GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

९. आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर ६:२७–३८टिपोट: यो पाठलाई पढ्ने क्रममा, तपाईंले गतहप्ताको बारेमा सोच्दै आफ्नो दैनिक जीवनमा यो आज्ञालाई कतिको हदसम्म पछ्याउनुभयो होला जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?

पद २७–३०

१. येशूले यहाँ सिकाउनुभएझैं जीवन सबैले जिउनुपर्दछ भन्ने कुरामा अधिकाँश मानिसहरू सहमत हुन्छन् । तरैपनि, त्यसरी जिउन किन कठिन छ त ?
 • के “आफ्ना शत्रुहरूप्रति दयालु होऊ” भनेर येशूले सिकाउनुभएको भए, अझ सजिलो हुने थियो होला ?

  २. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको आफ्नो परिवार, स्कूल वा काममा यी नियमहरूलाई पछ्याउन सुरु गर्नुभयो । तपाईंको घरमा/स्कूलमा/काममा के कस्तो किसिमको परिवर्तन देख्न थाल्नुहुनेछ होला ?
 • यदि तपाईंले आफूलाई मन नपर्ने कुनै व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भने, ऊ/उनीसँगको तपाईंको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ (२८) ?
  ३. लिखित सबै नियमहरूलाई येशूले पालन गर्नुभयो । तरैपनि, उहाँका त्यतिधेरै शत्रुहरू किन भए होलान ?
  ४. घृणा गर्नाले घृणा गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो नोक्सानी पुन्याउँदछ ?

  पद ३१–३८

  ५. यी पदहरूमा वर्णन गरेझैं “अति उच्चमा विराजमान हुनेको सन्तानहरू” र “पापीहरू” बीच के आधारभूत भिन्नता रहेको छ ?
 • तपाईंले आफैलाई के कस्ता कुराहरूद्वारा आफू परमेश्वरको सन्तान भएको तथा पापी भएको कुरा सङ्केत गर्नुहुन्छ ?

  ६. सधैँ नै आफूलाई बेवास्ता गरिएको उजुरी गरिरहने व्यक्तिहरू कसरी गलत छन् (३६–३८) ?
 • हामीमध्ये कसलाई सबैभन्दा धेरै निर्शत प्रेमको आवश्यक छ ?

  ७. हामी उहाँका शत्रुहरू भए तापनि, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा पद ३५ ले वर्णन गरेको छ । पद पढ्नुहोस् र सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् । त्यस्तो किसिमको निशर्त प्रेमलाई विश्वास गर्न हामी मानिस भएको हुनाले हामीलाई सजिलो हुन्छ कि कठिन हुन्छ ?

  ८. आज्ञा पालना गर्नेहरूले ठूलो इनाम पाउनेछन् भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ (३५) । येशूले त त्यो पूरा गर्नुभयो, तर उहाँले इनाम पाउनको सट्टामा, उहाँलाई त्रूmसमा चढाइयो । किन ?

  ९. कसरी हामीले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न सक्छौं ?
 • आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न सफल नभएका व्यक्तिहरूले कसरी आफैलाई अति उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरको सन्तानहरू हुन् भनी दाबी गर्न सक्छन् ?

  खुशीका सन्देश: शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरको एक मात्र सन्तान भनेको येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ । दु:खदायी अन्त्यसम्म पनि उहाँले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गरिरहनुभयो र तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहनुभयो । तरैपनि, उहाँका आज्ञा पालन गर्न चुकेका तर क्षमादान माग्दै उहाँसमक्ष आएकाहरूलाई नै उहाँले त्यो इनाम दिनुभयो र आफ्नै निम्ति राख्नुभएन ।


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster