GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

३. येशूले बप्तिस्मा लिनुभयो (मत्ती ३:१३–१७)पृष्टभूमि: यर्दन नदीको नजीक झण्डै तीस वर्ष पुगेका दुई व्यक्तिहरूले एक–अर्कालाई भेट गर्छन् । उनीहरू भतिजाहरू थिए । एउटाले अनौठो किसिमको वस्त्र पहिरिएका थिए । त्यतिबेलासम्म येशूचाहिँ गालीलतिर र यूहन्नाचाहिँ यहूदियाको मरुभूमितिर बस्दै आएका थिए । उनीहरूले एक–अर्कालाई पहिले कहिल्यै भेटेका थिए कि थिएनन् भन्नेबारेमा हामीलाई केही पनि बताइएको छैन । (मत्ती ३:१–१२मा बताइएको कुरालाई अगुवाले छोटकारीमा साराँशित पार्नुपर्ने हुन्छ ।)

१. यी दुई व्यक्तिहरूको बाल्यवस्था तथा जवानवस्थाबीच कस्ता भिन्नताहरू रहेका थिए ?
 • येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यूहन्नाले कहिले बुझेका थिए भन्ने तपाईंले ठान्नुहुन्छ ?
 • किन लोकप्रियता तथा ख्यातिले यूहन्नालाई बिगारेनन् ?

  १. येशू तथा बप्तिस्मा लिन चाहेका अन्य मानिसहरूबीच कस्तो भिन्नता रहेको थियो ?
 • किन यूहन्नाले येशूलाई बप्तिस्मा दिन चाहेनन् ?
 • यूहन्नाको बप्तिस्मा भनेको पापीहरूका लागि मात्र भए तापनि, किन येशूले त्यो बप्तिस्मालाई लिन चाहनुभयो ?

 • पद १५ मा भएको येशूको शब्दहरूले के बुझाउँछन् ?
 • अगुवाले यूहन्ना १९:३० लाई पढिदिनुपर्नेछ । कसरी येशूले सबै धार्मिकतालाई पूरा गर्नुभयो ?

  १. येशू र परमेश्वरबीचको सम्बन्धबारे यो खण्डले हामीलाई के बताउँछ ?
 • त्रित्वको बारेमा यो खण्डले हामीलाई के बताउँछ ?
 • पवित्र आत्मा येशूको जीवनमा सधैँ नै हुनुहुन्थ्यो । येशूले बप्तिस्मा लिने समयमा मात्र उहाँ किन दृश्य प्रकारले प्रकट हुनुभयो ?

  १. पद १७ मा भन्नुभएको कुरालाई किन परमेश्वरले सबै मानिसहरूसमक्ष घोषणा गर्न चाहनुहुन्थ्यो ?
 • गत महिना तपाईंलाई के भएको थियो, सो स्मरण गर्नुहोस् । पद १७ मा येशूको बारेमा परमेश्वरले जे पनि भन्नुभयो, त्यही कुरा तपाईंको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?

  १. आफ्ना पापहरू स्वीकार गरिसकेपछि मात्र यूहन्नाले मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिए र त्यसैले गर्दा उनको बप्तिस्मालाई पश्चातापको बप्तिस्मा भनेर भनिएको हो । इसाईको बप्तिस्मा तथा यूहन्नाको बप्तिस्माबीच के भिन्नता रहेको छ ? (प्रेरित २:३८) ।

  २. आफ्नो पुत्रलाई उहाँले जे भन्नुभएको थियो (पद १७), त्यही नै शब्दहरू बप्तिस्माको समयमा परमेश्वरले इसाईहरूका बारेमा पनि भन्नुहुन्छ । यी शब्दहरूलाई कुन आधारमा पापीहरूका निम्ति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ?

  ३. कसरी अब्राहामले आफ्नो पुत्रलाई परमेश्वरसमक्ष चढाए भन्ने कुरालाई अगुवाले छोटकारीमा वर्णन गरिदिनुपर्दछ (उत्पत्ति २२) । पद १७ मा भएको शब्दहरू भनेका परमेश्वरले उत्पत्ति २२:२ मा भन्नुभएको शब्दहरूको बाँकी रहेका भागहरू हुन् । अब्राहाम तथा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रहरूलाई बलिदान गर्न समेत दिएका थिए र यी दुई बीच रहेको सामान्य कुरा भनेको के हो ?


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster