GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

७. एउटा स्त्री जसले आफ्नो स्त्रीत्वको पहिचानलाई गुमाएकी थिइन् ५:२५–३४


पृष्टभूमिः मोशाको व्यवस्थाअनुसार रजस्वलाको समयमा स्त्रीलाई धार्मिक दृष्टिकोणले अशुद्ध मान्ने
चलन थियो । त्यस्तो अवधिबाट गुज्रिरहेकी स्त्री वा तिनले छोएको कुनै पनि कुरालाई छुने अनुमति
दिइँदैन थियो । अनि त्यसअवधिभरि तिनले मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थिइन् (लेवी १५) ।
१. यदि उक्त स्त्री तीसदेखि चालीस वर्षको उमेरकी थिइन् भने, तिनी किशोरवस्था छँदादेखि नै तिनी
बिमार भएकी थिइन् भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि तिनले विवाह गरेकी भए, यस
बिमारीले तिनको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ने थियो होला ? यदि तिनी अविवाहित भएको भए के
हुने थियो होला ?
 • शारीरिक रूपमा यसरी निरन्तर रक्तस्रावको परिणाम कस्तो रह्यो होला ?
 • त्यस्तो प्रकारको बिमारीले एउटा व्यक्तिको स्व:प्रतिष्ठामा कस्तो असर गर्नेछ ?
  २. यसरी किशोरवस्थादेखि नै यस्तो बिमारीको शिकार भएकी स्त्रीले परमेश्वरबारे कस्तो धारणा राखेकी
  थिइन् होला ?
 • यसरी लामो समयदेखि बिमारी भएको हुनाले, परमेश्वरसँगको तिनको सम्बन्धमा सम्भाव्य
  रूपले कस्तो परिवर्तन ल्याएको थियो होला ?
  ३. पद २६ मा यसरी भनिएको छ कि कुनै समय यस स्त्रीसँग सम्पत्ति रहेको थियो । उनले ती
  सम्पत्तिहरू कहाँबाट प्राप्त गरेकी थिइन् र त्यसको सम्भाव्य प्रयोग के हुन्थ्यो होला ? सोच्नुहोस् ।
  ४. ती दिनहरूमा स्त्री रोगका चिकित्सकहरू त्यति निपुण हुँदैनन् थिए । किन यस स्त्रीको लागि निको
  हुनु अति नै महत्वपूर्ण भयो र यसरी आफ्ना सबै सम्पत्तिहरूलाई उनले त्यसरी चिकित्सकहरू त्यति
  राम्रो नभए तापनि तिनीहरूमा खर्च गरिन् ?

 • तिनको जीवनको त्यस चरणमा उनले त्यतिबेलाको सबै चिकित्सकहरू तथा धामीझाँक्रीहरूबारे
  कस्तो महसुस गरिन् होला (२६) ?
 • येशू तथा त्यस्ता चिकित्सकहरूबीच के भिन्नता थियो ?
  ५. यसरी अन्य चिकित्सकहरू तथा धामीझाँक्रीहरूबाट दिक्क भएकी स्त्रीले कसरी येशूको वस्त्रलाई
  समेत छोएमा पनि निको हुने निश्चयता दिलायो (२८) ?
 • येशूले तपाईंको सबैभन्दा नराम्रो समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा के
  तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ ?
  ६. अन्य मानिसहरूले झैं यस स्त्रीले किन येशूसँग मद्दत मागिनन् ?
 • किन यस स्त्रीले छुवाइलाई निको हुने आधारको रूपमा लिइन् ?
  ७. येशूको वस्त्रलाई कसैले पछाडितिरबाट मन्द प्रकारले छुँदा पनि येशूले कसरी थाहा पाउनुभयो ?
 • किन येशूले तिनीसँग कुनै कुराकानी नै नगरी त्यसलाई घरमा जान दिनुभयो ?
  ८. पद ३० मा भएको येशूको प्रश्नलाई स्त्रीले सुनिन् तब तिनले कस्तो महसुस गरिन् होला ?
 • जब येशूले पछाडि फर्केर तिनलाई हेर्नुभयो, तब उक्त स्त्रीले उहाँको आँखाहरू तथा अनुहारमा
  के देखिन् (३२) ?
  ९. येशूसँग उक्त स्त्रीले एउटै पनि शब्द बोल्ने आँट गरेकी थिइनन्, तरैपनि तिनले सम्पूर्ण कुरा उहाँको
  अघि व्यक्त गर्न पुगिन् । तिनले के भनिन् (३३) ?
 • के तपाईंले येशूसँग त्यसरी आफ्नो जीवनको सबै कुरा भन्नुभएको छ ? यदि छैन भने, किन
  भन्नुभएको छैन ?
  १०. पद ३४ लाई दुईओटा तरिकाले अनुवाद गर्न सकिन्छ: तपाईंको विश्वासले तपाईंलाई चतपाईंको
  विश्वासले तपाईंलाई चङ्गाई गन्यो वा तपाईंको विश्वासले तपार्इंलाई बचायो । किन येशूले यी
  निश्चित कुराहरू त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो ?
 • किन येशूले यस स्त्रीलाई छोरी भन्नुभयो, यद्यपि येशू तथा त्यस स्त्री झण्डै नै उही उमेरका
  थिए ?
  खुशीको सन्देश: त्रूmसिकरण तथा कोर्रा खाएर येशू आफै पनि विधिवत् रूपले अशुद्ध हुनुभयो । उहाँलाई
  छुने प्रत्येक व्यक्ति नै अशुद्ध भए । यो स्त्री तथा तपाईंलाई बचाउनको निम्ति येशूले यही नै मूल्य
  चुकाउनु परेको थियो ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster