GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२४. भब्य भोज १४:१२–२४टिपोट: पहिलो निम्तो पाउने पाहुनाहरू भनेका यहूदीहरू थिए । तर, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर विश्वास गर्दै बप्तिस्मा लिने सबैमा अब हामी पद १६–२० लाई लागू गर्न सक्छौं ।

१. तपाईंले अन्तिम पटक भोज कहिले दिनुभएको थियो ? सम्झनुहोस् । पद १२–१४ मा भएअनुसार नै गर्नुपर्दछ भनी यदि कसैले भनेको भए, तपाईंले के जवाफ दिनुहुने थियो होला ?
 • हाम्रा भोजहरूमा गरिब तथा बिमारीहरूलाई हामीले निम्तो दिनुपर्दछ भनी येशूले भन्नुभयो । किन ?

  २. पद १८–२० लाई हेर्नुहोस् । यी तीन मानिसहरू भोजमा आउन इन्कार गर्नुको मुख्य कारण के थियो ?
 • किन हामी प्राय: हाम्रा सम्पत्तिहरू (१८), कामहरू (१९) तथा हाम्रा जीवनहरू (२०) लाई परमेश्वरको राज्यभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण ठान्छौं ?
 • यी तीनओटा बहानाहरूमध्ये कुनचाहिँ तपाईंको जीवनमा स्पष्ट देखिन्छन् ? (मनमनै उत्तर दिनुहोस्)

  ३. भोजको मालिकलाई पाहुनाहरूले कस्तो प्रकारले हेरे ? निकट भविष्यमा, त्यसको तिरोस्वरूप आफूहरूले पनि भोज दिन नसक्ने थाहा पाएर त्यो निम्तोलाई धेरैले इन्कार गरिदिए (१२ख) भन्ने एउटा व्याख्या हुन सक्छ । यदि यो व्याख्या सही हो भने, आउने इन्कार गर्ने ती मानिसहरूका बारेमा त्यसले के बताउँछ ?
 • आउन इन्कार गर्ने मानिसहरूका सबैभन्दा ठूलो गल्ती के थियो ?

  ४. यो दृष्टान्तमा भएको भोजले स्वर्गलाई सङ्केत गर्दछ । किन धेरै मानिसहरू स्वर्गमा जानको लागि रुचाउँदैनन् ?

  ५. पहिलो चरणमा निम्तो पाउने व्यक्तिहरू तथा अन्तिममा उक्त भोजमा पुगेका मानिसहरूबीच कस्तो ठूलो भिन्नता रहेको छ ?
 • पहिलो समूहले निम्तोलाई इन्कार गरे तापनि, दोस्रो समूह अर्थात् पछिल्लो समूहले स्वीकार गरे । किन ?

  ६. हाम्रा समयको “गरिबहरू, लुलालङ्गडाहरू, अन्धाहरू तथा बहिराहरू को हुन जसले स्वर्ग जाने निम्तोलाई खुशीसाथ सजिलै स्वीकार गर्छन् (२१) ?”
 • निम्तोलाई इन्कार गरेवापत् मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भन्नेबारेमा किन यी मानिसहरूले चिन्ता गर्दैनन् ?

  ७. पद २३ ले के कुरालाई सङ्केत गर्दछ ?
 • सुसमाचार प्रचार (सुसमाचार घोषणा)बारे यो पदले हामीलाई के सिकाउँदछ ?

  ८. तपाईं यी दुईमध्ये कुनचाहिँ समूहको हुनुहुन्छ ? (मनमनै उत्तर दिनुहोस्)
 • निम्तोलाई इन्कार गर्ने समूहबाट त्यसलाई स्वीकार गर्ने समूहसम्म सर्नको लागि, परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा के काम गर्नुभयो ?

  ९. “आउनुहोस्, अब सब थोक तयार छ (१७) !” यो भोजलाई तयार पार्नको लागि, येशूले कस्तो मूल्य चुकाउनुपन्यो ?
 • येशूले तपाईंलाई यी शब्दहरू भन्नुहुन्छ: “आउनुहोस्, अब सब थोक तयार छ !” तपाईंले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ ?

  असल सन्देश: स्वर्गको राज्यमा दिइने यो भोजको लागि, येशू “गरिब, लङ्गडो, अन्धो तथा कुँजो” हुनुपन्यो । त्यसैकारणले, यसमा आउन चाहने सबैको लागि अब यो निम्तो सित्तैँमा दिइएको छ ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster