GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१५. स्वर्गमा लेखिएको नाउँ १०:१७–२०टिपोट: पृष्टभूमिय जानकारीको लागि पद १ र ९ पढ्नुहोस् । यो पाठले गालीलमा आएको जागृतिको महत्वपूर्ण क्षणबारे बताउँछ: त्यसले कुनचाहिँ दिशालाई लिनुपर्ने हो ? प्रश्न ९ को लागि, उत्पत्ति ३:१५लाई हेर्नुहोला ।

१. येशूले पठाउनुभएको यी ७० चेलाहरूका जस्तै सामथ्र्य यदि आज हाम्रा मण्डलीका मानिसहरूमा हुने हो भने, के हुने थियो होला ?
 • किन यी ७० मानिसहरूले आफ्ना सेवकाइको केवल एउटै पक्ष मात्र येशूलाई बताए ?

  २. किन सधैँ नै मानिसहरू शक्ति र सामथ्र्य पाउने कुरामा मात्र आनन्दित हुन्छन् ?
 • आफ्ना कामहरूमा सफल हुँदा रमाइरहेका ती चेलाहरूसँग किन येशू रमाउन सक्नुभएन ?

  ३. एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा गरेको सेवकाइमा आनन्द मनाउने कुरा कसरी स्वर्गमा आफ्नो नाउँ लेखिएको कुराभन्दा फरक रहेको छ ?
 • स्वर्गका कुराहरूमा भन्दा पृथ्वीका कुराहरूमा आनन्द मनाउन किन सजिलो छ ?

  ४. दुष्टात्मालाई निकाल्न सक्ने आफ्नो सामथ्र्यमा आनन्द मनाइरहेको व्यक्तिलाई चेलाहरूले के कुरा प्रचार गरे ?
 • आफ्नो नाउँ स्वर्गमा लेखिएको कुरामा रमाइरहेको व्यक्तिलाई चेलाहरूले के प्रचार गरे ?

  ५. हाम्रा नाउँहरू स्वर्गमा लेखिएका छन् भन्ने कुरामा आनन्द मनाउनको लागि, के घट्नुपर्दछ ?

  ६. कहिले र कसरी हाम्रा नाउँहरू स्वर्गमा लेखिएका हुन्छन् ?

  ७. पद १९ मा वर्णन गरेअनुसार त्यस्ता घटनाहरू घटेको कुरा तपाईंले कहिले र कहाँ सुन्नुभयो ?
 • सर्प तथा बिच्छीहरूलाई समेत कुल्चन सक्ने शक्ति तपाईंले कस्तो परिस्थितिमा पाउनुहुन्छ ?

  ८. येशूका चेलाहरूलाई किन कुनै पनि कुराहरू वा मानिसहरूले नोक्सानी पुन्याउन सक्दैनन् (१९) ?
 • कुन कुराले तपाईं तथा आफ्नो परिवारलाई नोक्सानी पुन्याउन सक्दछ भनी तपार्इं डराउनुहुन्छ ?
 • यो पाठअनुसार के कस्ता कुराहरूमा हामी डराउनुपर्दैन ?
 • के कस्ता कुराहरूमा हामी डराउनुपर्दछ ?

  ९. येशूका धेरैजसो चेलाहरू शहीद बनाइए तापनि, शत्रुका सबै शक्तिहरूमाथि उनीहरू विजय भएका छन् भनी कसरी भन्न सक्छौं ?
 • प्राचीन समयको सर्प (दुष्ट) लाई किन त्रूmसमा येशूको कुर्कच्चोलाई डस्न दिइयो ?


  १०. यो पाठले हाम्रो सेवकाइबारे के बताउँछ ?
 • यो पाठले “शक्तिशाली सुसमाचार” बारे हामीलाई के बताउँछ ? (यदि तपाईंले यो वाक्याँशलाई बुझ्नुभएन भने, छोडिदिन सक्नुहुन्छ) ।

  खुशीको सन्देश: स्वर्गमा भएको जीवनको पुस्तकमा आफ्ना नाउँहरू नलेखिएका मानिसहरूको दुर्दशाबारे बाइबलले हामीलाई बताउँछ: “जसको नाउँ जीवनको पुस्‍तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्‍यो अग्‍नि(कुण्‍डमा फालियो (प्रकाश २०:१५) । हामी त्यो व्यक्ति नभएका हौं भन्नाको लागि, मोशाले झैं येशूले प्रार्थना गर्नुभयो: “तापनि तपाईंले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्‍छ होला– हुन्‍न भनेता, तपाईंले लेख्‍नुभएको पुस्‍तकबाट मेरो नाउँनिशानै मेटिदिनुहोस्‌ (प्रस्थान ३२:३२) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster