GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

८. कोचाहिँ साँच्चिनै खुशी छ ? ६:२०–२६टिपोट: “आशिषित्” भन्ने शब्दको सुरुवाती ग्रीक अर्थले “अत्याधिक खुशी” भन्ने कुरा बुझाउँछ । यो पाठमा भएको “धनी” व्यक्तिहरू भनेका ती हुन् जसले आफ्नो जीवनमा चाहेका पैसा, प्रेम तथा स्वास्थ्य आदि सबैलाई नै पाएको हुन्छ । अनि “गरिब” भनेरचाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई बुझाउँथ्यो जोसँग यस्ता कुनै पनि कुराहरू हुँदैन थिए वा उनीहरूले आफ्नो जीवनमा गुमाएका हुन्थे । (“गरिब” भन्नाले आत्मामा गरिब हुनेहरू हुन् भनी यहाँ नबुभ्mनुहोला किनकि येशूले त्यो कुरा यहाँ बुझाउन खोज्नुभएको छैन) ।

१. यो पाठअनुसार एउटा व्यक्तिको जीवनमा हुने साँचो खुशी भनेको के हो ?
 • यो पाठअनुसार एउटा व्यक्तिको जीवनमा हुने वास्तविक बेखुशी भनेको के हो ?

  २. येशूका अनुसार गरिब हुनुको सकारात्मक पक्ष के रहेको छ ? (“गरिब” भन्ने शब्दको अर्थलाई माथिको टिपोटमा हेर्नुहोला) ।
 • धनी हुनुको नकारात्मक पक्ष के रहेको छ ? (माथिको टिपोटलाई हेर्नुहोला)
 • तपाईं यीमध्ये कुनचाहिँ दुई समूहमध्येबाट हुनुहुन्छ ? (मनमनै जवाफ दिनुहोला)

  ३. यो संसारमा खानपिनविहीन भोकाहरू धेरै छन् । कसरी येशूले तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूलाई धन्यको (खुशी हुनेहरू) भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?
 • हाम्रो समुदायमा धेरै मानिसहरू प्रेम तथा प्रशंसाका भोकाहरू छन् । कसरी येशूले तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूलाई धन्यको (खुशी हुनेहरू) भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?

  ४. तपाईंलाई रुने अवस्थामा पुन्याएको विगतको कुनै परिस्थितिबारे एकैछिन् सोच्नुहोस् । यदि त्यतिबेला येशू तपाईंको नजीक आएर, “रुनेहरू धन्यका हुन्” भनी भन्नुभएको भए, तपाईंलाई कस्तो हुन्थ्यो होला ?
 • कहिल्यै नरुने एउटा व्यक्तिको कल्पना गर्नुहोस् । त्यस्तो व्यक्तिलाई धन्यको भन्नको लागि किन कठिन हुन्छ ?

  ५. रुने चेलाहरू धन्यका हुन भनी येशूले कुनचाहिँ आधारमा भन्नुभयो ?
 • रुने चेलाहरू रोइरहेकै अवस्थामा खुशी हुन सक्छन् वा रुने काम सकिएपछि, हाँस्ने समयमा खुशी वा धन्यको हुन सक्छन् ?

  ६. धनी हुनु, सन्तुष्ट हुनु, हाँस्नु तथा आफ्नो बारेमा राम्रो कुरा बताइनु आदि सबै किन गलत छन् ?
 • धनी, सम्पन्न तथा हाँस्ने व्यक्तिहरू कहिले रुनुपर्दछ ?

  ७. सत्य बोल्नेहरूलाई घृणा तथा झूटा अगमवक्ताहरूलाई प्रशंसा किन गरियो (२२,२६) ?
 • सताइएको तथा आलोचित भएको अवस्थामा साँच्चिनै खुशीले आनन्द मनाउन सक्ने मानिसहरू हुन सक्छन् र (२३) ? यदि त्यस्ताहरू छन् भने, किन उनीहरूले त्यसरी प्रतिउत्तर दिन्छन् ?

  ८. गरिब, असम्पन्न, रुने तथा आलोचित मानिसहरूमा त्यस्ता कुन कुराहरू छन्, जुन धनी मानिसहरूका जीवनमा छैनन् ?

  ९. येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई मात्र धन्यको भन्नुभयो र पृथ्वीमा भएका सङ्कष्टमा परेका अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ भन्नुभएन (२०) ?

  १०. आउनुहोस् हामी यी पदहरू येशूको जीवनमा लागू गरौं । निम्नलिखित कुराहरू छलफल गर्नुहोस्: त्रूmसमा चढ्नुहुँदा के येशू खुशी हुनुहुन्थ्यो ? किन र किन होइन ?
 • येशू सताइनुहुँदा किन परमेश्वरले उहाँलाई सान्त्वना दिनुभएन ?


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster