GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१३. मनतातो विश्वासी ९:१४–२९


पृष्टभूमिः दुष्टात्मा लागेको व्यक्तिलाई प्रायः त्यस्ता आत्माले सताइएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ । यो कुनै
किसिमको मानसिक रोग वा छारे रोगभन्दा फरक कुरो हो । येशूमा विश्वास राखेर बप्तिस्मा लिने
व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि यस्तो आत्माहरूले सताउन सक्दैन किनकि उसको हृदयमा पवित्र आत्मा
अघिबाटै रहिरहनुभएको हुन्छ । लूकाका अनुसार, यो खण्डमा भएको उक्त ठीटो भनेको उसका
अभिभावकहरूको एक मात्र सन्तान थिए (लूका ९:३८) ।
१. आफ्नो छोरालाई यसरी दुष्टात्माले सताइएको हुनाले उसको पिताको दैनिक जीवन कस्तो भएको
थियो होला (१७–१८, २०–२२) ? कल्पना गर्नुहोस् । (अभिभावक, छिमेकीहरू, परमेश्वरसँग उसको
सम्बन्ध कस्तो थियो होला ? कल्पना गर्नुहोस् । भविष्यबारेको चिन्तन; ठीटोलाई उपचार गर्ने प्रयत्न
गर्नु इत्यादि)
 • आफ्ना साथीहरूका तुलनामा यस ठीटोको जीवन कस्तो थियो होला ? तुलना गर्नुहोस् ।
  २. पद १४–१८ मा वर्णन गरिएअनुसार, त्यस्तो परिस्थितिमा उक्त ठीटोको पिताको निम्ति सबैभन्दा
  कठिन कुरा के भएको थियो होला ?

  ३. अविश्वासी पुस्ता भनेर येशूले बताउने क्रममा उहाँले कसलाई सङ्केत गर्नुभएको थियो र किन
  तिनीहरूसँग कारोबार गर्न उहाँलाई अति नै कठिन भएको थियो (१९) ?
 • किन येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूसँग रहन अति नै कठिन भयो र विशेष गरी त्यो परिस्थितिमा ?
  ४. मद्दतको निम्ति भावुक हुने क्रममा किन पिताले आफैलाई समावेश गरे ? जस्तै: हामीमाथि दया
  देखाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् ?
  ५.

  पद २३ मा येशूले पिताबाट विश्वासमा स्थिर हुने कुरा माग गरिएको जस्तै देखिन्छ । किन उहाँले
  त्यो माग गर्नुभयो ?
 • तपाईं आफू अघिबाटै बेचैनी भएको बेलामा यदि कसैले सिद्ध विश्वासको माग गन्यो भने,
  तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ होला ?

  ६. पद २४ मा भएको शब्दहरूलाई क्रन्दनको साथ निकाल्ने क्रममा, यस पिताको विश्वास/शंका के
  कस्ता थिए ?
 • तपाईंको आफ्नो अति नै प्रियजनको समस्याको निम्ति ख्रीष्टबाट मद्दत माग्ने क्रममा, तपाईंका
  विश्वास/शंका के कस्ता थिए ?
  ७.

  मद्दतको निम्ति पिताको यस किसिमको अनुरोधले, उनीसँग अघिबाटै बचाइने विश्वास भइसकेको
  वा नभएको के प्रमाणित गर्दथ्यो ? कारणहरू दिनुहोस् ।
 • तपाईंको विचारमा पिता येशूमा कहिले विश्वासी भएका थिए होलान ? विभिन्न
  सम्भाव्यताहरूलाई छलफल गर्नुहोस् ।
  ८. पिता तथा पुत्र दुवैको स्थिर विश्वास नभएको भए तापनि, किन येशूले यस परिवारलाई मद्दत
  गर्नुभयो ?
 • कसको विश्वासले यो अच्चमको कामलाई देख्न सकियो ?
 • तपाईंको प्रियजनहरू सताइएको अवस्थामा येशूद्वारा मद्दत प्राप्त गर्नको निम्ति, तपाईंलाई
  कतिको विश्वासको आवश्यकता पर्दछ होला ?
  ९.

  जब आफ्नो छोरा अचेतन भएर भूईंमा लोट्यो, तब ऊ मरिसकेको थियो होला भनी पिताले
  सोचेको हुन सक्छ (२६) । येशूले मद्दत गर्नुभन्दा अघि किन उसले त्यस्तो अत्याधिक कठोर
  पीडालाई सहनुपन्यो होला ? (यदि येशूले तुरुन्तै मद्दत गर्नुभएको भए, उक्त पिताले के कुरालाई
  बुझ्न असफल हुने थिए होला ?)


 • येशूले कुनै कुरालाई हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले किन कठोर परिस्थिति भएर जाने अनुमति
  दिनुहुन्छ होला ? (यदि उहाँले तपाईंलाई तुरुन्तै मद्दत गर्नुभएको भए, तपाईंले कुन कुरा सिक्न
  असफल हुनुहुने थियो होला ?
  १०. येशूले उसलाई हात समातेर उठाउनुभयो र आफ्नो खुट्टामा खडा गराउनुभयो । यो वाक्यमा
  तपाईंले त्यस व्यक्तिको नाउँ राख्नुहोस् जसबारे तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ । जब तपाईंले त्यसो
  गर्नुहुन्छ, तब पद २७ ले तपाईंलाई के भनेको जस्तो लाग्छ होला ?
  खुशीको सन्देश: दुष्ट मानिसहरू तथा दुष्टात्माहरूले येशूलाई सताए तापनि, उहाँले आफ्नो स्वर्गीय
  पिताको शक्ति र सामथ्र्य तथा प्रेमप्रति स्थिर प्रकारले विश्वास गर्नुभयो । हाम्रा शंकाको बावजुत पनि
  उहाँको सिद्ध विश्वासको कारण हामीले पनि हाम्रो आफ्नै तथा हाम्रा प्रियजनहरूका निम्ति परमेश्वरबाट
  मद्दतको अपेक्षा गर्न सक्छौं ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster