GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२५. हराएको भेडा लूका १५:१–७१. कर उठाउनेहरू र पापीहरू परमेश्वरको आवाज सुन्न नसकिने ठाउँहरूसम्म पुग्नुको सम्भाव्य कारणहरूबारे सोच्नुहोस् (१) ।
 • किन कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न नसक्ने ठाउँसम्म पुगेका हुन्छौं ?

  २. एउटा हराएको व्यक्तिले आफैलाई परमेश्वरसमक्ष भेट्टयाइएको होस् भनेर कसरी उसले/उनले आफैलाई मद्दत गर्न सक्छ र सक्दैन ?
 • येशूले उसलाई/उनलाई भेट्टयाइएको होस् भनेर एउटा पापीले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन ?
  जुन मानिसहरूका बारेमा तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ, उनीहरूका सम्बन्धमा यो दृष्टान्तमा कस्तो सान्त्वना समावेश गरिएको छ ?

  ३. एउटा हराएको भेड़ालाई भेट्टयाउनु भन्ने कुरालाई येशूले पश्चातापसँग तुलना गर्नुहुन्छ (७) । यो दृष्टान्तअनुसार, पश्चाताप भनेको के हो ? (मूल पाठमा सीमित रहनुहोस्)

  ४. “पश्चाताप गर्न आवश्यक नभएका यी सम्मानित मानिसहरू” लाई तपाईंको विचारमा कहाँ भेट्टयाइन्छ होला (७) ?
 • फरिसीहरूले घरीघरी पढिरहने एउटा पद यशैयाको पुस्तकमा रहेको छ: “हामी सबै भेड़ाझैँ बरालिएका छौं। हामी हरेक आफ्‍नै बाटोतिर लागेका छौं, र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनुभएको छ (यशैया ५३:६) ।” पुन: एकपटक यी ९९ भेड़ाहरू भनेका को हुन् ?

  ५. फरिसीहरूले कस्ता पापहरूबाट पश्चाताप गर्नुपर्दछ (२) ?
 • उनीहरू हराएको कुरा किन फरिसीहरूले महसुस गरेनन् ?
 • यी दुईमध्ये तपाईं कुनचाहिँ समूहको हुनुहुन्छ: हराएकाहरू वा पाइएकाहरू ?

  ६. येशूको दृष्टान्तमा, यो उत्सवहरूले स्वर्गमा पाइने अनन्त जीवनलाई सङ्केत गर्दछ । किन त्यो उत्सव केवल हराएको एउटा भेड़ाको निम्ति मात्र थियो र आफैसँग भएको ९९ भेड़ाहरूका लागि चाहिँ थिएन (६) ?

  ७. उसको वा उनको आफ्नै प्रयासले स्वर्गमा पुग्न सक्दैन भन्ने कुराले के बुझाउँछ (५) ?
  ८. पापीहरूलाई निम्तो दिने तथा उनीहरूसँगै खाने येशूलाई हिजोआज हामी कहाँ भेट्टयाउँछौं (२) ?

  खुशीको सन्देश: बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई भेड़ासँग तुलना गरे । संसारको पापलाई उठाइलैजाने परमेश्वरको थुमा उहाँ बन्नुभयो (यूहन्ना १:२९) । तर, त्यसको विपरीत येशूलाई मरुभूमिबाट बचाइएन, उहाँलाई त्यहाँ मारियो । उहाँलाई घरसम्म बोकेर लगिएन, तर हाम्रा सबै पापहरू उहाँले बोक्नुभएको थियो ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster