GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१. खुशीको सन्देशको थालनी १:१–११


पृष्टभूमिः पुरानो नियममा अगमवक्ता एलियाले जस्तो पहिरन लगाएका थिए, त्यही किसिमको वस्त्रलाई
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि लगाएका थिए (२ राजाहरू १:८ लाई तुलना गर्नुहोस्) । मरुभूमिमा खाइने
सामान्य खाना भनेको मह तथा सलह हुने गर्दथ्यो । कसैको जुत्ता खोल्नु भनेको सेवक वा नोकरको
सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम हुने गर्दथ्यो । टिपोट: यदि कसैले अघिल्लो प्रश्नको जवाफ दिएनन् भने
मात्र कोष्ठभित्र रहेको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।
१. यदि एउटा व्यक्तिले आफ्नो सबै जवानी काल मरुभूमिमा बिताउँछ भने, उसले कस्तो किसिमको
कुराहरूलाई सिक्दछ होला ? (यूहन्नाको दिनहुँको जीवन मरुभूमिमा कसरी बित्दथ्यो होला ? कल्पना
गर्नुहोस्) ।
 • यो खण्ड लेखिएको समयमा, यूहन्ना अघिबाटै ३० वर्षको भइसकेका थिए । उनको उमेरको
  जवान मानिसहरूले सामान्यतया पछ्याउने कुराहरूलाई किन उनले पछ्याएका थिएनन्
  होला ?
 • किन यूहन्नाले राजधानी सहर यरूशलेममा सामान्यतया आफ्नो सेवकाइ गरिरहेका थिएनन् ?
 • यूहन्नाको लोकप्रियताको रहस्य के थियो ?
  २. किन मानिसहरूले यूहन्नाको बप्तिस्मा लिन रुचाएका थिए भन्ने विभिन्न कारणहरूबारे सोच्नुहोस् ४–५) ?
 • यूहन्नाले उनीहरूलाई बप्तिस्मा दिन सहमत हुनुभन्दा पहिले किन मानिसहरूले सार्वजनिक
  रूपमा आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो (५) ?
 • यदि तपाईंले आफ्नो पापलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु परेको भए, तपाईंको विचारमा
  के तपाईंले आफैलाई बतिप्समा लिन तयार गर्नुहुने थियो होला ?
 • येशूको निम्ति बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाइले कसरी मार्ग तयार पारेको थियो होला २–४) ? येशूले आफ्नो सेवकाइलाई थालनी गर्नुभन्दा पहिले कसरी यूहन्नाको सेवकाइ
  आवश्यक थियो ?
  ३. येशूलाई हाम्रो हृदयमा प्रवेश गराउनको निम्ति कसरी हामीले हाम्रो हृदयलाई तयार पार्न सक्छौं (३) ?
 • अन्य मानिसहरू (जस्तै कि आफ्ना प्रियजनहरू) जीवनमा येशूलाई प्रवेश गराउनको निम्ति
  कसरी हामीले उहाँको लागि बाटो तयार पार्न सक्छौं ?


  ४. किन लोकप्रियताले यूहन्नालाई अहंकारी बनाएन ?
 • आउँदै गर्नुभएको मसीहको जुत्ताको फित्ता खोल्नसमेत पनि यूहन्नाले आफैलाई योग्यको ठानेन ?
  ५. येशूको बप्तिस्मा तथा यूहन्नाको बप्तिस्माबीच के भिन्नता रहेको छ ? (येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई
  पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भन्नाले के बुझिन्छ (८) ?
 • यो खण्डमा आधारित हुँदै मुक्तिको निम्ति बप्तिस्मा किन आवश्यक हुन्छ ?
  ६. येशूले कुनै पनि कुराको निम्ति पश्चाताप गर्नुआवश्यक नभए तापनि किन उहाँले पश्चातापरूपी
  बप्तिस्मा लिन मन पराउनुभयो ?
  ७. येशूको बप्तिस्माको समयमा त्रित्व परमेश्वरको उपस्थिति कसरी रहेको थियो ?
 • किन परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई उहाँको बप्तिस्माको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वर्गबाट
  आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गर्न मन पराउनुभयो (११) ?
  ८. जब स्वर्गीय पिताले तपाईंलाई यतिखेर तत्कालै हेर्नुहुन्छ, के पद ११ मा भएको शब्दहरू तपाईंको
  लागि पनि भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ? कारणहरू दिनुहोस् ।
  खुशीको सन्देश: पद ११ मा भएको शब्दहरूले परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभएको शब्द स्मरण गराउँछ ।
  जस्तै: “उह लाँ े भन्ुभभयो, “तेरो छोरो, अर् ात् तलैं े म य गरेको तेरो एउट छोरो इसह कल ई ललएर मोरीय हको देशम गई
  ाँ म त्यसल ई होमबलल गर् (उत्पत्ति २२:२) ।” येशूको बप्तिस्मा भनेको त्रूmसतर्फ
  मले ताँल ई देख एको ड ड
  उहाँले बढाउनुभएको पहिलो कदम थियो ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster