GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

११. आफ्नै इच्छा नभएको अन्धो मान्छे ८:२२–२६


पृष्टभूमिः यो मान्छेले पहिले देख्दथ्यो भन्ने कुरालाई हामी सुसमाचारबाट पाउँदछौं किनकि येशूले
जन्मँदादेखिकै अन्धो एउटै मात्र व्यक्तिलाई चङ्गाई गर्नुभएको थियो (यूहन्ना ९:३२) । येशूले कुनै
व्यक्तिलाई विभिन्न चरणमा चङ्गाई गर्नुभएको एउटै मात्र व्यक्तिको बारेमा यस खण्डले बताउँदछ । यो
घटनाको ठीक अघि येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग आत्मिक अन्धोपनाको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो १८) । अनि यो अच्चमको काम गरिएको स्थान; बेथसेदाको आत्मिक अविश्वासबारे एक पटक येशूले
उजुरी गर्नुभएको थियो (मत्ती ११:२१) ।
१. किन अन्धो व्यक्तिले येशूबाट कुनै कुरा मागेन ?
 • यतिबेलासम्म यो मान्छेको जीवन कस्तो थियो होला, कल्पना गर्नुहोस् ।
 • कुन कुराले यो मान्छेलाई यति असक्रिय बनाएको थियो ? विभिन्न कारणहरू दिनुहोस् ।
  २. यस अन्धो व्यक्तिका साथीहरूले येशूद्वारा उनीहरूका साथीलाई के गरेको चाहे (२२) ?
 • यी साथीहरूका अनुरोधप्रति येशूले कसरी उत्तर दिनुभयो ?
 • तपाईं अन्धो मान्छेजस्तो हुनुहुन्छ कि येशूकहाँ त्यस मान्छेलाई ल्याउने उनका साथीहरूजस्तो ?
  ३. किन येशूले उक्त मान्छेलाई बेथसेदामा चङ्गाई गर्न चाहनुभएन तर उक्त गाउँभन्दा बाहिर चङ्गाई
  गर्न चाहनुभयो ?
 • कल्पना गर्नुहोस् कि अपरिचित व्यक्ति जसलाई तपाईंले देखिरहनुभएको छैन र उसले तपाईंको
  हात समात्दछ । तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ ?
 • (येशूले जसरी उक्त अन्धो मान्छेको हात समातेर गाउँबाट बाहिर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो,
  त्यसबेला उक्त मान्छले कुनै आपत्ति जनाएका थिएनन् । उनको त्यस्तो स्वभावले त्यस मान्छेको
  बारेमा के कुरा प्रकट गर्दछ ?)
  ४. यो अन्धो मान्छेको लागि येशूले कुन चारओटा कुराहरू गर्नुभयो ?
 • यो मान्छेलाई चङ्गाई गर्न किन येशूले त्यतिधेरै कार्य गर्नुभयो ? (यसरी विस्तारै चङ्गाई गर्ने
  क्रममा त्यस व्यक्तिले येशूसँग कुराकानी गर्न पाएको थियो । यो सबै प्रक्रियाले उसलाई कुन
  कुरा बुझ्नमा सहायता पुग्यो ?)
  ५. भीडबाट अलग हुनको निम्ति येशूले यस मान्छेलाई गाउँबाट बाहिर निकाल्नुभयो । के त्यतिबेला
  उसको अघि अझै पनि मानिसहरू थिए वा तिनीहरूलाई उसले देख्यो भनी ठानेको कुरा उसको
  भ्रम मात्र थियो (२४) ?

 • येशूले आफ्ना दुवै हातहरूलाई उक्त मान्छेको शिरमाथि राखेर उनले केही देखेँ कि भनेर
  सोध्नुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? कल्पना गर्नुहोस् । यो प्रश्नको सही जवाफ के हुने थियो
  होला ?
 • चङ्गाईको दोस्रो चरणमा किन येशूले यो प्रश्नलाई दोहोन्याउनुभएन (२५) ?
  ६. त्यस मान्छेको साथीहरूले सायद उसलाई गाउँमा पर्खिरहेका थिए होलान । उसले चङ्गाई
  पाइसकेपछि फर्केर त्यही गाउँमा ऊ गएको किन येशूले चाहनुभएन ? (यदि ऊ त्यस गाउँमा
  फर्केर गएको भए, के हुने थियो होला ?)
 • उसको आँखाहरूको साथसाथ, यो मान्छेको जीवनमा अन्य कुन कुराहरूमा पनि उसले चङ्गाई
  पाएको थियो ?
 • यो मान्छेको लागि येशूको अन्तिम लक्ष्य के रहेको थियो ?
  ७. हाम्रो हृदयको आँखाहरूले येशूलाई देख्न सकेको छ कि छैन भनी यो खण्डले हामीलाई पनि सोध्दछ
  (१८) ? येशू यहाँ उभिनुभएको छ र तपाईंलाई यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ: के तिमीले कुनै कुरा
  देखिरहेका छौं ?
 • तपाईंलाई उहाँलाई देख्न सक्नुभएको होस् भनी येशूले कसरी तपाईंको हृदयका आँखाहरूलाई
  खोल्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
  ८. स्वर्गबारे यो अच्चमको कामले हामीलाई के सिकाउँदछ ?
  खुशीको सन्देश: अन्धोको आँखा खोलिदिनु भनेको प्रभु स्वयम् नै आइपुग्नुभयो र मानिसहरूले उहाँलाई
  प्रत्यक्षसँग अनुहारमा हेर्न सक्नेछन् भन्ने एउटा चिन्ह थियो (यशैया ३५:४–५) । तरैपनि, धेरै
  मानिसहरूले उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा देख्न सकेनन् र उहाँ तिनीहरूका आँखाबाट लुक्नुभएको थियो
  येशू जस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै नै प्रकारले उहाँका चेलाहरूले समेत उहाँलाई देख्न सकेनन् (१८) ।
  येशूजस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी नै मानिसहरूले उहाँलाई नदेखेसम्म येशूले हरेस खानुहुन्न भन्ने कुरा यो
  घटनाले देखाउँछ (१ यूहन्ना ३:२) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster