GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१६. असल सामरी १०:२५–३७टिपोट: येशूको समयका यहूदीहरूले सामरीलाई निन्दा गर्दथे किनकि उनीहरू ठिमहा तथा गैरयहूदीहरूसँगको अन्तरविवाहद्वारा जन्मिएका थिए । यरूशलेमको ५० किमी उत्तरतिर गेर्सोम पर्वतमा सामगरीहरूका आफ्नै मन्दिर थिए । उनीहरूले उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मको पुस्तकहरूलाई मात्र आफ्नो बाइबलका रूपमा मान्दथे । यो दृष्टान्तमा भएको घायल व्यक्ति सम्भवत: यहूदी थियो । उनीहरूका आफ्ना धार्मिक जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नको लागि, पूजाहारीहरू तथा लेवीहरू मन्दिरमा जाने गर्दथे । यदि उनीहरूले रगतलाई छोए भने, उक्त दिनभरि नै अशुद्ध ठहरिने थिए र उनीहरूले मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् थिए ।

१. घटौंसम्म त्यसरी घायलअवस्थामा सडकमा परिरहँदा त्यस व्यक्तिको मनमा कस्तो किसिमको विचारहरू उब्जिएको थियो होला, कल्पना गर्नुहोस् ।
 • यात्रामा गएका आफ्ना बाबा घरमा लामो समयसम्म पनि नफर्किदा पत्नी तथा बच्चाहरूलाई कस्तो भयो होला ? कल्पना गर्नुहोस् ।

  २. यी धार्मिक पूजाहारी तथा लेवीले यस घायल व्यक्तिलाई किन मद्दत गर्न चाहेनन् होला ? थुप्रै सम्भाव्यताहरूलाई सोच्नुहोस् ।
 • यस दृष्टान्तमा पूजाहारी तथा लेवीले गरेका व्यवहारलाई व्यवस्थाका पोख्त व्यक्तिहरूले कसरी मूल्याङ्कन गरेका थिए होलान (२५–२७) ?

  ३. पूजाहारीहरू तथा लेवीहरूले प्रेमको आज्ञालाई कसरी व्याख्या गरे ? उनीहरूका बाइबलबाट त्यो कुरालाई उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका थिए (पद २७) ।
 • आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, आत्मा र हृदयले प्रेम गर्ने एउटा व्यक्तिले के त्यसरी घायल अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई उक्त दुई धार्मिक गुरुहरूले झैं व्यवहार गर्न सक्छ होला ? आफ्ना कारणहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस् ।

  ४. घायल व्यक्तिलाई उक्त सामरी व्यक्तिले मद्दत नगर्नुपर्ने थुप्रै कारणहरू थिए । तपाईंले सोच्न सक्ने थुप्रै कारणहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस् ।
 • त्यो परिस्थितिमा एउटा साधारण व्यक्तिलाई कतिको मद्दत गर्न सक्ने थियो होला ?
 • उक्त सामरी व्यक्तिले घायल व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने क्रममा, कसरी आफ्नो दायराभन्दा परसम्म पुग्यो ?

  ५. दुईओटा चाँदीका सिक्काहरूले दुई दिनको ज्यालालाई सङ्केत गर्दथ्यो र त्यसले एउटा व्यक्तिलाई पौवामा दुई महिनासम्मको लागि राख्न सक्दथ्यो । आजको हाम्रो मुद्रामा त्यो कति हुने थियो होला ?
 • किन एउटा अपरिचित व्यक्ति जो आफ्नो गाउँले पनि होइन; उसको लागि त्यस सामरी व्यक्तिले त्यति धेरै पैसा खर्च गर्न तयार भयो ?
 • यो सामरीले एउटा अपरिचित व्यक्तिलाई जस्तो व्यवहार देखायो, त्यस्तै व्यवहार कसलाई देखाउन तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ होला ?

  ६. प्रेम गर्ने आज्ञाको पहिलो अंशलाई भए तापनि, के उक्त सामरीले पूरा गर्न सकेको थियो जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ? आफ्ना कारणहरू दिनुहोस् ।

  ७. पूजाहारी तथा लेवीले उक्त घायल व्यक्तिलाई इन्कार गरेझैं सायद तपाईंले पनि कतै आफ्ना छिमेकीलाई बेवास्ता गरिरहनुभएको छैन ? त्यो छिमेकी को होला (३७) ?
 • त्यो छिमेकीलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईंले कस्तो ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ होला ?

  ८. येशू तथा असल सामरीबीच रहेका समानताका कुराहरू के होलान ?
 • के कस्ता कुराहरू येशूले आफ्ना शत्रुहरूलाई उक्त सामरीले भन्दा बढी गर्नुभयो ?
 • आफ्नो हृदय तथा आत्मामा घायल भएका हाम्रो निम्ति येशूले के गर्नुभयो ?

  (९. दोस्रो विश्वयद्धको समयमा, अधिकाँश यूरोपियालीहरूले सताइएका यहूदीहरूलाई मद्दत गर्न कुनै पनि सहायता नगरेझैं अन्य ठोस उदाहरणहरूमा छलफल गर्नुहोस् । तपाईंको आफ्नै देश तथा मण्डलीको इतिहासमा पाइने उदाहरणलाई हेर्नुहोस् । सायद दासत्व, जातित्व इत्यादि)     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster