GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

८. थालमा टाउको ६:१६–२९


पृष्टभूमिः हेरोद वास्तवमा राजा थिएनन् तर रोमी सरकारको अनुमतिद्वारा प्यालेष्टाइनभरि शासन गर्ने
अधिकार पाएका राज्यपाल मात्र थिए । जब यहूदी इतिहासकार योसेफसले हेरोदको विवाहबारे लेख्छन्,
उनले पनि बाइबलमा उल्लेखभएअनुसारकै यथार्थहरूबारेमा बताउँछन् । हेरोदको एउटा छोरीको
नाउँलाई उनले पनि सलोमी भनी बताएका छन् । आफू पक्राउ परेको बेलामा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको
उमेर झण्डै ३० वर्षको भएको थियो ।
१. किन हेरोदले आफ्नो भाइको पत्नीलाई आफ्नो बनाउन चाहे (१७–१८) ? विभिन्न कारणहरूबारे
सोच्नुहोस् ।
 • अनि किन तिनले पनि आफ्नो पतिलाई छोडेर आफ्नो जेठाजुसँग विवाह गर्न चाहिन् होला ?
  विभिन्न सम्भाव्य कारणहरूबारे सोच्नुहोस् ।
  २. हेरोदको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु भनेको निश्चय नै खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा पाए
  तापनि किन बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उनको निजी जीवनलाई हस्तक्षेप गर्न चाहे ?
 • यदि तपाईंको निजी जीवनको पापलाई थाहा पाएर कुनै व्यक्तिले तपाईंलाई हप्काउँछ भने,
  तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ होला ?
 • उनको पतिले भन्दा पनि बढी हेरोदियासले किन यूहन्नालाई त्यति घृणा गरिन् होला (१९–२०) ?
  ३. जेलभित्र बाँधिएर रहेको समयमा तपाईंको विचारमा यूहन्नाले के कुरा सोचिरहेका थिए होलान ? (के
  उनले हेरोदलाई आलोचना गरेकोमा यूहन्ना कहिल्यै दुखित भएका थिए होलान ?)
  ४. यूहन्ना मात्र बन्दी बनाइएका भए तापनि, किन हेरोद उनीसँग डराएका थिए (२०) ?
 • यूहन्ना हेरोदको जेलमा परेको भए तापनि तिनी किन हेरोदसँग डराएनन् ?
 • यूहन्नाको सन्देशमा भएको कुन कुराले हेरोदको रूचीलाई जगायो ?
  ५. हेरोदियासको छोरी किशोरवास्थामा थिइन् । तपाईंको विचारमा यदि बेलासम्म उनले कस्तो
  किसिमको जीवनलाई जिइरहेकी थिइन् होला ?
 • आमा र छोरीबीचको सम्बन्धबारे कथाले कस्तो किसिमको प्रभावलाई दिन्छ (२१–२८) ?
 • उनको उमेरका अधिकाँश केटीहरूले चाहने राम्रो लुगाहरू वा डुङ्गा वा घोडा रूपी उपहारलाई
  तिनले किन चाहिँनन् ?

  ६. किन हेरोदियास तथा तिनको छोरीले यूहन्नालाई मार्ने आदेशमा मात्र सन्तुष्ट नभई तिनको टाउको
  मागे ? अनि किन त्यो थालमा चाहे र झोला वा बाकसमा चाहेनन् ?
 • यो खण्डमा तपाईंले कतिओटा हत्यालाई पाउनुहुन्छ ?
 • यो घटनाले उक्त केटीको भविष्यलाई कस्तो असर गन्यो होला ?
  ७. हेरोदबारे पद २६ले के प्रकट गर्दछ ?
 • हेरोदले गरेका अन्य हिँसात्मक कार्यभन्दा यूहन्नाको हत्याले किन त्यति ठूलो प्रभाव पान्यो होला
  (१६) ?
  ८. तपाईंको विचारमा, यूहन्नाले उनको अन्तिम समयमा कस्तो महसुस गरे होलान ?
 • मसीहको अग्रदूतले किन त्यसरी दुभाग्र्यपूर्ण प्रकारले मर्नु पन्यो ?
  ९. आफ्नो गुरुको त्यसरी अन्त्य भएको देख्दा यूहन्नाका चेलाहरूले के सोचे होलान (२९) ?
 • के तपाईंलाई यूहन्नाको जीवन अति नै छिट्टै समाप्त भएको जस्तो लाग्छ ? कारण दिनुहोस् ।
 • यूहन्नाको जीवनलाई हेरोद तथा हेरोदियाससँग तुलना गर्नुहोस् ।
 • यूहन्ना तथा येशूको जीवन र मरणबारे कस्ता कुराहरू मिल्दोजुल्दो/फरक छन् ?
  १०. आजको समय तथा तपाईंको व्यक्तिगत जीवनको लागि यो पाठबाट तपाईंले सिक्न सक्ने प्रमुख
  कुरा के होला ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster