GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२४. नदेखेसम्म विश्वास नगर्ने (यूहन्ना २०ः१९–२९)पृष्टभूमिः थोमाको वचनलाई नयाँ नियममा केवल तीनपटकसम्म मात्र अभिलेखमा राखिएको छ । अगुवाले यूहन्ना ११ः७–८, १६ र १४ः५–६ पढिदिनुहोस् ।

१. थोमाको जीवनमा देख्न सकिने राम्रा गुणहरू के के थिए ? खराब के के थिए ?
 • किन येशूले यस्तो व्यक्तिलाई उहाँको आफ्नो एउटा चेलाको रुपमा छान्नुभयो होला ?
 • ईष्टर सण्डेको उक्त साँझ किन अन्य चेलाहरूका साथमा थोमा त्यहाँ थिएनन् ? विभिन्न कारणहरूबारे सोच्नुहोस् ।

  १. कतिपय चेलाहरूले रित्तो चिहान देखेका थिए र त्यहाँ भएका कात्रो तथा मरियम मग्दलिनीको गवाहीलाई पनि सुनेका थिए । के ती कुराहरूलाई देख्दा उनीहरूले येशू पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने कुरा विश्वास गरेका थिए भन्न खोजिएको हो ?

  २. तीनओटा कुराहरूले उहाँको पुनरुत्थान भएको प्रमाण दिए तापनि, किन थोमाले विश्वास गरेनन् ? जस्तैः पुरानो नियमको अगमवाणीहरू, येशू स्वयम्ले गर्नुभएको पूर्ववाणी तथा आफ्ना घनिष्ट १० साथीहरूका गवाही (पद २५) ।
 • कुनचाहिँ कुरा तपाईंले सजिलै बुभ्mनुहुन्छः सबै प्रमाणहरूका कारण थोमाले पुनरुत्थानमा विश्वास गर्ने थिए भनेर वा अभैm पनि गर्न सक्ने थिएनन् भनेर ?

  १. तपाईंको लागि पनि कुन कुरा नदेखिकन विश्वास गर्न कठिन हुन्छ ? (मनमनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ) ।
  २. पुनरुत्थान र त्यसपछिको एक हप्ताभरि नै थोमाबाहेक अन्य सबै चेलाहरू आनन्दले खुशी थिए । तपाईंको विचारमा, त्यो हप्ताभरि नै उनले कस्तो प्रकारले सोचे होलान ?
 • किन थोमाले आफ्नै विचारअनुसार हिँड्नुको सट्टामा, आफ्ना साथीहरूको सङ्गतमा नै रहिरहन मन पराए होलान ?
 • यदि थोमाले त्यतिबेला आफ्ना साथीहरूको सङ्गतलाई छोडेर अन्यत्र लागेका भए, के हुने थियो होला ?
 • इसाई विश्वासको सत्यताप्रति शंका उत्पन्न हुँदा, यदि हामीले पनि इसाई सङ्गतिलाई छोडेर गयौं भने, के हुनेछ होला ?

  १. अनि एक हप्तापछि आफ्नै शब्दहरूलाई पुनरुत्थान हुनुभएको येशूको मुखबाट सुन्दा, तिनले कस्तो महसुस गरे होलान (पद २७) ?
 • येशूको हातमा भएको खतहरूमा के थोमाले साँच्चिनै आफ्नो हातले स्पर्श गरेका थिए होलान ? आफ्नो राय दिनुहोस् ।
 • त्यो घटनाद्वारा, थोमाले येशूको त्रूmसबारे कस्ता नयाँ कुरा सिके होलान ?

  १. येशू परमेश्वरको पुत्र मात्र नभई, स्वयम् परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनी घोषणा गर्ने नयाँ नियमको पहिलो व्यक्ति भनेका थोमा थिए (पद २८) । येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु किन त्यतिको महत्वपूर्ण छ होला त ?
 • के थोमाले भैंm तपाईंले पनि त्यसरी नै स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ?

  १. पद २९ ले आज तपाईंलाई व्यक्तिगततौरमा के बताउँछ ?
 • किन हामीले देख्नुभन्दा र महसुस गर्नुभन्दा पहिले नै येशूको कृपा र दयामा विश्वास गर्नुपर्दछ ?

  १. उहाँमा विश्वास गर्न चाहने तथा र नसकिरहेको कुनै व्यक्तिलाई येशूले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भनी यो पदले बताउँछ ?
 • शंकाहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेको विश्वास र कहिल्यै पनि त्यस्ता कुराहरूसँग सङ्घर्ष गर्न नपरेको विश्वासबीच के भिन्नता रहेको छ ?

  खुशीको सन्देशः येशू त्रूmसमा चढ्नुहुँदा, उहाँले नदेखिकनै विश्वास गर्नुभयो । त्यतिबेला उहाँले केवल परमेश्वरको क्रोधलाई मात्र अनुभव गर्न सक्नुभएको थियो, रपनि उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर भनी भन्नुभयो (मत्ती २७ः४६) । थोमाजस्ता शंकास्पद व्यक्तिहरू सबैका निम्ति त्यसरी नै येशूले कष्ट भोग्नुभयो र त्यसरी आज पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ।  ***

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster