GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२१. येशूको दोस्रो आगमन १३:१४–३२


पृष्टभूमिः यो खण्डमा येशूले दुईओटा घटनाहरूको एकपछि अर्को गरी चर्चा गर्नुहुन्छ । जस्तैः
यरूशलेमको पतन (जुनचाहिँ ४० वर्षपश्चात्, सन् ७० तिर भयो) र उहाँको दोस्रो आगमन अघिको
तत्कालिक समय (अर्थात् आजको हाम्रो समय) ।
१. कतिपय विद्वानहरूले यसरी भनेका छन्: यदि मानिसको इतिहासलाई मध्यरातमा संसारको
अन्त्यसहित २४ घण्टे दिनमा राखिने हो भने, अहिलेको समय भनेको २३:५५ रहेको छ । यस
अवधारणाबारे तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
 • के तपाईं जीवित छँदा नै येशू पृथ्वीमा फर्केर आएको तपाईंले चाहनुहुन्छ ? आफ्नो तर्क
  दिनुहोस् ।
  २. विनाशकारी घृणित थोक (१४) जसले दानिएलको पुस्तकमा भएको एन्टिओकस एपिफ्यानीलाई
  सङ्केत गर्दछ किनकि उसले ई.पू. १६८ भन्दा अघि यरूशलेमको मन्दिरमा ग्रीक ईश्वर जीयसको
  वेदीलाई खडा गरेको थियो । अनि अन्त्यको समयतिर पनि त्यस्तै नै हुनेछ भनी येशूले अगमवाणी
  बोल्नुभएको छ । तपाईंको विचारमा, परमेश्वरको मन्दिर अर्थात् इसाई मण्डलीमा समयको
  अन्त्यतिर त्यस प्रकारको विनाशकारी घृणित थोक केसलाई खडा गराउनेछ होला ? सन् ७० तिर
  इसाईहरूले येशूको शब्दहरूलाई सम्झे र यरूशलेमलाई घेरा हाल्दा उनीहरू उम्किएर भागे ।
  अन्त्यको समयमा यस्ता शब्दहरूले कस्तो अर्थ दिन्छन् होला ? इसाईहरूलाई कस्तो कुराहरूबाट
  भाग्नुपर्ने हुन्छ होला (१४–१८) ?
  ३. महासङ्कष्टको समयमा मानवजातिहरूमाथि ठूलो विपत्ति आइपर्नेछ भनी किन येशूले भन्नुभएन १९–२०) ?
  ४. यो खण्डअनुसार, येशूको दोस्रो आगमनअघि मण्डलीको धार्मिक परिस्थिति कस्तो हुनेछ होला (२१–
  २३) ? (यो खण्डअनुसार, समयको अन्त्यतिर कस्तो किसिमको विश्वजागृति आइपर्नेछ भनी कतिपय
  इसाईहरूले विश्वास गरेका छन् ?)
 • कसले साँचो ख्रीष्टको घोषणा गरिरहेका छन् र कसले गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा कसरी हामीले
  बुझ्न सक्छौं (२१–२३) ?
 • कसरी झूटो ख्रीष्टको अगमवक्ताहरूले अच्चमका कामहरू तथा चिन्हहरूलाई प्रदर्शन गर्न
  सक्नेछन् ?
 • सायद झूटो ख्रीष्टका अगमवक्ताहरूले उनीहरू आफैलाई सही भएको दाबी गर्नेछन् होला । कुन
  कुराले उनीहरूलाई त्यसरी डरलाग्दो भ्रममा पारिरहेको हुन्छ होला ?

 • यस्तो महासङ्कष्टको समयमा साँचो इसाईहरू भ्रमित हुन सम्भव होला ? तपाईंले आफ्नो तर्क
  दिनुहोस् ।
  ५. पद २४–२५ मा वर्णन गरिअनुसार, कस्ता कुराहरूले वातावरण तथा भौगोलिक परिवर्तन गराउनेछ
  होला ? विभिन्न सम्भाव्य कारणहरूबारे चिन्तन गर्नुहोस् ।
  ६. येशू आउनुहुँदा चुनिएका मानिसहरूलाई के हुनेछ होला ? अरूलाई नी (२६–२७) ?
  ७. अञ्जिरको रूखको यस दृष्टान्तबाट येशूले आज हाम्रो लागि के भनिरहनुभएको छ (२८–२९) ?
  ८. येशूले आफ्नो फर्काइबारेमा अगमवाणी गर्नुहुँदा भूल गर्नुभयो भनी स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरूले
  दाबी गर्छन् (३०) । उनीहरूका त्यस्ता दाबीहरूबारे तपाईल
  ं े के भन्नुहुन्छ ? (यदि येशू भूल गर्ने
  मानिसहरूझैं साबित हुनुभयो भने, इसाई विश्वास के भएर जानेछ होला ?)
 • पद ३० ले साँच्चिकै के भन्न खोजेको छ होला ?
  ९. अन्तिम समयको विश्वासीहरूका बारेमा परमेश्वरको वचनले के बताउँछ (३१) ?
 • परमेश्वरको वचनले तपाईंलाई आज व्यक्तिगत जीवनमा के बुझाउँछ ?
  १०. अन्तिम समयसम्म येशूको आगमनको मितिलाई किन गोप्य राखिनुपर्दछ (३२) ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster