GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१६. पृथ्वीमा धन १०:१७–२७


पृष्टभूमिः मत्तीका अनुसार यो मान्छे जवान थियो (१९ः२२) र लूकाअनुसार उनी समाजमा उच्च
ओहदाका थिए (१८:१८) । यो जवान राजनीतिज्ञले साँच्चिनै उनको जीवनमा धेरै सफलतालाई देखेका
थिए । यो कुरा टिपोट गर्नुहोस् कि ती दिनमा इस्राएलका कुनै पनि प्रतिष्ठित मानिसहरू नता कुद्ने
गर्दथे, नता घुँडा टेक्ने नै ।
१. तपाईंको विचारमा पद १७ मा वर्णन गरेझैं यो एक सफल राजनीतिज्ञले पनि किन त्यसरी
असामान्य प्रकारले व्यवहार गरे होलान ?
 • येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी उक्त मान्छेले विश्वास गरेनन् । त्यसो भए उहाँको प्रश्नको
  जवाफ उसले थाहा पाएको किन उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो (१७ख–१८) ?


  २. आफ्नो जीवनभरि नै परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पछ्याए तापनि किन यस मान्छेसँग अनन्त जीवनको
  निश्चयता थिएन ?
 • किन हामी पनि प्राय: मरिसकेपछि के हुनेछ होला भनी सधैँ निश्चित भइरहँदैनौं ?
  ३. पैसा तथा स्त्रीको क्षेत्रमा धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई ठूलो परीक्षा पर्दछ । तपाईंको विचारमा यी
  परीक्षाहरूमा आफू स्वच्छ रहेको कुरा कसरी यस मान्छेले बताउन सक्यो होला (१९–२०) ?
 • यो कुरा टिपोट गर्नुहोस् कि परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई व्यवहारिकतामा मात्र नपछ्याएर, चिन्तन
  तथा बोलीहरूमा पनि पछ्याउनुपर्ने कुरा येशूले भन्नुभयो । तपाईंको विचारमा यो मान्छेले त्यो
  गर्न सकेको थियो होला र ?
 • तपाईंले यी आज्ञाहरूलाई पालना गर्नुभयो भनी के तपाईंले ईमानदारपूर्वक बताउन सक्नुहुन्छ ?
  ४. परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा यो मान्छेले अझै पनि एउटा कुरालाई गुमाइरहेको थियो । त्यो के हुन
  सक्छ (२१) ?
  ५. कस्ता कुराहरूलाई प्राय: मानिसहरूले सम्पत्तिका रूपमा लिने गर्दछन् (२१) ?
 • यो जवान मान्छेको यस पृथ्वीमा दुई किसिमका सम्पत्तिहरू थिए । ती के थिए ?
 • कसरी हामीले स्वर्गमा धन थुपार्न सक्छौं ?
 • पृथ्वीको धनलाई स्वर्गको धनसँग तुलना गर्नुहोस् । भिन्नता के रहेका छन् ?
  ६. यो जवान मान्छेको हेरचाह गर्नुपर्ने वृद्ध अभिभावकहरू तथा परिवार थियो होला । यदि पद २१ म
  भएको येशूको आज्ञालाई उसले पछ्याएको भए, के हुने थियो होला ?
 • यदि तपाईं यो जवान मान्छेको परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भने, परमेश्वरले तपाईंको पत्नी,
  बच्चाहरू तथा अभिभावकहरूलाई वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनी के तपाईंले विश्वास गर्न
  सक्नुहुन्थ्यो होला ?
 • यदि तपार्इंले आफ्ना सबै सम्पत्तिहरू तथा धनहरूलाई छाड्न तयार भएमा मात्र तपाईं उहाँको
  चेला बन्न सक्ने शर्त येशूले राख्नुभयो भने, तपाईंले के गर्नुहुने थियो होला ?
  ७. यदि कुनै पनि शर्तबिना नै येशूले यस व्यक्तिलाई आफ्नो चेलाको रूपमा बोलाउनुभएको भए के हुने
  थियो होला ?
 • पद २१ अनुसार येशूले यस मान्छेलाई हेर्नुभयो र उसलाई प्रेम गर्नुभयो । त्यसो भए उक्त
  व्यक्तिले उहाँलाई छोडेको भनी किन कठोर वचन बोल्नुभयो होला त ?


  ८. यस व्यक्तिले जब आफ्ना सम्पत्तिहरू छोड्न सक्दैन भनी थाहा पायो, तब यस मान्छेसँग कस्ता
  विकल्पहरू थिए ?
 • यदि उक्त व्यक्तिले आफूले परमेश्वरलाई भन्दा पनि बढी पैसालाई प्रेम गर्ने कुरा स्वीकार गर्दै
  त्यसबाट उहाँसँग क्षमा मागेको भए, तपाईंको विचारमा येशूले कसरी प्रतिउत्तर दिनुहुने थियो
  होला ?
  ९. येशूले उक्त धनी मान्छे र पत्रुसलाई दिनुभएको प्रतिउत्तरलाई तुलना गर्नुहोस् (२७) । किन ती पूर्ण
  रूपले फरक छन् ?
 • छलफल प्रश्न: पृथ्वीमा आफ्ना सम्पत्तिको मोहमा बाँधिएको कुनै एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरले
  बचाउन सम्भव होला ?
  खुशीको सन्देश: यस पृथ्वीमा आउने क्रममा येशूले आफ्नो सम्पत्ति र वैभवलाई त्यागिदिनुभयो ।
  पृथ्वीको सम्पत्तिहरू तथा मूर्तिहरूको मोहमा बाँधिएको कारणले दण्ड पाएझैं उहाँलाई त्रूmसमा चढाइयो ।
  तपाईंलाई थाहा छ उहाँलाई किन त्यसरी चढाइयो भनेर ? (१७)

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster