GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२०. येशूले उहाँका आफ्ना मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १७ः१३–२१)पृष्टभूमिः आफ्ना चेलाहरूका साथमा गरिएको येशूको यो प्रार्थना अन्तिम प्रार्थना हो । केही समयपश्चात् उनीहरूले तुरुन्तै आपूmलाई छोडेर जाने कुरा येशूलाई थाहा थियो । यो खण्डमा त्यो शब्द रहेको छ जुन यूहन्नाको सुसमाचारमा एकदमै सामान्य प्रकारले घरीघरी देखिन्छ । जस्तैः “संसार ।” यो सुसमाचारमा त्यो शब्द ५० पटक देखा परेको छ । अगुवाले यी खण्डहरू पढिदिन सक्छन् । जस्तैः यूहन्ना १ः९–११; ९ः५; १५–१८ र १६ः३३

१. यदि तपाईं छिट्टै मर्नुहुनेछ भनेर थाहा पाउनुभयो, आफ्नो प्रियजनको निम्ति केको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ होला ?
 • पृथ्वीमा आफ्नो अन्तिम साँझ बिताइरहनुहुँदा, येशूले चेलाहरूका लागि के कुरा मागिदिनुभयो ?
  १. सुरक्षा (पद ११, १२, १५)
 • तपाईं र तपाईंको प्रियजनलाई कुन कुराको निम्ति परमेश्वरले सुरक्षा प्रदान गरिदिनुभएको होओस् भनी चाहनुहुन्छ होला ?
 • आफ्ना जनहरूलाई कुन कुराको सुरक्षा दिने येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो ? (किन येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सङ्कष्टबाट सुरक्षा दिनुहोओस् भनी येशूले प्रार्थना गर्नुभएन ?)
 • येशूले कुन माध्यमद्वारा हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ ?

  १. संसार (पद १३–१८)
 • उहाँको यस अन्तिम प्रार्थनामा येशूले संसारबारे के भन्नुहुन्छ ?
 • येशूका चेलाहरू र यस संसारबीच रहेको ठूलो भिन्नता भनेको के हो ?
 • किन संसारले इसाईहरूलाई घृणा गर्छन् (पद १४) ?
 • इसाईहरूको यस संसारसँगको सम्बन्धमा रहेका दुईओटा खतराहरू के होलान ? (किन येशूले आफ्ना मानिसहरूलाई संसारबाट एक्लो पार्न चाहनुहुन्न ? उदाहरणको लागि उनीहरूलाई मठ मन्दिरमा मात्र सीमित राख्न चाहनुहुन्न पद १८ ?
 • संसारसँगको तपाईंको आफ्नो सम्बन्धबारे सोच्नुहोस्ः के त्यो येशूले चाहनुभएअनुसार नै छ ?
 • यस सम्बन्धमा तपाईंले इसाई सङ्गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ होला ? के त्यससँगको सम्बन्ध, येशूले गर्नुभएको अन्तिम प्रार्थनामा भनेभैंm हुनेछ होला ?


  १. आनन्द (पद १३)
 • एउटा इसाईको पूर्ण मापन आनन्द कहाँबाट आउँछ होला ?
 • कसरी येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आनन्दि होओ भनी भन्नु सक्नुहुन्छ जबकि संसारले उनीहरूको घृणा गरिरहेको छ र सतावट दिइरहको छ ?
 • “आनन्द” भन्ने शब्दलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।
 • यदि तपाईंको जीवनमा कुनै आनन्द छैन भने, त्यसको कारण के हुन सक्छ होला त?

  १. परमेश्वरको वचन (पद १४, १७, १९)
 • परमेश्वरको वचन बाइबल सत्य छ भनी भन्न सजिलो छ वा गा¥हो (पद १७) ? आफ्नो राय दिनुहोस् ।
 • वर्तमान समयमा मान्यजन छैन भनी यदि एउटा इसाईले बाइबलको कुनै खण्डलाई इन्कार गर्छ भने, के हुनेछ होला ?
 • सत्यले तिमीलाई शुद्ध पार्नेछ भनी येशूले भन्नुभयो (पद १७) । त्यसले के बुझाउँछ ?

  १. साराँश
 • “आत्मिक युद्ध” भन्ने जस्तो कुराबारे येशूको प्रार्थनाले के सिकाउँछ ? (यदि तपाईंले यो शब्दार्थलाई बुझ्नुहुन्न भने, यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ ।)
 • यो प्रार्थनामा भएको कुन कुराले तपाईंलाई अति नै स्पर्श गर्छ ?
 • खुशीको सन्देशः “हेर परमेश्वरको थुमा, जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ ।” (यूहन्ना १ः२९) ।
 • “किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एक मात्र पुत्र दिनुभयो” (यूहन्ना ३ः१६) ।  ***

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster