GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२. स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीरमा २:१–१२


पृष्टभूमिः येशू ख्रीष्टको समयमा घरहरूका छानोहरू समतल हुने गर्दथे र ती टायलहरू तथा
चुनढुङ्गाहरूले बनेका हुन्थे । ती हिजोआज हाम्रा घरका छानाहरूभन्दा सजिलैसँग भत्काउन सकिने
किसिमको हुन्थ्यो । अनि बाहिरतिरचाहिँ छानोसम्म पुग्ने भन्याङ हुने गर्दथ्यो । यदि कुनै व्यक्तिलाई
पक्षघातको रोग लागेको हुन्थ्यो भने, त्यो सामान्यता रक्तस्रावको कारणले हुने गर्दथ्यो र त्यो
सामान्यतया अर्धवैँसे वा पाको उमेरतिर हुने गर्दथ्यो । मान्छेको पुत्र भनेको येशू आफै नै हुनुहुन्थ्यो ।
१. यसरी पक्षघात भएको मान्छेको दैनिक जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला, एकैछिन् कल्पना गर्नुहोस् । उसले
कस्तो किसिमको कठिनाईहरूलाई सामना गरेको थियो होला ? (त्यस्तो व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको

उपचारको खाँचो पर्दथ्यो होला ? यसरी बिमारी परेको कारण कसरी उसको अन्य मानिसहरूसँगको
सम्बन्धलाई असर गरेको थियो होला ? भविष्यको निम्ति उसको योजना तथा कल्पनाहरू कस्ता
थिए होलान ? उसको जीवनको अर्थ के थियो ?)
 • यो पक्षघातीको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको दैनिक जीवन कस्तो भएको थियो होला, कल्पना गर्नुहोस् ।
  त्यो कस्तो हुन्थ्यो होला ?
  २. पद ५ मा त्यो व्यक्ति पापी भएको कुरा स्पष्ट छ । यदि आफू चल्न पनि नसिकने अवस्थामा एउटा
  व्यक्तिले कस्तो किसिमको पाप गर्न सक्छ होला र ?
 • छलफल गर्नुहोस्: मानिस भएको हुनाले यस्ता किसिमको बिमारीले हामीलाई असल गर्दथ्यो कि
  झन् खराब ?
  ३. यसरी पक्षघाती त्यो व्यक्तिलाई बोकेर लैजाने मानिसहरू को थिए ? विविध सम्भावनाहरूबारे
  छलफल गर्नुहोस् ।
 • पद ३–४ मा देखाइझैं यी मानिसहरूलाई कुन कुराले त्यति दृढ बनायो होला ?
 • यसरी आङ्खनो साथीलाई येशूको अघि पुन्याउनको निम्ति ती मानिसहरूले के के गर्नुपरेको थियो
  होला ? उसको घरदेखि निकाल्ने क्रममा के के गर्नुपरेको थियो होला ? प्रत्येक कदमलाई वर्णन
  गर्दै कल्पना गर्नुहोस् । (कुन कुरा सजिलो थियो र कुनचाहिँ कठिन ?)
  ४. निको होस् भनेर यी साथीहरूले पक्षघाती मान्छेलाई येशूसमक्ष ल्याएका थिए । तर निको गर्नुभन्दा
  पहिले किन येशूले त्यस व्यक्तिको पाप क्षमा गर्नुभयो ? (किन येशूले त्यसरी प्रक्रियालाई अघि
  बढाउनुभयो ?
 • यस पक्षघाती मान्छेको लागि पापको क्षमादानले के कुरा बुझायो ?
  ५. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले सबैभन्दा कठिन समस्यालाई येशूकहाँ ल्याउनुभयो र उहाँले त्यसलाई
  समाधान गर्नुको सट्टामा यसरी भन्नुभयो: मेरो छोरा/छोरी, तेरा पापहरू क्षमा भएका छन् ।
  त्यसबेला तपाईं खुशी वा दुखी के हुनुहुनेछ होला ?
 • यदि तपाईंले छनोट गर्ने मौका पाउनुभयो भने, तपाईंले के छान्नुहुन्छ होला: आङ्खना समस्याहरू
  समाधान नभएकोमा खुशी हुनुहुने थियो होला ? वा तपाईंका समस्याहरू समाधान भएका छन्
  तर तपाईंको विवेक दुखिरहेको हुनेछ होला ?
 • आङ्खना पापहरू क्षमा पाएर जब उक्त पक्षघातीको हृदय हलुका भएको थियो, तब बिमारीप्रति
  उसका स्वभाव कसरी परिवर्तन भयो ?


  ६. पद ५ख मा येशूले कसको विश्वासको बारेमा चर्चा गरिरहनुभएको छ ? वाक्यसंरचनालाई ध्यान
  दिएर हेर्नुहोस् ।
 • कतिबेला उक्त पक्षघातीले येशूमा विश्वास गर्न थालेको थियो ?
  ७. पद ९ मा येशूले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् । (के त्यस मान्छेलाई निको पार्नमा येशूले कुनै
  मूल्य चुकाउनुपर्यो ? यो मान्छेको पापहरू क्षमा दिनको निम्ति येशूले कस्तो मूल्य चुकाउनुभयो ?
  ८. यो पाठले विश्वासको बारेमा मात्र चर्चा गरिरहेको छैन तर अविश्वासको बारेमा पनि । येशूले
  पापहरू क्षमा दिन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न व्यवस्थाको शिक्षकहरूलाई किन कठिन भएको
  थियो ?
  ९. आफै आउन नसक्ने वा नचाहने हाम्रा प्रियजनहरूलाई कसरी हामीले बोकेर येशूसमक्ष पुन्याउन
  सक्छौं ? (उनीहरूले येशूलाई कहाँ भेट गर्न सक्छन् ?)
  १०. मेरो छोरा/छोरी तिम्रा पापहरू क्षमा भएका छन् भनेर उहाँले भन्न सक्नुभएको होस् भन्नाको
  लागि येशूले तपाईंलाई यो बाइबल अध्ययनमा डोन्याउनुभएको छ । तपाईक
  ं ो वर्तमान् परिस्थितिमा
  यी शब्दहरूका अर्थ के हुन सक्छन् ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster