, आपूm जतिकै शिक्षित नभएको तथा आफ्नो जस्तै ओहदा नभएको व्यक्ति येशूकहाँ निकोदेमस धार्मिक कुराहरूमा छलफल गर्न आउनु भनेको अच्चमको कुरो हो । निकोदेमस इस्राएलको सभाघरको एक सदस्य थिए र उनी एक किसिमको सांसदजस्तै थिए ।

१. यो खण्डलाई केलाउँदा, निकोदेमसका सबल तथा कमजोर पक्षहरू के के भएको देखिन्छ ? (उनी येशूलाई भेट्न दिनमा आउनुको सट्टामा रातमा आए । त्यसले निकोदेमसबारे के झल्काउँछ ?)
 • निकोदेमसले येशूसँग के कुराको चर्चा गर्न आएका थिए ?

  १. आफ्नो जीवनभरि नै परमेश्वरमा विश्वास राखे तापनि, किन निकोदेशमसँग मुक्तिको निश्चयता थिएन ?
 • कसरी हामीले पनि त्यो निश्चयताको कमी हुन सक्छ ?

  १. “नयाँ गरी जन्मिनु” भन्ने अभिव्यक्तिलाई यहाँ प्रयोग गरिएको हामी देख्छौं । कुनै व्यक्ति नयाँ गरी जन्मिँदा कुन कुरा परिवर्तन हुनेछ (पद ३–८) ?
 • “पानी र आत्मा” द्वारा जन्मिनुपर्दछ भन्नाले के बुझिन्छ (पद ५) ?

  १. निकोदेमसले येशूसँग सोध्छन्, “कसरी कुनै व्यक्ति नयाँ गरी जन्मिन सक्छ ?” (पद ९) । प्रतिउत्तरमा येशूले के भन्नुहुन्छ, आफ्नै शब्दहरूमा वर्णन गर्नुहोस् (पद १०–१६) ।

  २. नयाँ जन्मबारे वर्णन गर्ने क्रममा, येशूले इस्राएलीहरूको मरुभूमिको यात्रालाई उदाहरणस्वरूप प्रयोग गर्नुभयो । मानिसहरूका पापको दण्डस्वरूपले परमेश्वरले एकदमै डरलाग्दो विषालु सर्पहरूलाई त्यहाँ पठाउनुभएको थियो । तरैपनि, पछि उहाँले उक्त विषबाट बँच्ने उपाय पनि दिनुभयोः मोशाले उभ्याएका पित्तलको सर्पलाई हेरेर मानिसहरू सर्पको टोकाइबाट बँच्न सक्दथे (गन्ती २१ः४–९) । उक्त घटना त्रूmसमा भएको येशूको मृत्युसँग कसरी समान रहेको छ ? जतिसक्दो धेरै समानताहरूबारे अनुमान गर्नुहोस् (पद १३–१६) ।
  ३. पित्तलको सर्पलाई हेर्ने निर्णय गरेका मानिसहरूले के कुरामा विश्वास गरेका थिए ?
 • त्यसदिन धेरै मानिसहरू मरेको कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँछ । परमेश्वरद्वारा प्रदान गर्नुभएको टोकाइबाट बँच्ने उपायलाई किन धेरै मानिसहरूले विश्वास गरेनन् ?
 • पुरानो नियमको यो घटनाले कसरी नयाँ गरी जन्मिने कुरासँग सरोकार राख्दछ ?

  १. बाइबलमा झण्डै नै सर्पलाई जहिले पनि परमेश्वरको शत्रु वा शैतानको सङ्केत दिइएको छ । तर तपाईंको विचारमा यो घटनामा किन येशूले सर्प र आपैmबीच समानन्तर चिन्हलाई कोर्नुभयो ?
  २. नयाँ गरी जन्मिने सन्दर्भमा, पद १६ ले के सिकाउँछ ?
  ३. यदि समय भएमाः नयाँ जन्मको सम्बन्धमा कस्ता किसिमका गलत बुझाएहरू तपाईंका थिए ? यो पाठको प्रकाशमा ती छलफल गर्नुहोस् ।

  सुशीको सन्देशः परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको कि उहाँले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनुभयो र उहाँमाथि विश्वास राख्ने कोही नष्ट हुँदैन भने, उसले अनन्त जीवन पाउनेछ ।


  ***

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster