GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

५. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देश ३:७–२०टिपोट: यूहन्नाका अभिभावकहरू वृद्ध थिए र यतिबेला उनीहरू मरिसकेका थिए । उनको कुनै आफ्न्तहरू थिएनन्, नता उनले कहिल्यै विवाह गरेका नै थिए । एकान्तको मरुभूमितिर उनी बस्ने गर्दथे ।

१. यदि यूहन्ना सधैँ नै आफ्ना साथीहरूका माझमा हुन्थे भने, उनी सम्भाव्यत कस्ता व्यक्ति भएर निस्कने थिए होलान ?
 • आफू एक्लो भएको महसुस गरेको कुनै समयबारे सोच्नुहोस् । त्यस्तो एक्लो अवस्थाले तपाईंको जीवनमा के कस्ता सकारात्मक कुराहरू ल्याएका थिए होलान ?

  २. यूहन्नाले आफ्ना श्रोताहरूलाई “सर्पका सन्तानहरू” भनेर भने (७) । तरैपनि, उनी येशूभन्दा पनि प्रख्यात भए । किन होला ?

  ३. पद ७–१४ पदहरूमा भएका यूहन्नाको वचनलाई हेर्नुहोस् । हाम्रा आफ्नै समाजमा यी पदहरूलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौैं होला ?
 • यो भाषणमा भएको कुन कुराले तपाईंको विवेकलाई घोच्दछ ?
 • यदि सबै मानिसहरू यूहन्नाले भनेझैं गरी जिएका भए, संसार कस्तो हुने थियो होला ?  ४. यूहन्नाको सन्देशसँग तपाईंले सामान्यतौरमा सधैँ जसो इसाई भेलाहरूमा सुन्ने सन्देशहरूलाई तुलना गर्नुहोस् । तपाईंले के भिन्नता पाउनुहुन्छ ?
 • यूहन्नाले प्रचार गरेझैं कुनै व्यक्तिले तपाईंको मण्डली वा इसाई समूहमा प्रचार गर्ने हो भने, कस्तो प्रतिक्रिया आउने थियो होला ?

  ५. पद ४–६ अनुसार, यूहन्नाको काम भनेको मसीहको निम्ति मानिसहरूका हृदयलाई तयार पार्नु थियो भनी हामी थाहा पाउँछौं । यूहन्नाको जस्तो कठोर सन्देशले कसरी हाम्रा हृदयलाई येशूको निम्ति तयार पार्दछ ?
 • यदि यूहन्नाले “परमेश्वरले तपाईंहरूका कमजोरीहरूलाई बुझ्नुहुन्छ र तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, त्यसरी नै स्वीकार गर्नुहुन्छ,” भनी प्रचार गरेका भए के हुने थियो होला ?

  ६. आउँदै गरेको मसीहसँग यूहन्नाको सम्बन्ध कस्तो थियो (१५–१७) ?
 • आफ्नै फाइदाको निम्ति यूहन्नाले किन आफ्नो प्रख्यातिलाई प्रयोग गरेनन् ?

  ७. आफ्नो निजी जीवनमा गरेको पापको खातिर यूहन्नाले राजा हेरोदलाई हप्काए (१९–२०) । राजाको निजी यौनजन्यसम्बन्धहरूमा किन उनले हस्तक्षेप गरे ?
 • यौनजन्य पापहरूका कारण कस्तो अवस्थामा हामीले अरूलाई हप्काउन सक्छौं ?

  ८. जेलमा थुनेर हत्या गरिँदा यूहन्ना केवल ३० वर्षको मात्र थिए । उनको छोटोको जीवनको अर्थ के थियो ?
 • यो अगमवक्ताको जीवनको सबैभन्दा ठूलो खुशी भनेको के थियो ?

  ९. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देश सुन्ने व्यक्तिहरूमा येशू पनि हुनुहुन्थ्यो । उनी रूख थिए र उनले असल फल फलाउने काम मात्र गरे । त्यसो भए किन उनी काटिए र आगोमा फ्याँकिए (९) ?

  खुशीको सन्देश: बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देशमा प्राय: चेतावनीहरू तथा आज्ञाहरू मात्र थिए जसले सुन्नेहरूका हृदयमा पापसम्बन्धी सचेतनालाई जगाउने तथा सजग हुने काम गरेको थियो । तरैपनि, अन्य ठाउँहरूमा, मसीहले हाम्रा पापहरूलाई उठाइलैजाउनुहुने कुरा यूहन्नाले घोषणा गरेको पाइन्छ । जस्तै: “हेर परमेश्वरको थुमा ! जसले संसारको पाप उठाइलैजानुहुन्छ (यूहन्ना १:२९) ।”
     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster