GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१९. धनी मूर्ख मान्छे १२:१३–२११. शिक्षित तथा आचरणशील परिवारहरूमाझ पनि सम्पत्तिको लागि झैझगडा हुनु स्वभाविक जस्तो देखिन्छ । किन ?
 • पद १३ मा भएको मान्छे येशूसँग मद्दत माग्ने सुसमाचारका पुस्तकहरूमा भएका अन्य मानिसहरूभन्दा किन फरक छ ?

  २. पद १३ मा भएको व्यक्तिको वास्तविक समस्या के थियो ?
 • यदि यो मान्छेले भनेझैं येशूले गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो ?

  ३. पद १६–२०सम्म भएको दृष्टान्तहरूलाई हेर्नुहोस् । यो धनी मान्छेले जिएको जीवनबारे सोच्नुहोस् । के उसको जीवन खुशीयाली थियो वा थिएन ? आफ्नो कारणलाई दिनुहोस् ।
 • के तपाईंको बच्चाको जीवनमा पद १७मा भनेझैं एक मात्र समस्या भएको तपाईंले चाहनुहुन्छ होला ?

  ४. परमेश्वरप्रति धन्यवादी नहुने व्यक्तिलाई किन उहाँले घाम र पानी दिनुहुन्छ ?
 • यो धनी मान्छेको धर्म के थियो ?

  ५. यो धनी मान्छेको अरूसँगको सम्बन्धबारे हामी के सिक्छौं ?
 • यो मान्छेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको के थियो ?

  ६. यो दृष्टान्तलाई तपाईंले धनी र गरिब राष्ट्रहरूका मानिसहरूमा कार्यान्वयन गर्नुहोस् । येशूले यस दृष्टान्तबाट हाम्रो जीवनमा भएको कुनचाहिँ पापलाई देखाउन चाहनुहुन्छ ?
 • आफूसँग भएको रुपैयाँ पैसालाई तपाईंले कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ ?

  ७. ढीलो हुनुअगावै यो धनी मान्छेले आफू मर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा किन महसुस गरेन ?
 • कस्तो परिस्थितिमा तपाईंले आफ्नो मृत्यु तथा त्यसपछिको न्यायलाई सोच्न पुग्नुहुन्छ ?

  ८. पद २१ ले के बुझाउँछ ? (यस धनी मान्छेले कसरी स्वर्गमा आफ्नो धन थुपार्न सक्दथ्यो ? परमेश्वरमा धनी हुनु भनेको के हो ?)

  ९. उक्त धनी मूर्ख व्यक्तिलाई येशूसँग तुलना गर्दा के कस्तो भिन्नता देखिन्छ ?

 • येशूले धनी मान्छेसँग माग गर्नु भएको जीवनलाई नै परमेश्वरले पनि येशूबाट माग गर्नुभयो । किन (२०) ?
 • पृथ्वीमा रहने क्रममा, येशूले जे कमाउनुभयो, त्यसबाट कसलाई फाइदा भयो (२०ख) ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster