GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

५. आशाविहीन अवस्था ५:१–२०


पृष्टभूमिः यो खण्डमा भएको मान्छे सायद गैरइसाई थियो किनकि ऊ गालील तालको पूर्वतिर बस्ने
गर्दथ्यो । गैरइसाईहरूले सुँगुरहरू पाल्ने गर्दथे र खान्थे तर यहूदीहरूले त्यो कहिल्यै खाँदैन थिए ।
मानिसहरूमा दुष्टात्मा प्राय: मूर्तिपूजाको माध्यमद्वारा आउने गर्दथ्यो । बथान भन्नाले रोमी सेनामा
भएका ६,००० बराबरको सङ्ख्यामा हुने जवानहरूजतिकै हुन् ।


१. दुष्टात्मा लागेको उक्त व्यक्तिका नातेदारहरू थिए (१९) । उसको त्यस्तो डरलाग्दो दुर्भाग्यबाट
बचाउनको निम्ति उसका नातेदारहरूले कस्तो प्रयास गरेका थिए ?
 • यस्तो परिस्थितिमा उसका पत्नी, बच्चाहरू तथा अभिभावको अवस्था कस्तो थियो होला (३–५) ?
 • हाम्रो समयमा कस्ता मानिसहरूलाई यस खण्डमा उल्लेख भएजस्तै आशाविहीन अवस्था भनेर
  लिन सकिन्छ ?
  २. पद ३–७ मा कस्ता कुराहरू उक्त मान्छेले आफ्नै इच्छामा गरेको थियो भने, अन्य दुष्टात्माको
  शक्तिले उसलाई जर्बजस्ती गराएको थियो ?
 • येशूबाट यो मान्छेले के चाह्यो (६–७) ? (यो मान्छेको बानीमा कस्तो विपरीत कुरा तपाईंले
  देख्न सक्नुहुन्छ ?)
  ३. यो मान्छेले येशूबारे कुन कुरा उहाँलाई देख्नुभन्दा अघि नै थाहा गरेको थियो र उसले त्यो जानकारी
  कहाँबाट पायो (७) ?
  ४. एउटा मान्छेमा ६००० दुष्टात्मा प्रवेश गर्न सक्ने कारण के हुन सक्छ (९) ?
 • नदेखिएको संसारमा रहेको शक्तिको सरचनाबारे येशू र दुष्टात्माबीचको वार्तालापले के कुरा
  प्रकट गर्दछ (८–१३) ?
 • दुष्टात्माहरूको अनुरोधलाई किन येशूले स्वीकार गर्नुभयो र तिनीहरूले भनेजस्तै अनुमति
  दिनुभयो ?
 • यो बाइबल अध्ययनमा सायद त्यस्ता मानिसहरू छन् होला जो यस्ता दुष्टात्माहरू, भूतहरू वा
  अन्धकारका शक्तिहरूदेखि डराउँछन् ? त्यस्ता व्यक्तिलाई यो खण्डले कस्तो सान्त्वना दिन सक्छ ?
  ५. आफ्नो छिमेकी यसरी निको भएकोमा किन गनेसेरतका मानिसहरू खुशी भएनन् (१४–१७) ?
 • आजको समयमा २००० सुँगुरहरूलाई कति पर्दछ होला ?
 • यदि एउटा व्यक्तिलाई बचाउनको निम्ति येशूले तपाईंको सबै सम्पत्तिहरूलाई नष्ट गरिदिनुभयो
  भने, तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुने थियो होला ?
  ६. यो मान्छेको जीवनमा कतिओटा कुराहरू परिवर्तन भए ?
 • येशूलाई भेट गरिसकेपछि, उसले त्यसरी कयौं वर्षसम्म गुफामा बिताएको समयबारे के सोच्यो
  होला ? (कसरी येशूले उसको जीवनलाई अवनतिबाट उन्नतितिर परिवर्तन गर्नुभयो ?)
  ७. किन येशूले उक्त मान्छेलाई आफूलाई पछ्याओस् भनेर चाहनुभएन (१८–१९) ?
 • उहाँले यहूदीहरूलाई प्राय: त्यसरी आफूले गरेको अच्चमको कामबारे अरूलाई नबताउने आज्ञा
  दिनुभए तापनि किन यस गैरयहूदी व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले त्यो बताउने आज्ञा दिनुभयो ?


  ८. पद १९ मा भएको शब्दहरू येशूले आज हामी सबैसँग बोल्नुहुन्छ । तपाईंको वर्तमान परिस्थितिमा
  तिनीहरूले तपाईंलाई के बुझाउँछन् ? (तपाईंले आफ्ना छिमेकीहरूलाई कुन महान् कुराहरू
  बताएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ ?)
 • यो पाठअनुसार, आशाविहीन अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई तपाईंले कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ ?
  ९. येशूले शैतानसँगको प्रतिस्पर्धामा १०–० ले जित्नुभयो । त्यसो भए किन उहाँले कल्वरीको
  प्रतिस्पर्धामा आफ्नो मुद्दालाई हार्नुभयो त ?
  खुशीको सन्देश: अगुवाले यशैया ५२:१४ र ५३:३ लाई पढ्न लगाउन सक्नेछन् । गनेसेरेतको मान्छेको
  जस्तै अवस्था येशू त्रूmसमा रहँदा उहाँलाई भएको थियो । त्यतिबेला दुष्टात्माहरूलाई उहाँलाई सताउने
  अनुमति दिइएको थियो । उहाँले परमेश्वरसमक्ष हाम्रा सबै पापहरूलाई उठाउनुभएको कारण उहाँलाई
  त्यसरी सताइने अनुमति दिइएको थियो ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster