GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

४. आँधीतुफानको बीचमा ४:३५–४१


पृष्टभूमिः चेलाहरूमा चार पेशीय मछुवालाहरू थिए । उनीहरूले गालील झीललाई आफ्नै हातहरूभैंm
राम्ररी चिनेका थिए ।
१. गालीलको झील भनेको त्यसको आकारमा २०×१२ किलोमिटर थियो । यस्तो झीललाई पार तर्नको
निम्ति लगभग कति समय लाग्दछ होला ?
 • झण्डै रात पर्न लागेको बेलामा यस्तो झीललाई पार गर्न कसैले अह्राएको सुन्दा तपाईंलाई
  कस्तो लाग्छ ?
 • जब येशूले चेलाहरूलाई साँझतिर त्यसरी उक्त झीललाई तर्नु भनी भन्नुभयो, तब किन
  चेलाहरूले कुनै विरोध जनाएनन् ?
  २. यसरी आँधीबेहरीले डुङ्गा हल्लाइरहेको बेलामा कसरी कुनै व्यक्ति मस्तसँग सुतिरहन सक्छ र ?
  विभिन्न कारणहरू देखाउनुहोस् । (त्यसले परमेश्वर तथा उहाँको आफ्नै मृत्युको सम्बन्धमा के कुरा
  प्रकट गर्छ ?)
  ३. तपाईंको विचारमा चेलाहरूले डुङ्गालाई पानीमा त्यसरी डुब्न नदिई तैरी राख्नको निम्ति कस्ता
  कदमहरू चालेका थिए होलान ?
 • त्यस्तो परिस्थितिमा चेलाहरूले परमेश्वरको सामथ्र्यमा किन विश्वास गर्न सकेनन् होला ?
  ४. तपाईं तथा तपाईंका प्रियजनहरू पानीमा डुब्नै लागेको जस्तो परिस्थितिमा पनि येशूचाहिँ
  निदाइरहनुभएको जस्तो के तपाईंले कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ ? त्यसबारे बताउनुहोस् ।
 • पद ३८ चाहिँ एउटा प्रार्थना हो । यो पदद्वारा हामीले प्रार्थनाको बारेमा के सिक्दछौं ?
  ५. उनीहरूलाई आवश्यक मद्दत उनीहरूले पाए तापनि चेलाहरू किन छक्क परे ?
  जब तपाईंले अन्तिम पटक गम्भीर सङ्कष्टलाई सामना गर्नुभयो, त्यतिबेला तपाईं कसरी
  चेलाहरूजस्तो हुनुभयो/भएन ?

  ६. यसरी जीवनका सङ्कष्टहरूमा हामीले कस्तो किसिमको आशा गर्न सक्छौं ?
  ७. आँधीबेहरीले साँच्चिनै येशूको आज्ञालाई माने भन्ने कुरा विश्वास गर्न तपाईंलाई कतिको सजिलो वा
  कठिन भयो (३९) ? कारण दिनुहोस् ।
 • तपाईंको जीवनको आँधीको बीचमा अहिले नै येशू खडा भएर यसरी भनी रहनुभएको छ: शान्त
  र स्थिर होअ । तपाईंको परिस्थितिमा यी शब्दहरूले कस्तो अर्थ दिन्छ होला ?
  ८. जब पद ४० मा भएको कुरालाई चेलाहरूले सुने, तब उनीहरूले कस्तो महसुस गरे ?
 • यदि चेलाहरूलाई भनेझैं शब्दहरू तपाईंलाई पनि भन्ने हो भने, तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया
  देखाउनुहुने थियो होला (४०) ?
  ९. मृत्युको डर तथा येशूले अच्चमका कामहरू गरिसक्नुभएपछिको डरबीचको भिन्नता के रहेको छ ४०–४१) ?
  १०. विश्वासमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई येशूले किन मद्दत गर्नुहुन्छ ?
 • यो अनुभवद्वारा चेलाहरूको विश्वास कसरी परिवर्तन भयो ?
 • तपाईंले अहिले अनुभव गरिरहनुभएको सङ्कष्टद्वारा तपाईंको विश्वास कसरी परिवर्तन होस्
  भन्ने तपाईं चाहनुहुन्छ ?
  खुशीको सन्देश: चेलाहरू डुब्नबाट बचाइएका थिए, तर येशू आफैचाहिँ त्यसरी बचाइनुभएन । त्रूmसमा
  चढाइएर मारिनु भनेको डुबेर मर्नु भनेजस्तै नै हो किनकि दुवै अवस्थामा ठीक त्यसरी नै सास
  रोक्किएको हुन्छ । अगुवाले भजन ६९:१–२ र १४–१५ पढ्न सक्नेछन् । येशू त्रूmसको सङ्कष्ट सहेर
  मर्नुभयो भनी वर्णन गरिएको भजनहरूमध्ये यो पनि एउटा हो । आगोको समुद्रमा डुबेर मर्दै गरेको
  अवस्थाबाट बचाउनको निम्ति येशूले यही नै मूल्य चुकाउनु परेको थियो (प्रकाश २०:१४) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster