GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१५. येशू तथा बच्चाहरू १०:१३–१६


पृष्टभूमिः येशूको समयमा, जब केटाहरू आठ दिनका हुन्थे, तब उनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तानका
सदस्यहरूका रूपमा अप्नाइन्थ्यो । तरैपनि, समाजमा बच्चाहरूका सामान्य ओहदा भनेको तल्लो स्तरको
नै हुने गर्दथ्यो । यो खण्डमा बच्चाको लागि प्रयोग भएको ग्रीक शब्द पाइस्ले शिशुहरू लगायत कुनै
पनि उमेरका बच्चाहरूलाई बुझाउन सक्दछ ।
१. जब तपाईंले आफ्ना वा अरूका बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्छ, तब परमेश्वरको राज्य भनेको त्यस्ताहरूकै
हो भनी विश्वास गर्न तपाईंलाई सजिलो वा कठिन कस्तो हुन्छ ? तपाईंले आफ्ना कारण किन
दिनुहुन्छ र किन दिनुहुन्न ?
२. येशूले भन्नुभएको कुरालाई नबुझ्ने शिशुहरूलाई समेत किन आमाहरूले येशूकहाँ ल्याउन चाहेका
थिए होलान ? विभिन्न कारणहरू सोच्नुहोस् ।
 • यदि तपाईं आफैले नै बच्चालाई येशूकहाँ ल्याउनुहुने थियो भने, त्यो किन गर्नुहुन्थ्यो होला ?
 • हिजोआजको झैं किन अधिकाँश आमाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई येशूकहाँ ल्याउँदैनन् ?
  ३. जब बच्चाहरूलाई येशूकहाँ ल्याइन्थ्यो, तब किन चेलाहरू खुशी हुँदैनन् थिए ?
 • केवल यतिबेला मात्र येशू रूष्ट हुनुभएको कुरा यस सुसमाचारले बताउँछ । यो परिस्थितिमा
  त्यस्तो कुन कुरा थियो जसले उहाँलाई त्यस्तो बनायो ?
  ४. हिजोआज, हाम्रा बच्चाहरूलाई येशूकहाँ ल्याउनु भनेको उनीहरूलाई बाइबलको सम्पर्कमा ल्याउनु
  हो । किन हिजोआज इसाई अभिभावकहरूले समेत आफ्ना बच्चाहरूलाई आफ्ना घरमा, सण्डे
  स्कूलमा मण्डलीका शिविरहरू इत्यादि ठाउँमा बाइबल सुन्नलाई ल्याउँदैनन् ?
 • येशूको वचनलाई सुनाउनको निम्ति तपाईंले आफ्ना बच्चाहरू, नातिनातिनाहरू तथा अन्य
  बच्चाहरूलाई कसरी भेला गर्न सक्नुहुन्छ होला ? ठोस मार्गहरूबारे सोच्नुहोस् ।
  ५. एउटा बयस्कभन्दा एउटा बच्चा कसरी सजिलैसँग परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ ?
  ६. कसरी एउटा बच्चाले बयस्कभन्दा फरक तरिकाले उपहारलाई लिन्छ ?
 • कसरी एउटा बच्चाले सर्वश्रेष्ठ उपहार अर्थात् येशूको मित्रता र पापको क्षमादानलाई स्वीकार
  गर्छ ? एउटा बयस्कले चाहिँ नी ?


  ७. बच्चाहरू मात्र हुने एउटा राज्यको बारेमा कल्पना गर्नुहोस् । यस संसारको राज्यभन्दा त्यो कसरी
  फरक छ ? (त्यहाँ पाइने वास्ता तथा फिक्री तथा निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी इत्यादि) ।
 • परमेश्वरको राज्यबारे हाम्रो पाठले हामीलाई के सिकाउँछ ?
  ८. येशूले अन्य समयमा यसरी भन्नुभयो: तिमीहरूका धार्मिकता व्यवस्थाको गुरुहरू तथा फरिसीहरूका
  भन्दा बढी भएनन् भने, तिमीहरू अवश्य पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनौं (मत्ती
  ५:२०) । यहाँ उहाँले त्यो प्रतिज्ञा गर्दै बताउनुहुन्छ कि बच्चाहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्नेछन् । यो
  विपरीतार्थलाई कसरी तपाईंले वर्णन गर्नुहुन्छ ?
  ९. त्यस बिहान येशूले आशिष् दिनुभएको ती नानीहरू केही दसकपछि बयस्क भए । सायद कतिपय
  असल बने भने, कतिपय त्यति असल बनेनन् होला ? कतिपय खुशी भए भने, कतिपय खुशी
  भएनन् होला । तपाईंको विचारमा, उनीहरूले येशूबाट पाएका आशिष्हरूको दीर्घकालिन अर्थ
  रहनेछ भनी उनीहरूले सोचेका थिए होलान ? यदि सोचेका भए, ती के थिए होलान ?
 • जब उनीहरूका बच्चाहरूले जीवनका धेरै सङ्घर्षहरूलाई सामना गर्नु परेको थियो, तब येशूले
  दिनुभएको आशिष्हरूले यी आमाहरूलाई कस्तो अर्थ दिएको थियो होला ?
  खुशीको सन्देश: येशूले आशिष् दिनुभएको बच्चाहरूलाई उहाँले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुन्न होला भनी
  सायद ती आमाहरूले सोचेका थिए होलान । तपाईंको आफ्ना बच्चाहरूका बारेमा पनि तपाईंले त्यसरी
  नै सोच्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंले उनीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउनुहुन्छ भने ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster