GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

३. येशूको निम्ति थापिएको पासो ३:१–६


पृष्टभूमिः येशू तथा उहाँका विरोधीहरूबीचको शबाथसम्बन्धी विवादलाई २ः२३–२८ मा वर्णन गरिएको
छ । यो दोस्रो हो । शबाथलाई एकदमै विस्तृत प्रकारले पालन गर्नु भनेको भनेको मसीहको आगमन
तथा एउटा व्यक्तिको निम्ति आवश्यक कुरा हो भन्ने शर्त फरिसीहरूका थिए ।
१. कसरी कुँजो हात भएको व्यक्तिको दैनिक जीवनलाई त्यसले असर गरेको थियो ? (जस्तै: उसको
काम, उसको आर्थिक अवस्था, उसको परिवार तथा परमेश्वरसँगको उसको सम्बन्ध आदि ? केवल
एउटै मात्र हात चलाउन सक्ने व्यक्तिलाई त्यतिबेला कस्तो किसिमको काम उपलब्ध थियो होला ?)
 • यो व्यक्तिको हात सुरुमा ठीकै थियो भन्ने कुरा हामीले पद ५ बाट बुझ्दछौं । जब यो व्यक्तिको
  हात कुँजो भयो तब उसलाई कस्तो परिस्थिति भएर जानुपन्यो होला ? सायद दुर्घटनाको
  कारणले त्यसो भएको थियो होला ?
 • यो पाठबाट यस मान्छेको चरित्रबारे तपाईंले कस्तो प्रभावलाई पाउनुहुन्छ होला ?


  २. त्यस बिहान सभाघरको वातावरण कस्तो थियो ?
 • मूलपाठबाट हामी यो थाहा गर्न सक्छौं उक्त मान्छे सभाघरमा निको हुनको निम्ति आएको
  थिएन । त्यसो भए ऊ किन आयो त ?
 • किन यो मान्छेले येशूसँग मद्दत मागेन ?
 • त्यस विश्राम दिनमा सभाघरमा यो मान्छे तथा फरिसीहरू आउनुको अभिप्रायहरू के थिए
  होलान ? तुलना गर्नुहोस् ।
  ३. फरिसीहरूले येशूलाई गलत हुन् भनी ठानेका कुरा किन उनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउँदै प्रत्यक्ष
  बताइदिएनन् ?
 • कुँजो हात भएको मान्छेको बारेमा फरिसीहरूले के सोचे ?
  ४. त्यस व्यक्ति जहाँ थियो, त्यही नै चङ्गाई नगरी किन येशूले उक्त मान्छेलाई सबै मानिसहरूका अघि
  उभिन लगाउनुभयो ?
 • कुनै पनि मान्छेको अनुरोधमा उक्त मान्छे उठ्ने थियो होला ? तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
  ५. पद ४ मा येशूले आफ्नो तथा आफ्ना विरोधीहरूका अभिप्रायलाई स्पष्टसँग देखाउनुभयो ।
 • जीवन बचाउने वा मार्ने भन्ने जस्तो कठोर अभिव्यक्तिद्वारा येशूले यहाँ के भन्न खोज्नुभएको
  छ?
 • (फरिसीहरूका बानीहरूले कसरी यो मान्छेलाई मार्न सक्ने थियो ? कसरी येशूले त्यसको
  जीवनलाई बनाउनुभयो ?)
  ६. येशूको रीसलाई सुसमाचारहरूमा विरलै पाइन्छ । यो परिस्थितिमा किन येशू रिसाउनुभयो तथा
  दुखित हुनभ
  ु यो (५) ?
  ७. जसरी उसका हात तन्काऊ भनी बताइयो, तब येशूको बारेमा उसले के विश्वास गरिरहेको थियो ?
 • आज पनि तपाईंबाट येशूले विश्वासको त्यस्तै कदम के अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ?
  ८. येशूले बोल्नुभएको तथा गर्नुभएको कुन कुराले फरिसीहरूलाई त्यति धेरै रिस उठायो ताकि
  उनीहरूले उहाँलाई हत्या गर्ने सोचे ?
 • यो घटनामा देखाइएअनुसार परमेश्वरमाथिको फरिसीहरूको विश्वास कसरी गलत थियो ?
  ९. आफ्नै जीवनलाई जोखिममा पारेर भए तापनि यस मान्छेलाई निको पार्नुको महत्व के थियो (४) ?
 • किन येशूले मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुभयो र बचाउनुभयो तापनि उहाँ किन मारिनुभयो (४) ?

  खुशीको सन्देश: येशूले सिकाउनुभएको शबाथको सिद्धान्त भनेको फरिसीहरूले सिकाएको
  शिक्षाभन्दा एकदमै फरक थियो । फरिसीहरूका निम्ति त्यसले मानिसहरूले आफैलाई बचाउनको
  निम्ति पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्ने बुझाउँथ्यो । तर येशूको निम्ति त्यसले सुसमाचारको छायालाई
  झल्काउँथ्यो र आफ्ना पापहरूबाट क्षमा पाउन उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुने
  विश्रामलाई बुझाउँथ्यो (हिब्रू ४:९–१०) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster