GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

४. येशूलाई पाप गराउने परीक्षामा पार्ने कोसिस गरियो (मत्ती ४:१–११)पृष्टभूमि: शैतानले हब्बालाई स्वर्गरूपी बगैँचामा परीक्षामा पान्यो र तिनलाई पापमा पतन गरायो । त्यसरी नै त्यसले परमेश्वरका मानिसहरूका चालीस वर्षीय मरुभूमिको यात्रामा उनीहरूलाई परीक्षामा पान्यो र त्यसरी घरीघरी उनीहरूलाई पाप गर्न लगायो । शैतानले हामी सबैलाई परीक्षा गन्यो र धेरै पटक पापमा पान्यो । येशूलाई पनि परीक्षामा उसले पार्ने चेष्टा गन्यो किनकि उहाँ तपाईं हामीजस्तै मान्छे हुनुभएको थियो र उहाँ साँच्चिकैको मान्छे हुनुभएको हुनाले उहाँ मानिसहरूका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो ।

१. एक्कैछिन् कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक महिनाको लागि मरुभूमिमा हुनुहुन्छ र तपाईंले खाना पाउनुभएको छैन र कसैलाई पनि भेट गर्न पाउनुभएको छैन । त्यो परिस्थितिमा तपाईंको लागि एकदमै दु:खलाग्दो अवस्था भनेको कस्तो हुन्छ होला ? सोच्नुहोस् ।

 • ४० दिनको उपवासपछि येशूको आत्मिक तथा शारीरिक अवस्था कस्तो भएको थियो होला ?
 • तपाईंको आफ्नो जीवनमा आइपरेको परीक्षालाई येशू ख्रीष्टको परीक्षासँग तुलना गर्नुहोस् । कस्तो भिन्नता रहेको छ ?

  १. पवित्र आत्माबारे हामीले प्राय: विश्वासीलाई जीवनको पूर्णतामा डोन्याउनुहुने व्यक्तिको रूपमा हेर्दछौं । त्यसो भए उहाँले किन येशूलाई चाहिँ मरुभूमितिर शैतानद्वारा परीक्षित हुनलाई डोन्याइनुभयो (पद १) ?
 • किन पवित्र आत्माले हामीलाई पनि दुष्टद्वारा परीक्षित हुने परिस्थितितिर डोन्याउनुहुन्छ ?

  १. पहिलो परीक्षाले हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरूसँग सरोकार राख्दछ: भोक, तीर्खा, यौनजन्य आवश्यकताहरू, सुरक्षा आदि इत्यादि (पद ३–४) । यदि ढुङ्गालाई रोटीमा परिणत गरी येशूले खाने चेष्टा गर्नुभएको भए, किन त्यो पाप हुने थियो ?

  २. यी आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति नगरी केवल परमेश्वरको वचनद्वारा मात्र मानिसहरू बाँच्न सक्नेछन्/छैनन् । तपाईंको राय के छ ? कृपया ईमानदार उत्तर दिनुहोस् आफ्नो कारणहरूलाई पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।

  ३. दोस्रो परीक्षाले परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई सरोकार राख्दछ (पद ५–७) । यदि येशूले पवर्तको चुचुरोबाट हामफाल्नुभएको भए र त्यस कार्यलाई पूरा गर्नुभएको के हुने थियो होला ?
 • दोस्रो परीक्षा हाम्रो जीवनमा कस्तो रूपमा आउँछ ?

  १. तेस्रो परीक्षाले हाम्रो विश्वासको आधारसँग सरोकार राख्दछ । के पद ९ मा शैतानले सत्य कुरा बोलेको हो ? आफ्नो कारणहरू दिनुहोस् ।
 • यदि शैतानले भनेझैं येशूले गर्नुभएको भए, संसारले अस्थायी रूपमा के पाउने थियो होला ?
 • जीवित परमेश्वरबाहेक यदि हामीले यस संसारका ईश्वरहरू तथा गुरुहरूलाई आराधना गर्ने हो भने, हामीले पनि अस्थायी प्रकारले सायद के प्राप्त गर्न सक्नेछौं होला ?

  १. दुष्टसँग युद्ध गर्ने क्रममा येशूको हतियार के थियो ?
 • परीक्षाहरू तथा पापहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्ने क्रममा, तपाईंको हतियार के हुनेछ ?

  १. शैतानको विरुद्ध येशूले युद्ध जित्नुभयो । त्यसो भए आफ्ना युद्धहरूलाई गुमाउनेहरूका निम्ति मात्र सिफारिस गरिएको मृत्यु दण्डद्वारा किन उहाँले भोग्नु पन्यो ?
 • यदि उहाँलाई परीक्षा नगरिएको भए, येशू कस्तो किसिमको परमेश्वर हुनुहुने थियो होला ?
 • यदि तपाईंलाई कहिल्यै पनि परीक्षा नगरिएको भए, तपाईं कस्तो किसिमको इसाई बन्नुहुने थियो होला ?

  खुशीको सन्देश: अगुवाले हिब्रू २:१८ लाई पढिदिनेछ ।
     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster