GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२०. शारीरिक पुनरुत्थान हुँदैन १२:१८–२७


पृष्टभूमिः येशूको समयमा सदुकीहरू भनेका धार्मिक उत्कृष्टजनहरू थिए । अनि प्रमुख पूजाहारीलाई
सामान्यतया उनीहरूबाट नै चुनिने गरिन्थ्यो (प्रेरित ५:७) । सदुकीहरूले परमेश्वरमा तथा मोशाको पाँच
पुस्तकहरूमा विश्वास गरे (उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म), तर उनीहरूले शारीरिक पुनरुत्थान, आत्मिक
संसार तथा अनन्त जीवनमाथि विश्वास राखेनन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा, येशूको समयको सदुकीहरूसँग
हिजोआजका स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरू अति नै मिल्दोजुल्दो छन् (पद २४ लाई हेर्नुहोस्) ।
१. उनीहरूका प्रश्नहरूलाई येशूले कसरी उत्तर दिनुभएको सदुकीहरूले चाहन्थे (१८–२३) ?
 • शारीरिक पुनरुत्थानलाई सदुकीहरूले किन अनौठो तथा असम्भव भएको भनी विश्वास गरे ?
 • यो खण्डअनुसार सदुकीहरूको प्रमुख चिन्ताको विषय भनेको के थियो ?
  २. निम्नलिखित परिस्थितिहरूलाई कल्पना गर्नुहोस् । जस्तै:
 • तपाईं सदुकी हुनुहुन्छ र तपाईंको साथीले भर्खरै ऊ/उनी निको नहुने क्यान्सर रोगले ग्रसित
  भएको भर्खरै सुनेको छ । तपाईंले उसलाई/उनलाई कसरी सान्त्वना दिनुहुन्छ ?

 • तपाईं सदुकी हुनुहुन्छ र एकदमै नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी विधवा रोइरहेकी दाहसंस्कारमा
  तपाईं पुग्नुभएको छ । तपाईंले तिनलाई के भन्नुहुन्छ होला ?
  ३. शारीरिक पुनरुत्थानमा विश्वास नगर्ने एउटा व्यक्तिले परमेश्वरबारे कस्तो अवधारणालाई राख्दछ
  होला ?
 • अनन्त स्वर्ग वा नरकमा विश्वास नगर्ने एउटा व्यक्तिले मुक्ति भन्ने शब्दलाई कसरी बुझ्दछ
  होला ?
 • सदुकीहरूले कस्ता किसिमको मुक्तिदातालाई प्रतिक्षा गरिरहेका थिए ?
  ४. किन सदुकीहरू सही सिद्धान्त तथा बचाइने विश्वासबाट तर्केर गए (२४) ?
 • किन आजको स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरूले पनि सदुकीहरूको झैं गल्ती गरिरहेका छन् ?
 • शारीरिक पुनरुत्थानलाई इन्कार गर्ने स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरूको झूटा शिक्षा तथा भ्रमबाट
  मानिसहरूलाई कसले बचाउन सक्छ ?
  ५. पुनरुत्थानमा आफ्नो विश्वासलाई बचाउने सम्बन्धमा येशूले कस्तो किसिमको बहसलाई प्रयोग
  गर्नुहुन्छ होला (२६–२७) ?
 • हिब्रू ११:१६–१७ खण्डमा भएको अब्राहाम, इसाहक तथा याकूबको विश्वासबारे अगुवाले पढिदिन
  सक्छन् । यदि यी तीन पूर्वजहरूले पुनरुत्थानमा विश्वास गरेका थिएनन् भने, उनीहरूका
  जीवनबारे कस्ता निष्कर्ष निकाल्नमा उनीहरू बाध्य छन् ?
 • यदि तपाईं शारीरिक रूपमा बौरिउठ्नुहुनेछ भनेर विश्वास गर्नुहुन्न भने, तपाईंको जीवन कस्तो
  हुनेछ होला ?
  ६. कतिपय फरिसीहरूले येशूमा विश्वास गरेको कुरा नयाँ नियमले बताए तापनि, कुनै पनि सदुकीहरू
  विश्वासमा आएको कुरा उल्लेख छैन । यो किन त्यसरी भयो होला ?
  ७. मृत्युसँग डराउनेहरूका लागि यो खण्डले हामीलाई कस्तो सान्त्वना दिन्छ ?
 • उहाँ मरेकाहरूको परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका । येशूको यस भनाइले तपाईंलाई
  व्यक्तिगत रूपमा के बुझाउँछ (२७) ?
  खुशीको सन्देश: यदि परमेश्वर मृत्तकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न र जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ भने,
  किन परमेश्वर आफै नै मर्नुभयो त ? किनकि अनन्त मृत्युबाट अनन्त जीवनसम्म पापीहरूलाई
  पुन्याउनको निम्ति अन्य कुनै पनि मार्ग नभएको हुनाले नै हो ।


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster