GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२३. साँघुरो ढोका १३:२२–३०१. किन कतिपय मानिसहरूले पद २३ मा भएको प्रश्नको उत्तर जान्न चाहन्छन् ?
 • किन येशूले यो प्रश्नको उत्तरलाई हो वा होइन भनी दिनुभएन ?

  २. स्वर्गको ढोका कसरी साँघुरो रहेको छ ?
 • कस्ता मानिसहरूका लागि स्वर्गको ढोका साँघुरो हुन्छ होला ?

  ३. यस्ता साँघुरो ढोकाहरूबाट प्रवेश गर्नको लागि मानिसहरूले के कस्ता प्रयास गर्छन् होला (२४) ?

  ४. यसै सम्बन्धमा, येशूले परमेश्वरको राज्यमा हुने भोजको एउटा सानो दृष्टान्तलाई बताउनुभयो (२५–२७) । यो दृष्टान्तबाट येशूले आफ्ना दर्शकहरूलाई के बताउन खोज्नुभएको थियो ?


  ५. यो दृष्टान्तमा भएका मानिसहरू किन समय छँदाछँदै नै साँघुरो ढोका भएर गएनन् ?
 • पद २३ मा भएको प्रश्नसँग यो दृष्टान्त कसरी सम्बन्धित छ ?

  ६. आफूसँगै खाएका तथा पिएका तथा आफ्ना शिक्षालाई समेत सुनेका यी मानिसहरूलाई येशूले चिन्दिनँ भनी भन्नुभयो । किन ?
 • अन्तिम दिनमा, येशूले हामीलाई चिन्नुहुनेछ भन्ने कुरामा कसरी हामी निश्चित हुन सक्छौं ?

  ७. पद २८ मा उल्लेखित सबै पुर्खाहरूका जीवनमा कमजोरीहरू तथा पापहरू थिए । परमेश्वरको राज्यमा साँघुरो ढोका भएर जानको लागि उनीहरूलाई के कुराले समक्ष गरायो ? (ती कुराहरूलाई नहेरी, उनीहरूका बारेमा तपाईंले थाहा पाउनुभएका कुराहरूका आधारमा छलफल गर्नुहोस्) ।
 • परमेश्वरको राज्यको उक्त भोजमा आउने अन्य मानिसहरू को होलान (२९) ?

  ८. (अगुवाले यूहन्ना १०:९ पढिदिनुहोस्) । स्वर्गको ढोकासम्बन्धी येशूले सिकाउनुभएको शिक्षा, कसरी यी दुई स्थानहरूमा फरक छन् ?
 • किन एउटा ढोकाचाहिँ साँघुरो छ र अर्कोचाहिँ कसैले पनि प्रवेश गर्न सक्ने फराकिलो ?

  खुशीको सन्देश: एउटा पापी व्यवस्थाको ढोकाद्वारा बचाइनु भनेको एउटा ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु जस्तै नै हो (मत्ती १९:२४) । व्यवस्थाको ढोकाबाट केवल येशू मात्र जान सक्नुहुन्छ । तरैपनि, सुसमाचारको ढोकाचाहिँ सबैको लागि खुल्ला रहेको छ कि त्यसद्वारा आउनको सबै पापहरू क्षमा हुनेछन् ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster